ಪೀಡನ

ನಿರಂತರ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೀಡನ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಿರಂತರ ವಸ್ತುವಿನ ನೆರೆಯ ಕಣಗಳು ಪರಸ್

ನಿರಂತರ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೀಡನ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಿರಂತರ ವಸ್ತುವಿನ ಹತ್ತಿರದ ಕಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಆಂತರಿಕ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಳೆತವು ವಸ್ತುವಿನ ವಿರೂಪತೆಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೇರವಾದ ಘನ ಪಟ್ಟಿಯು ಮೇಲಿನ ತೂಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣವು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದ್ರವವು ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಣಗಳಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೇಲ್ಮೈ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಿಸ್ಟನ್) ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ (ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಬಲಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಣಗಳ ನಡುವಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂತರ ಅಣು ಬಲಗಳು ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಗಳ ನಿವ್ವಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಪೀಡನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಬಾಷೆಯ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರದ ಸಿಗ್ಮಾ ( σ ) ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಸ್ತುವಿನೊಳಗಿನ ಎಳೆತವು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೃಹತ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ( ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಂತಹ ) ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ( ಸಂಪರ್ಕ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಯಂತಹ ) ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಘನ ವಸ್ತುವಿನ ಯಾವುದೇ ಎಳೆತವು(ವಿರೂಪ) ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‍ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಇದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ರವಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿರೂಪಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿರೂಪತೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾದರೆ, ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪೀಡನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡ, ವಿರೂಪತೆ ಮತ್ತು ವಿರೂಪತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ರೇಖೀಯ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಾಗಬಹುದು. ವಸ್ತುವಿನ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಒತ್ತಡವು ಶಾಶ್ವತ ವಿರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹರಿವು, ಮುರಿತ, ಗುಳ್ಳೆಕಟ್ಟುವಿಕೆ ) ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಫಟಿಕದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪೀಡನ
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ - ಯುಗದ ಸೇತುವೆ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪೀಡನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ "ಆಂತರಿಕ ಬಲ" ದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಸಡಿಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟ್ರಸ್‌ಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಎಳೆತ ಅಥವಾ ಸಂಕೋಚನ ಬಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರು.

ಚರಿತ್ರೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವರು ವಸ್ತುಗಳೊಳಗಿನ ಪೀಡನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 17 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ, ಪೀಡನದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿತ್ತು; ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಊದುವಿಕೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.[೧]

ಹಲವಾರು ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕಾರರು, ಕಮಾನುಗಳು, ಕುಪೋಲಾಗಳು, ಟ್ರಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಥಿಕ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್‌ಗಳ ಹಾರುವ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಚತುರ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ರವಾನಿಸಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲು ಆಕಾರದ ಮರದ ತೊಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಕಲಿತರು.

ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಣಗಳ ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು, ಆದರೆ 17 ಮತ್ತು 18 ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರವೇ ಒತ್ತಡದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು: ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ, ರೆನೆ ಡೆಸ್ಕಾರ್ಟೆಸ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ರೇಖಾಗಣಿತ, ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್‍ನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಅನಂತಸೂಚಕಗಳ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ. ಆ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಗಸ್ಟಿನ್-ಲೂಯಿಸ್ ಕೌಚಿ ಅವರು ಏಕರೂಪದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಣಿತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.  ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಬಲವು ಅದರ ಲಂಬ ವೆಕ್ಟರ್‌ನ ರೇಖೀಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೌಚಿ ಗಮನಿಸಿದರು; ಮತ್ತು, ಮೇಲಾಗಿ, ಅದು ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಕ್ರಿಯೆ(symmetric function)ಯಾಗಿರಬೇಕು(ಶೂನ್ಯ ಒಟ್ಟು ಆವೇಗದೊಂದಿಗೆ). 

ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನ್ಯೂಟನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಅವರು ಸಮಾನಾಂತರ ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲಗಳಿಗೆ (ಶಿಯರ್ ಒತ್ತಡ) ವಿಭಿನ್ನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು.

ಅವಲೋಕನ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನಿರೂಪಣೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಪೀಡನ ವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೀಡನವು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಭೌತಿಕ ಪರಿಮಾಣ ವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭೌತಿಕ ಪರಿಮಾಣವಾದ 'ಬಲ' ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಪರಿಮಾಣವಾದ 'ವಿಸ್ತೀರ್ಣ' ದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಪೀಡನವು ವೇಗ, ಭ್ರಾಮಕ(ಟಾರ್ಕ್) ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಭೌತಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಆವರಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಒತ್ತಡವು ಸ್ಥೂಲ ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರ (ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್) ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕಣಗಳು ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳ ವಿವರವಾದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎರಡು ಕಣಗಳ ನಡುವಿನ ಬಲವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಮಾಣು ಬಲಗಳ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಂತಹ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಕಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಲಗಳಂತಹ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿರಂತರ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಆವರಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಪೀಡನವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕಣಗಳು ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳ ವಿವರವಾದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎರಡು ಕಣಗಳ ನಡುವಿನ ಬಲವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಮಾಣು ಬಲಗಳ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಂತಹ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಕಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಲಗಳಂತಹ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಲೋಹದ ರಾಡ್‌ನ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಮರದ ತುಂಡಿನ ನಾರುಗಳಂತಹ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಹೊರಬರಲು ಕಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಪೀಡನವನ್ನು ಕೌಚಿ ಎಳೆತದ ಸದಿಶ(ವೆಕ್ಟರ್) T ಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ S ನಾದ್ಯಂತ ವಸ್ತುವಿನ ಪಕ್ಕದ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಎಳೆತದ ಬಲ F ನ್ನು S ನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಬಲವು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿರುವ ಒತ್ತಡವಾಗಿದೆ. ಘನ, ಅಥವಾ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ದ್ರವದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ, F ಬಲವು S ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸದಿಶ(ವೆಕ್ಟರ್) ಪರಿಮಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಅದಿಶ ಪರಿಮಾಣವಲ್ಲ.ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ, ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ S ನ ಅನುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಪೀಡನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟೆನ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು 'ಕೌಚಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೆನ್ಸರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೇಖೀಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಮೈ S ಲಂಬೀಯ ಸದಿಶ n ನ್ನು S ಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿರುವ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸದಿಶ T ಒಡನೆ ಸಂಬಂಧವೇರ್ಪಡಿಸುವುದು.

ಅಳತೆಯ ಮೂಲಮಾನ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಪೀಡನ ವನ್ನು ಎಸ್.ಐ.ಯುನಿಟ್‍ನ ಪ್ರಕಾರ 'ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್(pascal)' ಏಕಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವರು. ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ Pa ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್(pascal) ಎನ್ನುವುದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್/ಮೀಟರ್ ಚದರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮೆಗಾಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್(megapascal(MPa)) ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

*ವಿರೂಪತೆ(ಡೀಫರ್ಮೇಶನ್)

*ವಿಕೃತ(ಸ್ಟ್ರೈನ್)

*ಹುಕ್‌ನ ನಿಯಮ(ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ)

*ಪೀಡನ-ವಿಕೃತಿ ನಕ್ಷೆ(ಸ್ತ್ರೆಸ್-ಸ್ಟೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಮ)

*ಯಂಗ್ ಮಾಪಾಂಕ(ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್)

*ಪೀಡನ-ವಿಕೃತಿ ನಕ್ಷೆ(ಸ್ತ್ರೆಸ್-ಸ್ಟೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಮ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೇಖನಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
  1. Gordon, J.E. (2003). Structures, or, Why things don't fall down (2. Da Capo Press ed.). Cambridge, MA: Da Capo Press. ISBN 0306812835.
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪೀಡನ&oldid=1148872" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ