ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಐದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಐದು "‍ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಬಗಳಾಗಿ" ಸಂ‍ಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು‍.

First pillar
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ‍ಒಂದು ವಿಶ್ವಕೋಶ: ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ಮತ್ತು ಗೆಜೆಟಿಯರ್ಗಳು ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ‍‍ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ‍ ‍ಪ್ರಚಾರ ತಾಣ,‍ ಜಾಹಿರಾತು ವೇದಿಕೆ,‍ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ, ಅರಾಜಕತೆ ಅಥವಾ ‍‍ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಯೋಗ,‍ ‍ಅತಿರೇಕವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ,‍ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಆಗಿಲ್ಲ.‍ ‍ಇದು ‍ಒಂದು ನಿಘಂಟು, ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಥವಾ ಮೂಲ ‍ದಾಖಲೆಗಳ, ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ ಆದರೂ ‍ಕೆಲವು ಸಹ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ‍ಯೋಜನೆಗಳು ಆಗಿವೆ.
Second pillar
‍‍ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ‍‍ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ: ಲೇಖನವು, ‍‍‍‍‍‍ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ‍ಲೇಖನ ತೂಕ ಮತ್ತು ‍‍ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ‍ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ‍‍ಹೇಳುವಲ್ಲಿ . We avoid advocacy and we characterize information and issues rather than debate them. In some areas there may be just one well-recognized point of view; in others, we describe multiple points of view, presenting each accurately and in context rather than as "the truth" or "the best view". All articles must strive for verifiable accuracy, citing reliable, authoritative sources, especially when the topic is controversial or is on living persons. Editors' personal experiences, interpretations, or opinions do not belong.

Fourth pillar
ಸಂಪಾದಕರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯ‍‍ದಿಂದ ‍ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು: Respect your fellow Wikipedians, even when you disagree. Apply Wikipedia etiquette, and don't engage in personal attacks. Seek consensus, avoid edit wars, and never disrupt Wikipedia to illustrate a point. Act in good faith, and assume good faith on the part of others. Be open and welcoming to newcomers. If a conflict arises, discuss it calmly on the nearest talk pages, follow dispute resolution, and remember that there are ೨೮,೨೩೨ articles on the English Wikipedia to work on and discuss.

Fifth pillar
‍ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಯಾವು‍‍ದೇ ದೃ‍ಢ ನಿಯಮಗ‍ಳಿಲ್ಲ: ‍ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿ‍ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸನಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ; ‍ಅದರ ‍ವಿಷಯ ಮತ್ತು ‍ಅರ್ಥ ‍‍ವಿವರಣೆ ಸಮಯದ ಮೂಲಕ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. Their principles and spirit matter more than their literal wording, and sometimes improving Wikipedia requires making an exception. Be bold but not reckless in updating articles, and do not agonize about making mistakes. Every past version of a page is saved, so any mistakes can be easily corrected.

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Wikipedia policies and guidelines