ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸಂಪಾದಕರಲ್ಲೊಬ್ಬ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ರಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ.

ರಚಿಸಿದ / ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಪುಟಗಳ ಸಾರಾಂಶಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ
 2. ದೃಗ್ಗೋಚರ ರೋಹಿತ
 3. ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸೆ
 4. ದ್ರವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ
 5. 6-ಸಿಗ್ಮ
 6. ಉಪನಿಷತ್
 7. ಘನ

ನನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖನಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ (ಇಲ್ಲಿರುವಂತೆ)ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲೇಖನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ
 2. ದೃಗ್ಗೋಚರ ರೋಹಿತ
 3. ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸೆ
 4. ದ್ರವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ
 5. ಘನ

ಅನುವಾದಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳ ಸಂವರ್ಧನಾ ಯೋಜನೆ (ಇಲ್ಲಿರುವಂತೆ)ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲೇಖನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ಉಪನಿಷತ್

ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲೇಖನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ