ಪಶ್ಚಿಮ

ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ

ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಪಡುವಣ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ದಿಕ್ಕು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ವರುಣದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಶ್ಚಿಮ&oldid=1160545" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ