ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ (ಸಿಪಿಐ)

'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ,೨೦೧೦ರ ಮೆಲ್ನೋಟ.
     9 - 10      6 - 6.9      3 - 3.9
     ೮ - ೮.೯      ೫ - ೫.೯      ೨ - ೨.೯
     ೭ - ೭.೯      ೪ - ೪.೯      ೧ - ೧.೯
     ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ


ಭಾರತಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ೮೭ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪಿಡುಗು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ (ಸಿಪಿಐ) ಭಾರತ ೧೭೮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ೮೭ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.


ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ೧೦ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ೩.೩ ಅಂಕಗಳನ್ನಷ್ಟೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಭೂತಾನ್‌ನಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ೫.೭ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.


ಭಾರತ ೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ ೩.೫ ಹಾಗೂ ೨೦೦೮ ಮತ್ತು ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ೩.೪ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು


ಸ್ಥಾನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

Worldwide Corruption Perceptions ranking of countries
published by Transparency International

Rank Country Index
2010 2010[೧] 2009[೨] 2008[೩] 2007[೪] 2006[೫] 2005[೬] 2004[೭] 2003 2002
1   Denmark 9.3 9.3 9.3 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
1   New Zealand 9.3 9.4 9.3 9.4 9.6 9.6 9.5 9.5 9.4
1  ಸಿಂಗಾಪುರ 9.3 9.2 9.2 9.3 9.2 9.3 9.4 9.4 9.4
4   Finland 9.2 8.9 9.0 9.4 9.6 9.6 9.7 9.7 9.9
4   Sweden 9.2 9.2 9.3 9.3 9.2 9.2 9.3 9.3 9.0
6   Canada 8.9 8.7 8.7 8.7 8.5 8.4 8.7 9.0 8.9
7   Netherlands 8.8 8.9 8.9 9.0 8.7 8.6 8.9 9.0 8.8
8    Switzerland 8.7 9.0 9.0 9.0 9.1 9.1 8.8 8.5 8.4
8   Australia 8.7 8.7 8.7 8.6 8.7 8.8 8.8 8.6 8.5
10   Norway 8.6 8.6 7.9 8.7 8.8 8.9 8.8 8.5 8.6
11   Iceland 8.5 8.7 8.9 9.2 9.6 9.7 9.6 9.4 9.2
11   Luxembourg 8.5 8.2 8.3 8.4 8.6 8.5 8.7 9.0 8.7
13   Hong Kong 8.4 8.2 8.1 8.3 8.3 8.3 8.0 8.2 7.9
14   ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 8.0 8.0 7.7 7.5 7.4 7.4 7.5 6.9 7.5
15   Austria 7.9 7.9 8.1 8.1 8.6 8.7 8.0 7.8 7.8
15   Germany 7.9 8.0 7.9 7.8 8.0 8.2 7.7 7.3 7.4
17
  1. REDIRECT Template:BRB ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 7.8 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 7.4 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.0 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 6.9 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 6.7 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 6.9 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'|   ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'|   ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'|  
17   ಜಪಾನ್ 7.8 7.7 7.3 7.5 7.6 7.3 7.0 7.1 7.1
19   Qatar 7.7 7.0 6.5 6.0 6.0 5.9 5.6    
20   United Kingdom 7.6 7.7 7.7 8.4 8.6 8.6 8.6 8.7 8.3
21   Chile 7.2 6.7 6.9 7.0 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5
22   Belgium 7.1 7.1 7.3 7.1 7.3 7.4 7.6 7.1 6.6
22   United States 7.1 7.5 7.3 7.2 7.3 7.6 7.5 7.7 7.6
24   Uruguay 6.9 6.7 6.9 6.7 6.4 5.9 5.5 5.1 5.1
25   France 6.8 6.9 6.9 7.3 7.4 7.5 6.9 6.3 6.7
26   Estonia 6.5 6.6 6.6 6.5 6.7 6.4 5.5 5.6 5.6
27   Slovenia 6.4 6.6 6.7 6.6 6.4 6.1 5.9 6.0 5.2
28   Cyprus 6.3 6.6 6.4 5.3 5.6 5.7 5.4 6.1  
28   United Arab Emirates 6.3 6.5 5.9 5.7 6.2 6.2 6.1 5.2  
30   Israel 6.1 6.1 6.0 6.1 5.9 6.3 6.4 7.0 7.3
30   Spain 6.1 6.1 6.5 6.7 6.8 7.0 6.9 7.1 7.0
32   ಪೋರ್ಚುಗಲ್ 6.0 5.8 6.1 6.5 6.6 6.5 6.6 6.3 6.3
33   Puerto Rico 5.8 5.8 5.8            
33   Botswana 5.8 5.6 5.8 5.4 5.6 5.9 6.0 5.7 6.4
33   Taiwan 5.8 5.6 5.7 5.7 5.9 5.9 5.6 5.7 5.6
36   Bhutan 5.7 5.0 5.4 5.0          
37   Malta 5.6 5.2 5.8 5.8 6.4 6.4      
38  ಬ್ರುನೈ 5.5 5.5              
39   South Korea 5.4 5.5 5.6 5.1 5.1 5.0 4.5 4.3 4.5
39   ಮಾರಿಷಸ್ 5.4 5.4 5.5 4.7 5.1 4.2 4.1 4.4 4.5
41   Oman 5.3 5.5 5.5 4.7 5.4 6.3 6.1 6.3  
41   Costa Rica 5.3 5.3 5.1 5.0 4.1 4.2 4.9 4.3 4.5
41   Poland 5.3 5.0 4.6 4.2 3.7 3.4 3.5 3.6 4.0
44   Dominica 5.2 5.9 6.0 5.6 4.5 3.0 2.9 3.3 3.2
45   Cape Verde 5.1 5.1 5.1 4.9          
46   Macau 5.0 5.3 5.4 5.7 6.6        
46   Lithuania 5.0 4.9 4.6 4.8 4.8 4.8 4.6 4.7 4.8
48   Bahrain 4.9 5.1 5.4 5.0 5.7 5.8 5.8 6.1  
49   Seychelles 4.8 4.8 4.8 4.5 3.6 4.0 4.4    
50   Hungary 4.7 5.1 5.1 5.3 5.2 5.0 4.8 4.8 4.9
50   Jordan 4.7 5.0 5.1 4.7 5.3 5.7 5.3 4.6 4.5
50   Saudi Arabia 4.7 4.3 3.5 3.4 3.3 3.4 3.4 4.5  
53   Czech Republic 4.6 4.9 5.2 5.2 4.8 4.3 4.2 3.9 3.7
54   Kuwait 4.5 4.1 4.3 4.3 4.8 4.7 4.6 5.3  
54   South Africa 4.5 4.7 4.9 5.1 4.6 4.5 4.6 4.4 4.8
56  ಮಲೇಶಿಯ 4.4 4.5 5.1 5.1 5.0 5.1 5.0 5.2 4.9
56   Namibia 4.4 4.5 4.5 4.5 4.1 4.3 4.1 4.7 5.7
56   Turkey 4.4 4.4 4.6 4.1 3.8 3.5 3.2 3.1 3.2
59   Latvia 4.3 4.5 5.0 4.8 4.7 4.2 4.0 3.8 3.7
59   Slovakia 4.3 4.5 5.0 4.9 4.7 4.3 4.0 3.7 3.7
59   Tunisia 4.3 4.2 4.4 4.2 4.6 4.9 5.0 4.9 4.8
62
  1. REDIRECT Template:HRV ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.1 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.1 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.4 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.1 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 3.4 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 3.4 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 3.5 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 3.7 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 3.8
62   Ghana 4.1 3.9 3.9 3.7 3.3 3.5 3.6 3.3 3.9
62   Macedonia 4.1 3.8 3.6 3.3 2.7 2.7 2.7 2.3  
62   Samoa 4.1 4.5 4.4 4.5          
66   Rwanda 4.0 3.3 3.0 2.8 2.5 3.1      
67   Italy 3.9 4.3 4.8 5.2 6.2 6.2 5.2    
68   Georgia 3.8 4.1 3.9 3.4 2.8 2.3 2.0 1.8 2.4
69   Cuba 3.7 4.4 4.3 4.2 3.5 3.8 3.7 4.6  
69   Montenegro 3.7 3.9 3.4 3.3          
69   Romania 3.7 3.8 3.8 3.7 3.1 3.0 2.9 2.8 2.6
69   ಬ್ರೆಜಿಲ್ 3.7 3.7 3.5 3.5 3.3 3.7 3.9 3.9 4.0
73   Bulgaria 3.6 3.8 3.6 4.1 4.0 4.0 4.1 3.9 4.0
73   El Salvador 3.6 3.4 3.9 4.0 4.0 4.2 3.7 3.4 3.2
73   Panama 3.6 3.4 3.4 3.2 3.1 3.5 3.7 3.4 3.0
73   ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೆಗೊ 3.6 3.6 3.6 3.4 3.2 3.8 4.2 4.6 4.9
73   Vanuatu 3.6 3.2 2.9 3.1          
78   ಗ್ರೀಸ್ 3.5 3.8 4.7 4.6 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2
78   Colombia 3.5 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 3.8 3.7 3.6
78   Peru 3.5 3.7 3.6 3.5 3.3 3.5 3.5 3.7 3.4
78  ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ 3.5 3.4 3.5 3.3 3.6 3.8 3.6 3.3 3.2
78   Lesotho 3.5 3.3 3.2 3.3 3.2 3.4      
78   ಚೀನಾ 3.5 3.6 3.6 3.5 3.3 3.2 3.4 3.4 3.5
78   Serbia[೮] 3.5 3.4 3.4 3.0 2.8 2.7 2.3  
85   Malawi 3.4 3.3 2.8 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9
85   Morocco 3.4 3.3 3.5 3.5 3.2 3.2 3.2 3.3 3.7
87   ಭಾರತ 3.3 3.4 3.4 3.5 3.3 2.9 2.8 2.8 2.7
87   Albania 3.3 3.2 3.4 2.9 2.6 2.4 2.5 2.5 2.5
87   Liberia 3.3 3.1 2.4 2.1   2.2      
87   Jamaica 3.3 3.0 3.1 3.3 3.7 3.6 3.3 3.8 4.0
91   Bosnia and Herzegovina 3.2 3.2 3.3 2.9 2.9 3.1 3.3  
91   Djibouti 3.2 3.0 2.9          
Rank Country Index
2010 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
91   Swaziland 3.2 3.6 3.6 3.3 2.5 2.7      
91   Guatemala 3.2 3.4 3.1 2.8 2.6 2.5 2.2 2.4 2.5
91   Sri Lanka 3.2 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.5 3.4 3.7
91   Gambia 3.2 2.9 1.9 2.3 2.5 2.7 2.8 2.5  
91   Kiribati 3.2 2.8 3.1 3.3 3.7        
98   Burkina Faso 3.1 3.6 3.5 2.9 3.2 3.4      
98   Mexico 3.1 3.3 3.6 3.5 3.3 3.5 3.6 3.6 3.6
98   Egypt 3.1 2.8 2.8 2.9 3.3 3.4 3.2 3.3 3.4
101   Dominican Republic 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 3.0 2.9 3.3 3.5
101   Tonga 3.0 3.0 2.4 1.7          
101   Zambia 3.0 3.0 2.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6
101   São Tomé and Príncipe 3.0 2.8 2.7 2.7          
105   Moldova 2.9 3.3 2.9 2.8 3.2 2.9 2.3 2.4 2.1
105   Senegal 2.9 3.0 3.4 3.6 3.3 3.2 3.0 3.2 3.1
105   Argentina 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.5 2.5 2.8
105   Kazakhstan 2.9 2.7 2.2 2.1 2.6 2.6 2.2 2.4 2.3
105   ಅಲ್ಜೀರಿಯ 2.9 2.8 3.2 3.0 3.1 2.8 2.7 2.6  
110   Benin 2.8 2.9 3.1 2.7 2.5 2.9 3.2    
110   Gabon 2.8 2.9 3.1 3.3 3.0 2.9 3.3    
110  ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 2.8 2.8 2.6 2.3 2.4 2.2 2.0 1.9 1.9
110   Bolivia 2.8 2.7 3.0 2.9 2.7 2.5 2.2 2.3 2.2
110   Solomon Islands 2.8 2.8 2.9 2.8          
110 ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:KOS 2.8                
116   Ethiopia 2.7 2.6 2.4 2.4 2.2 2.3 2.5 3.5
116   Mali 2.7 3.1 2.7 2.8 2.9 3.2 3.0  
116   Mongolia 2.7 3.0 3.0 2.8 3.0 3.0    
116   ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.4 2.4
116   Guyana 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5      
116   Tanzania 2.7 3.0 3.2 2.9 2.9 2.8 2.5 2.7
116   Mozambique 2.7 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7  
123   Armenia 2.6 2.9 3.0 2.9 2.9 3.1 3.0  
123   Madagascar 2.6 3.4 3.2 3.1 2.8 3.1 2.6 1.7
123   Niger 2.6 2.8 2.6 2.3 2.4 2.2    
123   Eritrea 2.6 2.6 2.8 2.9 2.6 2.6    
127   Belarus 2.5 2.0 2.1 2.1 2.6 3.3 4.2 4.8
127   Syria 2.5 2.1 2.4 2.9 3.4 3.4 3.4  
127   Lebanon 2.5 3.0 3.0 3.6 3.1 2.7 3.0  
127   Nicaragua 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.5
127   Ecuador 2.5 2.0 2.1 2.3 2.5 2.4 2.2 2.2
127   Timor-Leste 2.5 2.2 2.6 2.6        
127   Uganda 2.5 2.6 2.8 2.7 2.5 2.6 2.2 2.1
134   Azerbaijan 2.4 1.9 2.1 2.4 2.2 1.9 1.8 2.0
134   ನೈಜೀರಿಯ 2.4 2.7 2.2 2.2 1.9 1.6 1.4 1.6
134   Honduras 2.4 2.6 2.5 2.5 2.6 2.3 2.3 2.7
134   Togo 2.4 2.7 2.3 2.4        
134   Bangladesh 2.4 2.1 2.0 2.0 1.7 1.5 1.3 1.2
134  ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ 2.4 2.3 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.6
134   Sierra Leone 2.4 1.9 2.1 2.2 2.4 2.3 2.2  
134   Ukraine 2.4 2.5 2.7 2.8 2.6 2.2 2.3 2.4
134   Zimbabwe 2.4 1.8 2.1 2.4 2.6 2.3 2.3 2.7
143   Pakistan 2.3 2.5 2.4 2.2 2.1 2.1 2.5 2.6
143   Maldives 2.3 2.8 3.3          
143   Mauritania 2.3 2.8 2.6 3.1        
146   Cameroon 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.1 1.8 2.2
146   ನೇಪಾಲ 2.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.8    
146   Libya 2.2 2.6 2.5 2.7 2.5 2.5 2.1  
146   Ivory Coast 2.2 2.0 2.1   1.9 2.0 2.1 2.7
146   Paraguay 2.2 2.4 2.4 2.6 2.1 1.9 1.6 1.7
146   Yemen 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.4 2.6 2.4
146   Haiti 2.2 1.4 1.6 1.8 1.8 1.5 1.5 2.2
146   Iran 2.2 2.3 2.5 2.7 2.9 2.9 3.0  
154   Comoros 2.1 2.5 2.6          
154   Russia 2.1 2.1 2.3 2.5 2.4 2.8 2.7 2.7
154   Kenya 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 1.9 1.9
154   Papua New Guinea 2.1 2.0 2.0 2.4 2.3 2.6 2.1  
154  ಕಾಂಬೋಡಿಯ 2.1 1.8 2.0 2.1 2.3 1.5 1.3 1.2
154   Central African Republic 2.1 2.0 2.0 2.4        
154  ಲಾವೋಸ್ 2.1 2.0 1.9 2.6 3.3      
154   Tajikistan 2.1 2.0 2.1 2.2 2.1 2.0 1.8  
154   Republic of the Congo 2.1 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2  
154   Guinea-Bissau 2.1 1.9 2.2          
164   Democratic Republic of the Congo 2.0 1.8 1.9 2.0 2.1 2.0    
164   Guinea 2.0 1.6 1.9 1.9        
164   Kyrgyzstan 2.0 1.8 2.1 2.2 2.3 2.2 2.1  
164   Venezuela 2.0 1.9 2.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5
168   Angola 1.9 2.2 1.9 2.2 2.0 2.0 1.8 1.7
168   Equatorial Guinea 1.9 1.7 1.9 2.1 1.9      
170   Burundi 1.8 1.9 2.5 2.4 2.3      
171   Chad 1.7 1.6 1.8 2.0 1.7 1.7    
172   Sudan 1.6 1.6 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3  
172   Turkmenistan 1.6 1.8 2.0 2.2 1.8 2.0    
172   Uzbekistan 1.6 1.8 1.7 2.7 2.2 2.3 2.4 2.9
175   Iraq 1.5 1.3 1.5 1.9 2.2 2.1 2.2  
176   Afghanistan 1.4 1.5 1.8   2.5      
176  ಮಯನ್ಮಾರ್ 1.4 1.3 1.4 1.9 1.8 1.7 1.6  
178   Somalia 1.1 1.0 1.4   2.1      
  Belize   2.9 3.0 3.5 3.7 3.8 4.5  
  Grenada     3.4 3.5        
-   Saint Lucia   7.0 7.1 6.8          
-   Saint Vincent and the Grenadines   6.4 6.5 6.1          

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ