ಸದಸ್ಯರ ಕಾಣಿಕೆಗಳು

೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೨೧

೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೨೧

೨೪ ಜುಲೈ ೨೦೨೧

೨೧ ಜುಲೈ ೨೦೨೧

೧೩ ಜುಲೈ ೨೦೨೧

೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೨೧

೯ ಜುಲೈ ೨೦೨೧

೭ ಜುಲೈ ೨೦೨೧

ಹಳೆ ೫೦
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:Contributions/Vikashegde" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ