ವರ್ಷ ೧೮೪೦ (MDCCCXL) ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಪಂಚಾಂಗಬುಧವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಅಧಿಕ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು.

ಶತಮಾನಗಳು: ೧೮ನೇ ಶತಮಾನ - ೧೯ನೇ ಶತಮಾನ - ೨೦ನೇ ಶತಮಾನ
ದಶಕಗಳು: ೧೮೧೦ರ ೧೮೨೦ರ ೧೮೩೦ರ  - ೧೮೪೦ರ -  ೧೮೫೦ರ  ೧೮೬೦ರ  ೧೮೭೦ರ

ವರ್ಷಗಳು: ೧೮೩೭ ೧೮೩೮ ೧೮೩೯ - ೧೮೪೦ - ೧೮೪೧ ೧೮೪೨ ೧೮೪೩
೧೮೪೦ ಇತರ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ
ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಪಂಚಾಂಗ 1840
MDCCCXL
ಆಬ್ ಊರ್ಬೆ ಕೋಂಡಿಟಾ 2593
ಆರ್ಮೀನಿಯಾದ ಪಂಚಾಂಗ 1289
ԹՎ ՌՄՁԹ
ಬಹಾಈ ಪಂಚಾಂಗ -4 – -3
ಬರ್ಬರ್ ಪಂಚಾಂಗ 2790
ಬೌದ್ಧ ಪಂಚಾಂಗ 2384
ಬರ್ಮಾದ ಪಂಚಾಂಗ 1202
ಬಿಜಾಂಟೀನದ ಪಂಚಾಂಗ 7348 – 7349
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮೂಲದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪಂಚಾಂಗ 1556 – 1557
ಈಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಪಂಚಾಂಗ 1832 – 1833
ಯಹೂದೀ ಪಂಚಾಂಗ 5600 5601
ಹಿಂದು ಪಂಚಾಂಗಗಳು
 - ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ 1895 – 1896
 - ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1762 – 1763
 - ಕಲಿಯುಗ 4941 – 4942
ಹಾಲಸೀನ್ ಪಂಚಾಂಗ 11840
ಇರಾನ್‌‌ನ ಪಂಚಾಂಗ 1218 – 1219
ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪಂಚಾಂಗ 1255 – 1256
ಕೊರಿಯಾದ ಪಂಚಾಂಗ 4173
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌‌ನ ಸೌರಮಾನ ಪಂಚಾಂಗ 2383

೧೮೪೦ರ ಘಟನೆಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೧೮೪೦&oldid=1159141" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ