ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ದನನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೆಂದು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ . ಪೌರಾಣಿಕ ಪಠ್ಯ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುದ್ಧ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು-ಐದು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು-ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅವತಾರ.[೨] ಅದೇರೀತಿ, ಹಲವು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬುದ್ಧ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ (ಒಂಬತ್ತನೆಯ) ಅವತಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೀಯ ದಶರಥ ಜಟಕಾ (ಜಟಕಾ ಅತ್ಥಕಥ ೪೬೧) ರಾಮನನ್ನು ಬುದ್ಧನ ಪೂರ್ವದ ಜನ್ಮ ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ,.

ಬುದ್ದ
Member of ದಶಾವತಾರ[೧]
ಬುದ್ದ:ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳುಸಿದ್ದಾರ್ಥ, ಮಾಯಾಮೋಹ
ಲಾಂಛನಗಳುಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಧರ್ಮಚಕ್ರ, ಮೋದಕ
ಸಂಗಾತಿತಾರ(ಲಕ್ಷ್ಮಿ)
ತಂದೆತಾಯಿಯರು
 • ಶುದ್ಧೋದನ (ತಂದೆ)
ಬುದ್ಧ ಚಿಗುರೆ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತಿರುವುದು.

ಬುದ್ಧ ಬೋಧನೆಗಳು ವೇದಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೌಧ ಧರ್ಮ ನಾಸ್ತಿಕ ಚಿಂತನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನನ್ನು (ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ)ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಆಂಶಿಕ ಪಟ್ಟಿ:

ಇದನ್ನು ನೋಡಿ

 • ಬೌಧ ಧರ್ಮ ಹಾಗು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
 • ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರು
 • ಯೋಗ
 • ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ
 • ಆದಿಬುದ್ಧ
 • ಬ್ರಹ್ಮವಿಹಾರ
 • ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಗಳು
 • ಮೋಕ್ಷ
 • ವಿಷ್ಣು
 • ಅವತಾರ

ಕಾಲಗಣನೆ

ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಡೊನಿಗರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧನ ಅವತಾರದ ಪುರಾಣವು ಮೊದಲು ಗುಪ್ತರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಉದಯದಿಂದ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ. ಡೊನಿಗರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂಗಳು ಬುದ್ಧನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೆಂದು ಕ್ರಿ.ಶ. ೪೫೦ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಶತಮಾನದ ನಡುವೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು ಇದು ಮೊದಲು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ (೪೦೦-೫೦೦ CE) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಜಾನ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ರಾಜತ್ವದ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಳಗೆ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಬುದ್ಧನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಾಧನೆಯೊಳಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಧೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಅವನನ್ನು ಅವತಾರ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥವೆಂದರೆ ಪರಾಶರನ ಬೃಹತ್ ಪರಾಶರ ಹೋರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ (2:1-5/7).

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾಗಿ ಬುದ್ಧನು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಚಕ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣವು ರಾಜವಂಶದ ವಂಶಾವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ:

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಲಿಯುಗದ ನೆನಪಿಗೆ, ವಿಷ್ಣುವು ಗೌತಮ, ಶಾಕ್ಯಮುನಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ದೋದನನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ, ಶಾಕ್ಯಸಿಂಹನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಳಿದನು. ಕಲಿಯುಗದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳ ಮಾರ್ಗವು ನಾಶವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ಬೌದ್ಧರಾದರು. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

 1. "Incarnations of Vāsudeva [Chapter 18]". 5 March 2020.
 2. [48] ^ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ, Canto 1, Chapter 3 - SB ೧.೩.24: "Then, in the beginning of Kali-yuga, the Lord will appear as Lord ಬುದ್ಧ, the son of Anjana, in the province of Gaya, just for the purpose of deluding those who are envious of the faithful theist." ... SB ೧.೩.೨೮: "All of the above-mentioned incarnations [ಅವತಾರಗಳು] are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord [ಕೃಷ್ಣ or ವಿಷ್ಣು]"
 3. "ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ 1.3.24". Archived from the original on 2007-09-26. Retrieved 2010-09-17.
 4. Motilal Banarsidass, Delhi 1982.
 5. Dhere Ramchandra Chintaman, Shri Vitthal: ek maha samanvaya, Shri Vidya Prakashan, Pune, 1984 (Marathi)

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು