ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪದವನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳಳ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾದ ವಾದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮಾನದಂಡವು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುವಾಗಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ತಲಾವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ; ಹೆಚ್ಚಿನ ತಲಾವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿವ್ವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (ಜಿಡಿಪಿ) ದೊಂದಿಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ; ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಚತುಷ್ಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮಗಳು, ಇತರ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನ, ಜೀವನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೂಚಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಪನವಾದ ಮಾನವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೂಚಕ (ಹೆಚ್‌ಡಿಐ)ಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ (ಹೆಚ್‌ಡಿಐ) ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಸಹ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ" ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಇವೆ.[examples needed] ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ (೨೦೦೮ ರಂತೆ ಐಎಂಎಫ್ ಪ್ರಕಾರ).

ಸಮಾನ ಪದಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ , ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ , ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ (ಎಮ್‌ಡಿಸಿ), ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ (ಎಮ್ಇಡಿಸಿ), ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ತರ ದೇಶ , ಮೊದಲ ವಿಶ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರ , ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋತ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇವುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂಬ ಪದವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಎನ್ನುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎಮ್ಇಡಿಸಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಬ್ರಿಟನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ನಂತರ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಜರ್ಮನಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗೊಂಡವು. ಜೆಫ್ರಿ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ/0}ರ ಅನುಸಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಯು ಬಹುಪಾಲು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ.[೧]

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಕೋಫಿ ಅನ್ನಾನ್ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ: "ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ."[೨] ಆದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವಿಭಾಗದ ಅನುಸಾರ,

"ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ" ಮತ್ತು "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ" ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾಪಿತ ರೀತಿನೀತಿಗಳಿಲ್ಲ.[೩]

ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಳುವಂತೆ

"ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ" ಮತ್ತು "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ" ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶವು ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶವು ತಲುಪಿದ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.[೪]

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೀಗೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್, ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಓಶಿಯಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳನ್ನು "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ" ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಂತ್ಯವೆಂದು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ; ಹಿಂದಿನ ಯುಗೋಸ್ಲೇವಿಯಾದಿಂದ ಉದಯಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ (ಕೋಡ್ 172) ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ .[೩] ಏಪ್ರಿಲ್ 2004 ರ ಮೊದಲಿನ ಐಎಮ್ಎಫ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ (ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು)ನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಹಿಂದಿನ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ (ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್.)ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು (ಕಜಕಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ತಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ತುರ್ಕಮೇನಿಸ್ತಾನ್) ಮತ್ತು ಮಂಗೋಲಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು "ಪರಿವರ್ತನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ವಿಶಾಲವಾಗಿ (ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ) "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ನಾಲ್ಕು ಏಷ್ಯನ್ ಟೈಗರ್‌ಗಳು[೫] (ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್[೫][೬], ತೈವಾನ್[೫][೬], ಸಿಂಗಾಪುರ್[೫][೬] ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ[೫][೬][೭][೮]) ಗಳನ್ನು ಸೈಪ್ರಸ್[೬], ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್[೬], ಇಸ್ರೇಲ್[೬], ಮಾಲ್ಟಾ[೬], ಸ್ಲೊವೇಕಿಯಾ[೬] ಮತ್ತು ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ[೬]ದೊಂದಿಗೆ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ" ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟ (೨೦೦೮ ರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ೨೦೧೦ ರ ನವೆಂಬರ್ ೪ ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ)[೯]
valign=top
  > 0,850
  0,700–0,850
  0,550–0,700
valign=top
  0,400–0,550
  < 0,400
  data unavailable

ಯುಎನ್ ಹೆಚ್‌ಡಿಐ ಎನ್ನುವುದು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್‌ಡಿಐ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ, ಆಧಾಯ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಹೆಚ್‌ಡಿಐ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುಎನ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಡಿಪಿ ತಲಾವಾರು ಅಥವಾ ತಲಾವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಆದಾಯವು ಹೇಗೆ "ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಯಿತು " ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್‌ಡಿಐ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ." 1980 ರಿಂದ ನಾರ್ವೆ (2001–2006, 2009 ಮತ್ತು 2010), ಜಪಾನ್ (1990–91 ಮತ್ತು 1993), ಕೆನಡಾ (1992 ಮತ್ತು 1994–2000) ಮತ್ತು ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ (2007–08) ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್‌ಡಿಐ ಅಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಪ್ರಮುಖ 42 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ 0.788 ರಿಂದ ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ 0.938 ರವರೆಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಐಎಮ್ಎಫ್ ಅಥವಾ [೧೦] ಸಿಐಎ ಯು "ಸುಧಾರಿತ" (2009 ರಂತೆ),ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು 0.788 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು (2008 ರಂತೆ) ಹೆಚ್‌ಡಿಐ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 0.788 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ (2008 ರಂತೆ) ಹೆಚ್‌ಡಿಐ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು[೧೧] ಸಹ ಐಎಮ್ಎಫ್ ಅಥವಾ ಸಿಐಎ ಗಳು "ಸುಧಾರಿತ" (2009 ರಂತೆ) ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಲವು "ಸುಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು" (2009 ರಂತೆ) 0.9 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ (2007 ರಂತೆ) ಹೆಚ್‌ಡಿಐ ಅಂಕದ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು 2010 ರ ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2008 ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು 0.788 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್‌ಡಿಐಯೊಂದಿಗೆ "ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ"ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು " ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.[೧೨]

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇತರ ಪಟ್ಟಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ" ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿವೆ. ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಯುಎನ್ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ (ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ), ಸಿಐಎ[೧೪] ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಟಿಎಸ್ಇ ಸಮೂಹದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.[೧೫] ಆದರೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಎಮ್ಎಫ್ 34 "ಸುಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು" ಗುರುತಿಸಿದೆ,[೬] ಓಇಸಿಡಿ ಯು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಮೂಹ' ಎಂದೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. [೧೬][೧೭][೧೮] ವು 30 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ 66 " ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು" ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇಐಯು ನ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜನಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗಿನ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಳೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಆಧರಿತವಾಗಿದೆ.

ಐಎಮ್ಎಫ್ ಸುಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 
[182]

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ಅನುಸಾರ, ಮುಂದಿನ 14 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು "ಸುಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು " ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ:[೬]

ಸುಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಐಎಮ್ಎಫ್‌ನ ಪಟ್ಟಿಯ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಐಎ ಹೊಂದಿದೆ. ಐಎಮ್ಎಫ್‌ನ ಸುಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು "ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ"[೧೪] ಎಂದು ಸಿಐಎ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:

  ಅಂಡೋರ   Bermuda   Faroe Islands   Holy See   Liechtenstein   ಮೊನಾಕೊ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಓಇಸಿಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು.

ಒಟ್ಟು 24 ಸದಸ್ಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ- ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬಡತನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ [೨೦] ಕುರಿತಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದಾನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಮೂಹವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ 23 ಒಇಸಿಡಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮೀಷನ್.[೨೧] As of 2010, ಮುಂದಿನ ಓಇಸಿಡಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಡಿಎಸಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗಿವೆ:

ಡಿಎಸಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವು ಮುಂದಿನ ಓಇಸಿಡಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದೆ:   ಚಿಲಿ,   ಚೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ,   ಹಂಗರಿ,   ಐಸ್ಲೆಂಡ್,   ಇಸ್ರೇಲ್,   ಮೆಕ್ಸಿಕೋ,   ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್,   ಸ್ಲೊವಾಕಿಯ,   ಸ್ಲೊವೇನಿಯ ಮತ್ತು   ಟರ್ಕಿ.

ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯದ ಓಇಸಿಡಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೂರು ಇತರ ಓಇಸಿಡಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿದ್ದರೂ 30 ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಓಇಸಿಡಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ,[೨೨] (  ಮೆಕ್ಸಿಕೋ,   ಟರ್ಕಿ, ಮತ್ತು   ಚಿಲಿ) ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಲ್ಲ (ಆದರೆ ಮೇಲು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ), ಹಾಗೂ   ಎಸ್ಟೊನಿಯ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ) ಓಇಸಿಡಿ ಅನ್ನು 2010 ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ .[೨೩] 2010 ರಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ-ಆದಾಯ ಓಇಸಿಡಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವು ಈ ಮುಂದಿನಂತಿದೆ: ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ 23 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು:

ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು:

ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ೨ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು:

ಓಷಿಯಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ 2 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು:

2005 ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬದುಕುವಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2005 ರಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಂದರೆ[೨೪]

೨೦೧೦ ರ ನ್ಯೂಸ್‌ವೀಕ್‌ನ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆಸಂಪಾದಿಸಿ

[೨೫]ಬದುಕುವಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು[೨೬] ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್‌ವೀಕ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು "ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವ "ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ" ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 15/8/೨೦೧೦ ರಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು-ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಂದರೆ:

ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
 • ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. Sachs, Jeffrey (2005). The End of Poverty. The Penguin Press. ISBN 1-59420-045-9. Unknown parameter |tlocation= ignored (help)
 2. http://www.unescap.org/unis/press/G_05_00.htm
 3. ೩.೦ ೩.೧ "Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected economic and other groupings (footnote C)". United Nations Statistics Division. revised 17 October 2008. Retrieved 2008-12-30. Check date values in: |date= (help)
 4. http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm
 5. ೫.೦ ೫.೧ ೫.೨ ೫.೩ ೫.೪ http://www.businesspme.com/uk/articles/economics/78/East-Asian-Tigers-.html
 6. ೬.೦೦ ೬.೦೧ ೬.೦೨ ೬.೦೩ ೬.೦೪ ೬.೦೫ ೬.೦೬ ೬.೦೭ ೬.೦೮ ೬.೦೯ ೬.೧೦ ೬.೧೧ ಐಎಂಎಫ್ ಸುಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್‌ಲುಕ್, ದತ್ತಾಂಶಮೂಲ—ಡಬ್ಲ್ಯೂಇಓ ಸಮೂಹಗಳು ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಮಾಹಿತಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010.
 7. http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1018.html
 8. http://www.ft.com/cms/s/0/98c62f1c-850f-11dd-b148-0000779fd18c.html
 9. 2010 ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ
 10. "ಸುಧಾರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ" ಅಧಿಕೃತ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (ಐಎಂಎಫ್) ಮಾಡಿತು. ಐಎಂಎಫ್ ಅಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಐಎಂಎಫ್ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಐಎಯು ಐಎಂಎಫ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಐಎಂಫ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸದ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ಐಎಂಎಫ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇ 2001 ರ ಒಳಗೆ, ಸಿಐಎಯ ಸುಧಾರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಟ್ಟಿ ಯು ಮೂಲ ಐಎಂಎಫ್ ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೇ 2001 ರಿಂದ, ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು (ಸೈಪ್ರಸ್, ಮಾಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ) ಮೂಲ ಐಎಂಎಫ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಈ ಮೂಲಕ ಸಿಐಎ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮಾಡದಂತೆ ಉಳಿಸಲಾಯಿತು.
 11. ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಅಂದರೆ ಮಕಾವು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ: 2003 ರಲ್ಲಿ ಮಕಾವು ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಹೆಚ್‌ಡಿಐ ಅನ್ನು 0.909 ನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿತು (ಮಕಾವುನ ಹೆಚ್‌ಡಿಐ ಅನ್ನು ಯುಎನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ); ಜನವರಿ 2007 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ಯೂಪಲ್ಸ್ ಡೈಲಿಯು ವರದಿ ಮಾಡಿತು (ಚೀನಾ ಆಧುನೀಕರಣ ವರದಿ 2007 ): "2004 ರಲ್ಲಿ...ಮಕಾವು...ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು". ಆದರೆ, ಮಕಾವು ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ/ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯುಎನ್‌ಸಿಟಿಎಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಯುಎನ್ನ), ಹಾಗೂ CIA, ಇವು ಮಕಾವು ಅನ್ನು "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ" ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಕಾವುಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ) ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
 12. [೧]
 13. ೧೩.೦ ೧೩.೧ ೧೩.೨ ೧೩.೩ ೧೩.೪ ೧೩.೫ ೧೩.೬ ೧೩.೭ "2010 Human development Report" (PDF). United Nations Development Programme. p. 148. Retrieved 4 November 2010.
 14. ೧೪.೦ ೧೪.೧ CIA (2008). "Appendix B. International Organizations and Groups. [[World Factbook]]". Retrieved 2008-04-10. URL–wikilink conflict (help)
 15. http://www.ftse.com/Indices/Country_Classification/Downloads/FTSE_Country_Classification_Sept_09_update.pdf ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶಬ್ಧಕೋಶವು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: "ಮುಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಎಫ್‌ಟಿಎಸ್ಇ ಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ/ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್, ಕೆನಡಾ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಫಿನ್ಲಾಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಗ್ರೀಸ್, ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ನಾರ್ವೆ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ದಕ್ಷಿಣಕೊರಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಸ್ಪೇನ್, ಸ್ವೀಡನ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್."
 16. http://www.hungarianquarterly.com/no160/104.shtml
 17. http://www.indianexpress.com/old/ie/daily/19971214/34850733.html
 18. http://www.esri.go.jp/en/forum1/minute/minute26-e.html
 19. ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್‌ಲುಕ್, ವಿಶ್ವ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010, ಪು. 169.
 20. http://www.oecd.org/document/38/0,3343,en_2649_34603_1893350_1_1_1_1,00.html
 21. ಡಿಎಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ >> "ದಿ ಡಿಎಸಿ ಇನ್ ಡೇಟ್ಸ್", ಡಿಎಸಿಯ ಸ್ವಯಂ-ವಿವರಣೆಗೆ, ಪರಿಚಯ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ. ಇತರ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ದಿನಾಂಕದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.
 22. http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups#OECD_members
 23. [೨]
 24. ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ 2005: ದಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್‌ನ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ, ದಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ . ೨೦೦೭ ರ ಜನವರಿ ೮ ರಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು.
 25. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು: 2010 ಸೂಚ್ಯಾಂಕ, ನ್ಯೂಸ್‌ವೀಕ್ . ೨೦೧೦ ರ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ ರಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು.
 26. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು: 2010 ಸೂಚ್ಯಾಂಕ, ನ್ಯೂಸ್‌ವೀಕ್ . ೨೦೧೦ ರ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ ರಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ