ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಶೃತಿ · ಸ್ವರ · ಅಲಂಕಾರ · ರಾಗ
ತಾಳ · ಘರಾನಾ · ಥಾಟ್
ಸಂಗೀತೋಪಕರಣಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತೋಪಕರಣಗಳು
ಶೈಲಿಗಳು
ದ್ರುಪದ್ · ಧಮಾರ್ · ಖಯಾಲ್ · ತರಾನ
ಠುಮ್ರಿ · ದಾದ್ರ · ಖವ್ವಾಲಿ · ಘಝಲ್
ವಿದಾನಗಳು (ಥಾಟ್‌ಗಳು)
ಬಿಲಾವಲ್ · ಖಮಾಜ್ · ಕಾಫಿ · ಅಸಾವರಿ · ಭೈರವ್
ಭೈರವಿ · ತೋಡಿ · ಪೂರ್ವಿ · ಮಾರ್ವ · ಕಲ್ಯಾಣಿ

ಠುಮ್ರಿ ಭಾರತದ ಅರೆ-ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶೈಲಿ. ಇದರ ಪಠ್ಯವು ಪ್ರಣಯಸೂಚಕ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಸೂಚಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರೇಮದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಸಲಾಗುವ ಭಾಷೆಯು ಬ್ರಜ್ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಹಿಂದಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತಭಾಷೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಠುಮ್ರಿ&oldid=1189362" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ