ಸಿಂಧೂ ಎಂಬ ಭಾಷೆಯು ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ಸಿಂಧಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆಯು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಕ್ಕೃತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಯು ಹಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಂತೆ ಸಿಂಧಿ ಹಳೆಯ ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಇಂಡೋ ಪಾಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಭ್ರಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿ.ಶ ೧೦ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಸ ಇದೋ ಆರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶಿತು ೧೮೬೮ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೇಸಿಡೆನ್ನಿ ಸಿಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅಬ್ಜದ್ ಅನು ಖುದಾಬಾದಿ ಲಿಪಿಯೂಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾರಾಯಣ್ ಜಗನ್ನಾಥ ವೈಧ್ಯರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೀಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋಸಿವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಲಿಪಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.[೧]

ಬರವಣಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿಂಧಿಯಲ್ಲಿ ೪೬ ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತು ೧೬ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಭಾಷೆಯು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮತ್ತು ಹಿಂಧೂ ಸ್ತಾನಿ, ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದೆ

ಸಿಂಧಿಯು ಹಲವಾರು ಉಪಭಾಷೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ಸಿರೋಲಿ
  2. ವಿಚೋಲಿ
  3. ಲಾಲಿ
  4. ಕಥಿಯವರಿಕಚಿ
  5. ಥಾರಿ ತಾರಲಿ
  6. ಮಾಚಾರಿಯಾ ಡುಕ್ಸ್ಲಿನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಂಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.[೨]

ಸಿಂಧಿ ಭಾಷಯ ಬಳಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

೮ನೇಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಂಧ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗರಿ ಮತ್ತು ಲುಂಡಾ ಲಿಪಿಗಳ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ೧೯ ನೇಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ೧೫೦೦-೧೮೪೩ ಸೂಫಿ ಕವನ ನತ್ತು ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಸಿಂಧೀ ಇಂಡೋಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಸಿಂಧೀ ಭಾಷೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆಗಳ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿಂಧೀಯನ್ನು ಆಯ್ಕಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಧಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.[೩]

ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆಯ ಉಗಮಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೊದಲನೆಯವರು ಸಿಂಧಿಯನ್ನು ವರ್ಚಡ ಅಪಭ್ರಂಶದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಡಾ. ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದರು, ಸಿಂಧಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸಿಂಧಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಶಃ ಇದರ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪೂರ್ವ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಇಂಡಸ್-ವ್ಯಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಲಾಹಂಡಾ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳು ಅದರ ಅರಿವಿನ ಸಹೋದರಿಯಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಧಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ನೆಲೆಸುವ ಮೊದಲು ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಆರ್ಯೇತರ (ದ್ರಾವಿಡ) ಜನರು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಸಿಂಧಿಯನ್ನು ಈಗ ಅರೇಬಿಕ್ ನಾಸ್ಕ್ಲಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. Nationalencyklopedin "Världens 100 största språk 2007" The World's 100 Largest Languages in 2007
  2. Gulshan Majeed. "Ethnicity and Ethnic Conflict in Pakistan" (PDF). Journal of Political Studies. Retrieved December 27, 2013.
  3. https://www.britannica.com/topic/Sindhi-language