ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಶೃತಿ · ಸ್ವರ · ಅಲಂಕಾರ · ರಾಗ
ತಾಳ · ಘರಾನಾ · ಥಾಟ್
ಸಂಗೀತೋಪಕರಣಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತೋಪಕರಣಗಳು
ಶೈಲಿಗಳು
ದ್ರುಪದ್ · ಧಮಾರ್ · ಖಯಾಲ್ · ತರಾನ
ಠುಮ್ರಿ · ದಾದ್ರ · ಖವ್ವಾಲಿ · ಘಝಲ್
ವಿದಾನಗಳು (ಥಾಟ್‌ಗಳು)
ಬಿಲಾವಲ್ · ಖಮಾಜ್ · ಕಾಫಿ · ಅಸಾವರಿ · ಭೈರವ್
ಭೈರವಿ · ತೋಡಿ · ಪೂರ್ವಿ · ಮಾರ್ವ · ಕಲ್ಯಾಣಿ

'ಪೂರಿಯ ಧನಾಶ್ರೀ' ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ರಾಗ.ಇದು ಪೂರ್ವಿ ಥಾಟ್‍ಗೆ ಸೇರಿದೆ."ಪೂರ್ವಿ ಧನಾಶ್ರೀ" ಎಂದೂ ಇದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಮಾನ ರಾಗ ಕಾಮವರ್ಧಿನಿ.ಮಂಗಳಾಚರಣೆ,ಶುಭ ಸಂದೇಶ,ಭಕ್ತಿ,ಶಾಂತಿ ಮುಂತಾದ ರಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲ್ಪಡುವ ರಾಗವಾಗಿದೆ.

ರಾಗಾಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಈ ರಾಗವು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರಾಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೆಲವು ಗೀತೆಗಳು

  • ರಂಗೀಲ ಚಿತ್ರದ ಹಾಯ್ ರಾಮ ಯೆ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ