ಚತ್ರಾಣವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಬೇಧವಾಗಿತ್ತು.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚತ್ರಾಣ&oldid=784597" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ