ಕಳ್ಳ ಕುಳ್ಳ - ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು

ಕಳ್ಳ ಕುಳ್ಳ is available in ೧ other language.

ಕಳ್ಳ ಕುಳ್ಳ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

ಭಾಷೆಗಳು