ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ.ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಻ವರ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯವಾದದು.


ನೋಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ (ಸಿಪಿಐ) . ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಲೋಕಪಾಲ ಮಸೂದೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ