ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲಿಯ್ಂ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಹೆಗಲ್

ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲಿಯ್ಂ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಹೆಗಲ್ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) ಅವರು ಜರ್ಮನ್ ತತ್ವಜ್ನನಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಆದಶ್೯ವಾದದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ .ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಪಕ ಮನ್ನನೆಯನ್ನು ಗಳಸಿದರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಭೂಖಂಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಲಳಗೆ ಪ್ರಬಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶ್ಲೆಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಗೆಲ್ ವಿಭಜಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗಿನ ಅವರ ಅಂಗೀಕೃತ ಸ್ಟಾನಮಾನವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ [೧].

ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲಿಯ್ಂ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಹೆಗಲ್
Hegel by Schlesinger.jpg
ಜನನ೨೭-೦೮-೧೭೭೦
ಸ್ಟಟ್‌ಗಾರ್ಟ್
ಮರಣಬರ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ
ವಾಸ್ತವ್ಯಜರ್ಮನಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಜರ್ಮನ್
ಕಾಲಮಾನ19 ನೇ ಶತಮಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ
ಪ್ರದೇಶಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಹಿHegel Unterschrift.svg


ಜನನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇವರು ೨೭ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೭೭೦ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು [೨]

ಸಾಧನೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಗೆಲ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಕ ಸಾಧನೆಯೆಂದರೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದರ್ಶವಾದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಂದಗಳು ೩೩ ಇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ, ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಹೊರಬರುವಿಕೆ ಅವರ ಆತ್ಮದ ತತ್ವಶಾಶ್ತ್ರವು ಮನೋವಿಜ್ನಾನ ರಾಜ್ಯ , ಇತಿಹಾಸ ,ಕಲೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಡಯಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಖಾತೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ . ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೆ ಶತಮಾನದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. (ಗ್ರೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು "ಮನಸ್ಸು " ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧವಾದ ಅಂಶಗಳು "ಸಭ್ಲೇಷನ್" ಪೆಂಬಂಗ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಡಿತವಿಲ್ಲದ ಏಕೀಕರಣ ) ವಿಶೇಷ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯತೆ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಅತೀಕ್ರಮನಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿರೋಧ ಹೆಗೆಲ್ ಅನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಂದ ವಿರೋದಾಭಾಸ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಟ್ರೈಡ್ ನ ಮೂಲವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಪಶ್ಟವಾಗಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಆಗಿ ಜೋಹಾನ್ ಗಾಟ್ಲೀಭ್ ಪಿಚ್ಚೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೋಂಡಿತು .[೩]

ಹೆಗೆಲ್ ಅನೇಕ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ಧಾರೆ . ಅವರ ಸ್ಥಾನಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ . ಕಾರ್ಲ್ ಭಾರ್ತ್ ಹೆಗೆಲ್ ಅವರನ್ನು "ಪೊಂಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಅಕ್ವಿನಾಸ್ " ಎಂದು ಬನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಮಾರಿಸ್ ಮೆರ್ಲಿಯೊ ಪಾಂಟಿ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೀತ್ಸೆ ಅವರ ತತ್ವಚಿಂತನೆಗಳು ವಿದ್ಯಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಜರ್ಮನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇವುಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ .

ನೀಥಮ್ ರಾಗೆ ಹೆಗೆಲ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹವಾದದು ಎಂದು ಪಿಂಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ , ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೆ ವಿದ್ಯಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿರ್ನಾಯಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಈಗ ಅದಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟಬಿಂಗೆನ್ ಸೆಮಿನರಿಯಿಂದ ತನ್ನ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಣಪತ್ರವನ್ನು (ಕಾನ್ಟಿಸ್ತೋರಿಯಲೆಕ್ಲಮೊನ್) ಪಡೆದ ನಂತರ ಹೆಗೆಲ್ ಅವರು ಬರ್ನನ್ ಎಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ೧೭೯೩ ರಿಂದ ೧೭೯೬ ರ ವರೆಗೆ ಹಾಪ್ ಮಿಷ್ಟರ್ (ಮನೆ ಭೋದಕ) ಆಗಿದ್ದರು . ಈ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಠೈವನ್ನು ಮತ್ತು "ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ - ಉದ್ದದ ಹಸ್ತಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಾತರೋಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಭಂದಗಳು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ ಹೆಗೆಲ್ ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕ್ಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಲ್ಡರ್ಲಿನ್ ಮಧ್ದ್ಯಸ್ತಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೋಡನು .


ಮರಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ನವಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಟ್ಟುನುರಾ ಮೂವತ್ತೊಂದು ೧೪, ೧೮೩೧ ರಂದು ನಿದನ ಹೊಂದಿದರು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. https://www.iep.utm.edu/hegelsoc/
  2. https://plato.stanford.edu/entries/hegel/
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel