ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಮೂಡಣ . ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವ ದಿಕ್ಕು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪೂರ್ವ&oldid=1160541" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ