ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜ್ಯಗಳು

ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ರಾಜನೀತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಅಲಬಾಮಅಲಾಸ್ಕಾಆರಿಜೋನಆರ್ಕಾನ್ಸಾಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಕೊಲರಾಡೊಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ಡೆಲಾವೇರ್ಫ್ಲಾರಿಡಜಾರ್ಜಿಯಹವಾಯಿಐಡಾಹೊಇಲಿನೊಯ್ಇಂಡಿಯಾನಐಯೊವಕಾನ್ಸಾಸ್ಕೆಂಟಕಿಲೂಯಿಸಿಯಾನಮೈನ್ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ಮಿಷಿಗನ್ಮಿನ್ನೆಸೋಟಮಿಸ್ಸಿಸಿಪ್ಪಿಮಿಸೌರಿಮೊಂಟಾನನೆಬ್ರಾಸ್ಕನೆವಾಡನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್ಷೈರ್ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ನಾರ್ಥ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನನಾರ್ಥ್ ಡಕೋಟಒಹಾಯೊಓಕ್ಲಹೋಮಆರೆಗನ್ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸೌತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಸೌತ್ ಡಕೋಟಟೆನ್ನೆಸೀಟೆಕ್ಸಸ್ಯೂಟಾವೆರ್ಮಾಂಟ್ವರ್ಜೀನಿಯವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯವಿಸ್ಕಾಂನ್ಸಿನ್ವಯೋಮಿಂಗ್ಡೆಲಾವೇರ್ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್ಷೈರ್ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯವೆರ್ಮಾಂಟ್ರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್Map of USA with state names.svg
ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ೫೦ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ:

 1. ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು.
 2. ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಅಂಚೆ ಸಂಸ್ಥ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎರಡಕ್ಷರದ ಕೋಡ್[೧]
 3. ರಾಜ್ಯವು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ.
 4. ೨೦೦೭ರ ಅಂದಾಜಿತ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ[೨][೩]
 5. ರಾಜಧಾನಿ
 6. ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ನಗರ[೪]
 7. ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಧ್ವಜ
ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ೫೦ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಅಂಚೆ ಕೋಡ್ ಧ್ವಜ ದಿನಾಂಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ರಾಜಧಾನಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರುವ ಊರು
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಲಬಾಮ ಅಲಬಾಮ AL Flag of Alabama.svg 181912141819-12-14 04,627,851 ಮಾಂಟ್ಗಾಮೆರಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಲಾಸ್ಕ ಅಲಾಸ್ಕ AK Flag of Alaska.svg 195901031959-01-03 00,683,478 ಜೂನ್ಯು ಆಂಕರೇಜ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಜೋನ ಆರಿಜೋನ AZ Flag of Arizona.svg 191202141912-02-14 06,338,755 ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಾನ್ಸ ಆರ್ಕಾನ್ಸಟಾ AR Flag of Arkansas.svg 183606151836-06-15 02,834,797 ಲಿಟಲ್ ರಾಕ್ ಲಿಟಲ್ ರಾಕ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯ CA Flag of California.svg 185009091850-09-09 36,553,215 ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟೊ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೆಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲರಾಡೊ ಕೊಲರಾಡೊ CO Flag of Colorado.svg 187608011876-08-01 04,861,515 ಡೆನ್ವರ್ ಡೆನ್ವರ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ CT Flag of Connecticut.svg 178801091788-01-09 03,502,309 ಹಾರ್ಟ್‍ಫೋರ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಪೋರ್ಟ್[೫]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲಾವೇರ್ ಡೆಲಾವೇರ್ DE Flag of Delaware.svg 178712071787-12-07 00,864,764 ಡೋವರ್ ವಿಲ್ಮಿಂಗ್ಟನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾರಿಡ ಫ್ಲಾರಿಡ FL Flag of Florida.svg 184503031845-03-03 18,251,243 ಟಾಲಹಾಸ್ಸೆ ಜಾಕ್ಸನ್‌ವಿಲ್[೬]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾರ್ಜಿಯ ಜಾರ್ಜಿಯ GA Flag of Georgia (U.S. state).svg 178801021788-01-02 09,544,750 ಅಟ್ಲಾಂಟ ಅಟ್ಲಾಂಟ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹವಾಯಿ
Mokuʻāina o Hawaiʻi
(ಹವಾಯಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)
ಹವಾಯಿ HI Flag of Hawaii.svg 195908211959-08-21 01,283,388 ಹೊನೊಲುಲು ಹೊನೊಲುಲು
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐಡಾಹೊ ಐಡಾಹೊ ID Flag of Idaho.svg 189007031890-07-03 01,499,402 ಬಾಯ್ಸಿ ಬಾಯ್ಸಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಲಿನೋಯ್ ಇಲಿನೋಯ್ IL Flag of Illinois.svg 181812031818-12-03 12,852,548 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಚಿಕಾಗೊ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಇಂಡಿಯಾನ IN Flag of Indiana.svg 181612111816-12-11 06,345,289 ಇಂಡಿಯಾನಾಪೋಲಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾನಾಪೋಲಿಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐಯೊವ ಐಯೊವ IA Flag of Iowa.svg 184612281846-12-28 02,988,046 ದೆ ಮೊಯಿನ್ ದೆ ಮೊಯಿನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಕಾನ್ಸಾಸ್ KS Flag of Kansas.svg 186101291861-01-29 02,775,997 ಟೊಪೆಕ ವಿಚಿಟ
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಕೆಂಟಕಿ ಕೆಂಟಕಿ KY Flag of Kentucky.svg 179206011792-06-01 04,241,474 ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫೋರ್ಟ್ ಲೂಯಿವಿಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಲೂಯಿಸಿಯಾನ
État de Louisiane
(ಫ್ರೆಂಚ್)
ಲೂಯಿಸಿಯಾನ LA Flag of Louisiana.svg 181204301812-04-30 04,293,204 ಬೇಟನ್ ರೂಜ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಲಿಯನ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಮೈನ್ ME Flag of Maine.svg 182003151820-03-15 01,317,207 ಅಗಸ್ಟ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ MD Flag of Maryland.svg 178804281788-04-28 05,618,344 ಆನ್ನಪೋಲಿಸ್ ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್[೭]
ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ MA Flag of Massachusetts.svg 178802061788-02-06 06,449,755 ಬಾಸ್ಟನ್ ಬಾಸ್ಟನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿಗನ್ ಮಿಷಿಗನ್ MI Flag of Michigan.svg 183701261837-01-26 10,071,822 ಲ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಿನ್ನೆಸೋಟ ಮಿನ್ನೆಸೋಟ MN Flag of Minnesota.svg 185805111858-05-11 05,197,621 ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಸಿಪ್ಪಿ ಮಿಸ್ಸಿಸಿಪ್ಪಿ MS Flag of Mississippi.svg 181712101817-12-10 02,918,785 ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸೂರಿ ಮಿಸ್ಸೂರಿ MO Flag of Missouri.svg 182108101821-08-10 05,878,415 ಜೆಫೆರ್ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ[೮]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಾಂಟಾನ ಮಾಂಟಾನ MT Flag of Montana.svg 188911081889-11-08 00,957,861 ಹೆಲೆನ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೆಬ್ರಾಸ್ಕ ನೆಬ್ರಾಸ್ಕ NE Flag of Nebraska.svg 186703011867-03-01 01,774,571 ಲಿಂಕನ್ ಒಮಾಹ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೆವಾಡ ನೆವಾಡ NV Flag of Nevada.svg 186410311864-10-31 02,565,382 ಕಾರ್ಸನ್ ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್ NH Flag of New Hampshire.svg 178806211788-06-21 01,315,828 ಕಾಂಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್[೯]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ NJ Flag of New Jersey.svg 178712181787-12-18 08,685,920 ಟ್ರೆಂಟನ್ ನೆವಾರ್ಕ್[೧೦]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ NM Flag of New Mexico.svg 191201061912-01-06 01,969,915 ಸಾಂಟ ಫೆ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ NY Flag of New York.svg 178807261788-07-26 19,297,729 ಆಲ್ಬನಿ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ನಗರ[೧೧]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ NC Flag of North Carolina.svg 178911211789-11-21 09,061,032 ರಾಲೇ ಶಾರ್ಲಾಟ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಡಕೋಟ ನಾರ್ತ್ ಡಕೋಟ ND Flag of North Dakota.svg 188911021889-11-02 00,639,715 ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಗೊ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಒಹಾಯೊ ಒಹಾಯೊ OH Flag of Ohio.svg 180303011803-03-01 11,466,917 ಕೊಲಂಬಸ್ ಕೊಲಂಬಸ್[೧೨]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಓಕ್ಲಹೋಮ ಓಕ್ಲಹೋಮ OK Flag of Oklahoma.svg 190711161907-11-16 03,617,316 ಓಕ್ಲಹೋಮ ಸಿಟಿ ಓಕ್ಲಹೋಮ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರೆಗನ್ ಆರೆಗನ್ OR Flag of Oregon.svg 185902141859-02-14 03,747,455 ಸಾಲೆಮ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯ PA Flag of Pennsylvania.svg 178712121787-12-12 12,432,792 ಹ್ಯಾರಿಸ್ಬರ್ಗ್ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ಸ್ ರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ RI Flag of Rhode Island.svg 179005291790-05-29 01,057,832 ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ SC Flag of South Carolina.svg 178805231788-05-23 04,407,709 ಕೊಲಂಬಿಯ ಕೊಲಂಬಿಯ[೧೩]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಡಕೋಟ ಸೌತ್ ಡಕೋಟ SD Flag of South Dakota.svg 188911021889-11-02 00,796,214 ಪಿಯರ್ ಸಿಯುಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ನೆಸಿ ಟೆನ್ನೆಸಿ TN Flag of Tennessee.svg 179606011796-06-01 06,156,719 ನ್ಯಾಷ್ವಿಲ್ ಮೆಂಫಿಸ್[೧೪]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ TX Flag of Texas.svg 184512291845-12-29 23,904,380 ಆಸ್ಟಿನ್ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್[೧೫]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯೂಟ ಯೂಟ UT Flag of Utah.svg 189601041896-01-04 02,645,330 ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆರ್ಮಾಂಟ್ ವೆರ್ಮಾಂಟ್ VT Flag of Vermont.svg 179103041791-03-04 00,621,254 ಮಾಂಟ್ಪೆಲಿಯರ್ ಬರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ವರ್ಜೀನಿಯ ವರ್ಜೀನಿಯ VA Flag of Virginia.svg 178806251788-06-25 07,712,091 ರಿಚ್ಮಂಡ್ ವರ್ಜೀನಿಯ ಬೀಚ್[೧೬]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ WA Flag of Washington.svg 188911111889-11-11 06,468,424 ಒಲಂಪಿಯ ಸಿಯಾಟಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯ ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯ WV Flag of West Virginia.svg 186306201863-06-20 01,812,035 ಚಾರ್ಲ್ಸ್ಟನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ಟನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ WI Flag of Wisconsin.svg 184805291848-05-29 05,601,640 ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಮಿಲ್ವಾಕಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಯೋಮಿಂಗ್ ವಯೋಮಿಂಗ್ WY Flag of Wyoming.svg 189007101890-07-10 00,522,830 ಶೆಯೇನ್ ಶೆಯೇನ್

ಮೂಲಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. "Official USPS Abbreviations" (HTML). United States Postal Service. 1998. Retrieved 2007-02-26.
 2. "Table 1: Annual Estimates of the Population for the United States and States, and for Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2007" (CSV). 2007 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Division. 2007-12-27. Retrieved 2008-02-21.
 3. "United States -- States; and Puerto Rico: GCT-T1-R. Population Estimates (geographies ranked by estimate) Data Set: 2007 Population Estimates". 2007 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Estimates Program. 2007-07-01. Archived from the original (HTML) on 2008-05-24. Retrieved 2008-05-03. {{cite web}}: Unknown parameter |US-9S&-CONTEXT= ignored (help)
 4. "Annual Estimates of the Population for All Incorporated Places: April 1, 2000 to July 1, 2007" (CSV). 2007 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Division. 2008-07-09. Retrieved 2008-09-08.
 5. The Hartford-West Hartford-Willimantic Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Connecticut.
 6. The Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach Metropolitan Statistical Area is the most populous metropolitan area in Florida.
 7. Baltimore City and the 12 Maryland counties of the Washington-Baltimore-Northern Virginia Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in Maryland.
 8. The City of Saint Louis and the 8 Missouri counties of the St. Louis-St. Charles-Farmington Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in Missouri.
 9. The 5 southeastern New Hampshire counties of the Boston-Worcester-Manchester Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in New Hampshire.
 10. The 13 northern New Jersey counties of the New York-Newark-Bridgeport Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in New Jersey.
 11. ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ನಗರ is the most populous city in the United States.
 12. The Cleveland-Akron-Elyria Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Ohio.
 13. The Greenville-Spartanburg-Anderson Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in South Carolina.
 14. The Nashville-Davidson-Murfreesboro-Columbia Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Tennessee.
 15. The Dallas-Fort Worth Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Texas.
 16. The 10 Virginia counties and 6 Virginia cities of the Washington-Baltimore-Northern Virginia Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in Virginia.