ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜ್ಯಗಳು

ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ರಾಜನೀತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ೫೦ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ:

 1. ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು.
 2. ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಅಂಚೆ ಸಂಸ್ಥ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎರಡಕ್ಷರದ ಕೋಡ್[೧]
 3. ರಾಜ್ಯವು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ.
 4. ೨೦೦೭ರ ಅಂದಾಜಿತ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ[೨][೩]
 5. ರಾಜಧಾನಿ
 6. ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ನಗರ[೪]
 7. ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಧ್ವಜ
ಅಲಬಾಮಅಲಾಸ್ಕಾಆರಿಜೋನಆರ್ಕಾನ್ಸಾಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಕೊಲರಾಡೊಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ಡೆಲಾವೇರ್ಫ್ಲಾರಿಡಜಾರ್ಜಿಯಹವಾಯಿಐಡಾಹೊಇಲಿನೊಯ್ಇಂಡಿಯಾನಐಯೊವಕಾನ್ಸಾಸ್ಕೆಂಟಕಿಲೂಯಿಸಿಯಾನಮೈನ್ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ಮಿಷಿಗನ್ಮಿನ್ನೆಸೋಟಮಿಸ್ಸಿಸಿಪ್ಪಿಮಿಸೌರಿಮೊಂಟಾನನೆಬ್ರಾಸ್ಕನೆವಾಡನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್ಷೈರ್ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ನಾರ್ಥ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನನಾರ್ಥ್ ಡಕೋಟಒಹಾಯೊಓಕ್ಲಹೋಮಆರೆಗನ್ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸೌತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಸೌತ್ ಡಕೋಟಟೆನ್ನೆಸೀಟೆಕ್ಸಸ್ಯೂಟಾವೆರ್ಮಾಂಟ್ವರ್ಜೀನಿಯವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯವಿಸ್ಕಾಂನ್ಸಿನ್ವಯೋಮಿಂಗ್ಡೆಲಾವೇರ್ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್ಷೈರ್ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯವೆರ್ಮಾಂಟ್ರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್
ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ೫೦ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಅಂಚೆ ಕೋಡ್ ಧ್ವಜ ದಿನಾಂಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ರಾಜಧಾನಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರುವ ಊರು
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಲಬಾಮ ಅಲಬಾಮ AL 181912141819-12-14 04,627,851 ಮಾಂಟ್ಗಾಮೆರಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಲಾಸ್ಕ ಅಲಾಸ್ಕ AK 195901031959-01-03 00,683,478 ಜೂನ್ಯು ಆಂಕರೇಜ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಜೋನ ಆರಿಜೋನ AZ 191202141912-02-14 06,338,755 ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಾನ್ಸ ಆರ್ಕಾನ್ಸಟಾ AR 183606151836-06-15 02,834,797 ಲಿಟಲ್ ರಾಕ್ ಲಿಟಲ್ ರಾಕ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯ CA 185009091850-09-09 36,553,215 ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟೊ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೆಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲರಾಡೊ ಕೊಲರಾಡೊ CO 187608011876-08-01 04,861,515 ಡೆನ್ವರ್ ಡೆನ್ವರ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ CT 178801091788-01-09 03,502,309 ಹಾರ್ಟ್‍ಫೋರ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಪೋರ್ಟ್[೫]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲಾವೇರ್ ಡೆಲಾವೇರ್ DE 178712071787-12-07 00,864,764 ಡೋವರ್ ವಿಲ್ಮಿಂಗ್ಟನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾರಿಡ ಫ್ಲಾರಿಡ FL 184503031845-03-03 18,251,243 ಟಾಲಹಾಸ್ಸೆ ಜಾಕ್ಸನ್‌ವಿಲ್[೬]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾರ್ಜಿಯ ಜಾರ್ಜಿಯ GA 178801021788-01-02 09,544,750 ಅಟ್ಲಾಂಟ ಅಟ್ಲಾಂಟ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹವಾಯಿ
Mokuʻāina o Hawaiʻi
(ಹವಾಯಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)
ಹವಾಯಿ HI 195908211959-08-21 01,283,388 ಹೊನೊಲುಲು ಹೊನೊಲುಲು
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐಡಾಹೊ ಐಡಾಹೊ ID 189007031890-07-03 01,499,402 ಬಾಯ್ಸಿ ಬಾಯ್ಸಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಲಿನೋಯ್ ಇಲಿನೋಯ್ IL 181812031818-12-03 12,852,548 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಚಿಕಾಗೊ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಇಂಡಿಯಾನ IN 181612111816-12-11 06,345,289 ಇಂಡಿಯಾನಾಪೋಲಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾನಾಪೋಲಿಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐಯೊವ ಐಯೊವ IA 184612281846-12-28 02,988,046 ದೆ ಮೊಯಿನ್ ದೆ ಮೊಯಿನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಕಾನ್ಸಾಸ್ KS 186101291861-01-29 02,775,997 ಟೊಪೆಕ ವಿಚಿಟ
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಕೆಂಟಕಿ ಕೆಂಟಕಿ KY 179206011792-06-01 04,241,474 ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫೋರ್ಟ್ ಲೂಯಿವಿಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಲೂಯಿಸಿಯಾನ
État de Louisiane
(ಫ್ರೆಂಚ್)
ಲೂಯಿಸಿಯಾನ LA 181204301812-04-30 04,293,204 ಬೇಟನ್ ರೂಜ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಲಿಯನ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಮೈನ್ ME 182003151820-03-15 01,317,207 ಅಗಸ್ಟ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ MD 178804281788-04-28 05,618,344 ಆನ್ನಪೋಲಿಸ್ ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್[೭]
ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ MA 178802061788-02-06 06,449,755 ಬಾಸ್ಟನ್ ಬಾಸ್ಟನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿಗನ್ ಮಿಷಿಗನ್ MI 183701261837-01-26 10,071,822 ಲ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಿನ್ನೆಸೋಟ ಮಿನ್ನೆಸೋಟ MN 185805111858-05-11 05,197,621 ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಸಿಪ್ಪಿ ಮಿಸ್ಸಿಸಿಪ್ಪಿ MS 181712101817-12-10 02,918,785 ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸೂರಿ ಮಿಸ್ಸೂರಿ MO 182108101821-08-10 05,878,415 ಜೆಫೆರ್ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ[೮]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಾಂಟಾನ ಮಾಂಟಾನ MT 188911081889-11-08 00,957,861 ಹೆಲೆನ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೆಬ್ರಾಸ್ಕ ನೆಬ್ರಾಸ್ಕ NE 186703011867-03-01 01,774,571 ಲಿಂಕನ್ ಒಮಾಹ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೆವಾಡ ನೆವಾಡ NV 186410311864-10-31 02,565,382 ಕಾರ್ಸನ್ ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್ NH 178806211788-06-21 01,315,828 ಕಾಂಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್[೯]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ NJ 178712181787-12-18 08,685,920 ಟ್ರೆಂಟನ್ ನೆವಾರ್ಕ್[೧೦]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ NM 191201061912-01-06 01,969,915 ಸಾಂಟ ಫೆ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ NY 178807261788-07-26 19,297,729 ಆಲ್ಬನಿ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ನಗರ[೧೧]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ NC 178911211789-11-21 09,061,032 ರಾಲೇ ಶಾರ್ಲಾಟ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಡಕೋಟ ನಾರ್ತ್ ಡಕೋಟ ND 188911021889-11-02 00,639,715 ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಗೊ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಒಹಾಯೊ ಒಹಾಯೊ OH 180303011803-03-01 11,466,917 ಕೊಲಂಬಸ್ ಕೊಲಂಬಸ್[೧೨]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಓಕ್ಲಹೋಮ ಓಕ್ಲಹೋಮ OK 190711161907-11-16 03,617,316 ಓಕ್ಲಹೋಮ ಸಿಟಿ ಓಕ್ಲಹೋಮ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರೆಗನ್ ಆರೆಗನ್ OR 185902141859-02-14 03,747,455 ಸಾಲೆಮ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯ PA 178712121787-12-12 12,432,792 ಹ್ಯಾರಿಸ್ಬರ್ಗ್ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ಸ್ ರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ RI 179005291790-05-29 01,057,832 ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ SC 178805231788-05-23 04,407,709 ಕೊಲಂಬಿಯ ಕೊಲಂಬಿಯ[೧೩]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಡಕೋಟ ಸೌತ್ ಡಕೋಟ SD 188911021889-11-02 00,796,214 ಪಿಯರ್ ಸಿಯುಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ನೆಸಿ ಟೆನ್ನೆಸಿ TN 179606011796-06-01 06,156,719 ನ್ಯಾಷ್ವಿಲ್ ಮೆಂಫಿಸ್[೧೪]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ TX 184512291845-12-29 23,904,380 ಆಸ್ಟಿನ್ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್[೧೫]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯೂಟ ಯೂಟ UT 189601041896-01-04 02,645,330 ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆರ್ಮಾಂಟ್ ವೆರ್ಮಾಂಟ್ VT 179103041791-03-04 00,621,254 ಮಾಂಟ್ಪೆಲಿಯರ್ ಬರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ವರ್ಜೀನಿಯ ವರ್ಜೀನಿಯ VA 178806251788-06-25 07,712,091 ರಿಚ್ಮಂಡ್ ವರ್ಜೀನಿಯ ಬೀಚ್[೧೬]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ WA 188911111889-11-11 06,468,424 ಒಲಂಪಿಯ ಸಿಯಾಟಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯ ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯ WV 186306201863-06-20 01,812,035 ಚಾರ್ಲ್ಸ್ಟನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ಟನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ WI 184805291848-05-29 05,601,640 ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಮಿಲ್ವಾಕಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಯೋಮಿಂಗ್ ವಯೋಮಿಂಗ್ WY 189007101890-07-10 00,522,830 ಶೆಯೇನ್ ಶೆಯೇನ್

ಮೂಲಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. "Official USPS Abbreviations" (HTML). United States Postal Service. 1998. Retrieved 2007-02-26.
 2. "Table 1: Annual Estimates of the Population for the United States and States, and for Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2007" (CSV). 2007 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Division. 2007-12-27. Retrieved 2008-02-21.
 3. "United States -- States; and Puerto Rico: GCT-T1-R. Population Estimates (geographies ranked by estimate) Data Set: 2007 Population Estimates". 2007 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Estimates Program. 2007-07-01. Archived from the original (HTML) on 2008-05-24. Retrieved 2008-05-03. {{cite web}}: Unknown parameter |US-9S&-CONTEXT= ignored (help)
 4. "Annual Estimates of the Population for All Incorporated Places: April 1, 2000 to July 1, 2007" (CSV). 2007 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Division. 2008-07-09. Retrieved 2008-09-08.
 5. The Hartford-West Hartford-Willimantic Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Connecticut.
 6. The Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach Metropolitan Statistical Area is the most populous metropolitan area in Florida.
 7. Baltimore City and the 12 Maryland counties of the Washington-Baltimore-Northern Virginia Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in Maryland.
 8. The City of Saint Louis and the 8 Missouri counties of the St. Louis-St. Charles-Farmington Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in Missouri.
 9. The 5 southeastern New Hampshire counties of the Boston-Worcester-Manchester Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in New Hampshire.
 10. The 13 northern New Jersey counties of the New York-Newark-Bridgeport Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in New Jersey.
 11. ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ನಗರ is the most populous city in the United States.
 12. The Cleveland-Akron-Elyria Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Ohio.
 13. The Greenville-Spartanburg-Anderson Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in South Carolina.
 14. The Nashville-Davidson-Murfreesboro-Columbia Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Tennessee.
 15. The Dallas-Fort Worth Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Texas.
 16. The 10 Virginia counties and 6 Virginia cities of the Washington-Baltimore-Northern Virginia Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in Virginia.