ಕಾಲಯವನ [೧] ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ. ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ವಿರುದ್ಧ ೩೦ ದಶಲಕ್ಷ ಯವನರ (ಅನಾಗರಿಕ) ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಥುರಾವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. [೨] [೩]

ದಂತಕಥೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ಕಾಲಯವನ ಮಥುರಾ ಪುಟವನ್ನು ಚದುರಿದ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಸರಣಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ - ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಕಾಲಯವನ ಜನ್ಮದ ಕೆಳಗಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ: ವೃಕಾ-ದೇವಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯು ಗಾರ್ಗ್ಯನ ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು ( ಗಾರ್ಗ್ಯ, " ಗರ್ಗಾ ವಂಶಸ್ಥ"). ಗಾರ್ಗ್ಯಾ ಸ್ಖಲನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾದವರು ಅವನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದರು. ೧೨ ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಗಾರ್ಗ್ಯನು ಮಹಾದೇವನಿಂದ ಯಾದವರನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಬುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದನು, ಅದು ಅವನ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣ-ಕಪ್ಪು (ಕಾಲ) ಮಾಡಿತು. ತರುವಾಯ, ಗಾರ್ಗ್ಯಾ ಮಥುರಾಕ್ಕೆ ಬಂದಳು ಮತ್ತು ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಅಪ್ಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಗೋಪಾಲಕನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ (ಗೋಪಿ) ಸಂಭೋಗಿಸಿದಳು . ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಕಾಲಯವನ: ಗರ್ಗನು ಅವನನ್ನು ಹೊಸ ರಾಜನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟನು . [೪]

ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಹರಿವಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಲಯವನ ಒಬ್ಬ ಯವನ ರಾಜ. ಅವನು ಕ್ರೋಧದ ಭಾಗಶಃ ಅವತಾರ. [೫] [೬]

ಜರಾಸಂಧ, ಕಂಸನ ಮಾವ ಮತ್ತು ಮಗಧದ ಅಧಿಪತಿ ಮಥುರಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹದಿನೇಳು ಬಾರಿ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಜರಾಸಂಧ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಾನೇ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಕಾಲಯವನನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಕಾಲಯವನನು ಶಕ್ತಿಯುತ ಯವನ ಯೋಧನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶಿವನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದನು. [೭]

ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ದ್ವಾರಕಾ ಎಂಬ ಅಸಾಧಾರಣ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಥುರಾ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದನು. [೮] ಕಾಲಯವನ ೩೦ ದಶಲಕ್ಷ ಯವನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಥುರೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ. ಯವನರು ಎಲ್ಲಾ ಯಾದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ, ಕಾಲಯವನ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಯಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋದನು. ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಮಹಾರಾಜ ಮುಚುಕುಂದನು ರಾಮನ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಮುಚುಕುಂದನು ಅಸುರರೊಂದಿಗಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಆಳವಾದ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಹೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕಾಲಯವನನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದನು. [೯]


ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಯಸಿ, ಇಂದ್ರನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ಅವನ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವರು ಅದು ಯಾರಾದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. [೭] ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಗುಹೆಯೊಳಗಿನ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಮುಚುಕುಂದನನ್ನು ತನ್ನ ದುಪ್ಪಟದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದನು. ಕಾಲಯವನನು ಅವನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಒದೆಯುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜನ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗವುಂಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಾಲಯವನನು ಬೂದಿಯಾದನು. ಮುಚುಕುಂದನು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಕೃಷ್ಣನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ಸಂಚಿತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದನು. ದೇವತೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಮುಚುಕುಂದನು ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಟನು. ನಂತರ ಮುಚುಕುಂದನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನು. [೧೦] [೧೧]

ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮುಚುಕುಂದನು ವಿಶ್ರಮಿಸಿದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಗುಹೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಲಲಿತ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಂಚೋಡ್ಜಿ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. [೧೨]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. Walker, Benjamin (2019-04-09). Hindu World: An Encyclopedic Survey of Hinduism. In Two Volumes. Volume I A-L (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Routledge. p. 380. ISBN 978-0-429-62465-0.
 2. Nivedita, Sister (2001). Myths and legends of the Hindus and Buddhists. Ananda K. Coomaraswamy (1st Indian ed.). Kolkata [India]: Advaita Ashrama, Publication Dept. ISBN 81-7505-197-3. OCLC 53466600.
 3. Dowson, John (2000). A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History and Literature (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Psychology Press. ISBN 978-0-415-24521-0.
 4. Thaneswar Sarmah (1991). The Bharadvājas in Ancient India. Motilal Banarsidass. pp. 128–129. ISBN 9788120806399.
 5. Dutt, Manmatha Nath, ed. (1897). A Prose English Translation Of Harivamsha.
 6. www.wisdomlib.org (2014-08-30). "Burning of Yavana king, Kalayavana and praise of Mucukunda to Kansa [Chapter XXIII]". www.wisdomlib.org (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 2021-12-10.
 7. ೭.೦ ೭.೧ "HARIVAMSHAM (GEETA PRESS)". mahabharata-resources.org.
 8. "THE KRISHNA AVATĀRA". sacred-texts.com.
 9. "A Hindu King who Slept for Almost 4 Million Years!". HariBhakt | History, Facts, Awareness of Hinduism (in ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್). 2015-08-24. Archived from the original on 2021-12-10. Retrieved 2021-12-10.
 10. "Muchukunda". www.mythfolklore.net. Retrieved 2021-12-10.
 11. "Mytholgical Story : Krishna and Muchkunda". www.kidsgen.com. Retrieved 2021-12-10.
 12. "Muchkund Cave | District Lalitpur, Government of Uttar Pradesh | India" (in ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 2021-12-10.

[[ವರ್ಗ:ವಿಕಿ ಇ-ಲರ್ನಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಲೇಖನ]]

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಾಲಯವನ&oldid=1161072" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ