ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಲ (Force) ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಲ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ. 'ಬಲ'ವು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದರ ವೇಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುವುದು), ಅಂದರೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಬಲ'ವನ್ನು ಒಂದು ಎಳೆತ ಅಥವಾ ತಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಅಂತರ್ಬೋಧೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಬಲವು ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು 'ಸದಿಶ ಪರಿಮಾಣ(ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ)'ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಲವನ್ನು ಹಲವುವೇಳೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ,ನೂಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಎಳೆಯುವಿಕೆಗಳೆಂದೂ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಬಲವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ, ಕಾಂತತ್ವಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಂತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ ಬಲ್ಲದಾಗಿರಬಹುದುದೆ.

ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿವ್ವಳ ಬಲವು ಅದರ ಆವೇಗವು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಟನ್‌ನ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಮೂಲ ರೂಪವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗವರ್ಧನೆಯು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿವ್ವಳ ಬಲಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ನಿವ್ವಳ ಬಲದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ನಿಯಮ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.


ಅಳತೆಯ ಮೂಲಮಾನ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

'ಬಲ' ವನ್ನು ಎಸ್.ಐ.ಯುನಿಟ್‍ನ ಪ್ರಕಾರ 'ನ್ಯೂಟನ್(newton)' ಎಂಬ ಏಕಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವರು. ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ 'N' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಲವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಷೆಯ'F' ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

1 N = 1 kg m s-2

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಲ&oldid=1134399" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ