ತತ್ಸಮ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ತತ್ಸಮ&oldid=917601" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ