ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್

ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ಜನನ ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಊಹೆಯಂತೆ ೨೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೫೬೪ (ಕ್ರೈಸ್ತಮತದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಮಕರಣ ೨೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೫೬೪ - ಮರಣ - ೨೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೬೧೬ ) [೧] ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕಕಾರ ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ-ಬರಹಗಾರ ಎಂದೂ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಟಕಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಎಂದೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕವಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್
ಲಂಡನ್ ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಲಿಯಮ್ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ನ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರ.
ಜನನ೨೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೫೬೪ (ಊಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು)
ಸ್ಟ್ರಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ - ಅಪಾನ್-ಏವನ್ , ವಾರ್ವಿಕ್ ಶೈರ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್.
ಮರಣ೨೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೬೧೬ (ತೀರಿದಾಗ ವಯಸ್ಸು ೫೨)
ಸ್ಟ್ರಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ - ಅಪಾನ್-ಏವನ್ , ವಾರ್ವಿಕ್ ಶೈರ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್.
ವೃತ್ತಿನಾಟಕ ಬರಹಗಾರ, ಕವಿ, ನಟ
ಕಾಲಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನವೋದಯ ಕಾಲ
ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಅನ್ನೆ ಹಾಥವೇ (ವಿವಾಹ ೨೦೨೩)
ಮಕ್ಕಳು
ಸಂಬಂಧಿಗಳು

ಸಹಿ

ಜನನ ಮತ್ತು ಕಾಲಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ಜನನ ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಊಹೆಯಂತೆ ೨೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೫೬೪ (ಕ್ರೈಸ್ತಮತದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಮಕರಣ ೨೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೫೬೪ - ಮರಣ - ೨೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೬೧೬ ) [೧] ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕಕಾರ ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ-ಬರಹಗಾರ ಎಂದೂ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಟಕಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಎಂದೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಅವನನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕವಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ೩೮ ನಾಟಕಗಳು , ೧೫೪ ಸುನೀತಗಳು , ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕಥನಕಾವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳು ಸೇರಿವೆ . ಅವನ ನಾಟಕಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿವೆ. ಬೇರಾವ ನಾಟಕಕಾರನ ನಾಟಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅವನ ನಾಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಜೀವನ ವಿವರಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಆವನ್ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟ್‌ಫರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ತಂದೆ ಜಾನ್ ‍ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ , ತಾಯಿ ಮೇರಿ(ನಿಯೇ) ಆರ್ಡನ್. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಹಿರಿಯ ಮಗ. ಅವನಿಗೆ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಚರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಮಂಡ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ತಮ್ಮಂದಿರು, ಜೋನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ತಂಗಿಯರು ಇದ್ದರು. ತನ್ನ ೧೮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೨೭ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾದವೆ ಎಂಬವಳನ್ನು ೧೫೮೨ ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದನು.
 • ೧೫೮೫ ಮತ್ತು ೧೫೯೨ ರ ನಡುವೆ ಅವನು ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಟ , ಲೇಖಕ , ಮತ್ತು 'ಲಾರ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ಲೇನ್ಸ್ ಮೆನ್ ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾಟಕ ಕಂಪೆನಿಯ (ನಂತರ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ 'ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೆನ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು ) ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಯಶಸ್ವೀ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದನು.
 • ಅವನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟ್‌ಫರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದಂತೆ ಈಫ್ ಯೊಉ ಚನ್ ರೆಅದ್ ಥಿಸ್ ಯೊಉ ಅರೆ ಗಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬುಗೆಗಳ ಕುರಿತು, ಮತ್ತು ಅವನವೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು ಬೇರೆಯವರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಇವೆ. ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರನು ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹುಅಂಶವನ್ನು ೧೫೯೦ ಮತ್ತು ೧೬೧೩ರ ನಡುವೆ ಬರೆದನು.
 • ಅವನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಯನಾಟಕಗಳನ್ನೂ ,ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಗಳನ್ನೂ ,ಆ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದನು. ಈ ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್‌ಬೆತ್ ಸೇರಿದ್ದೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವನು ದುರಂತ-ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು (ಇವು ಪ್ರಣಯನಾಟಕಗಳೆಂದೂ ಹೆಸರಾಗಿವೆ ) ಬರೆದು, ಇತರ ನಾಟಕಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಜತೆಗೂಡಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು .
 • ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರನನ್ನು ಕವಿಯಾಗಿ ನಾಟಕಕಾರನಾಗಿ ಅವನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಸಮಾಜವು ಗೌರವಿಸಿತು. ಆದರೆ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಅವನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಈಗಿನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ.
 • ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅವನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡವು. ಅವನ ನಾಟಕಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ,ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂದರ್ಭ ಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್‌ನ ನಾಟಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್‌ನು ಬರೆದ ೩೮ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ೧೭ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಗಳು, ೧೦ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ೧೧ ನಾಟಕಗಳು ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳು.

 
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ - ಅಪಾನ್-ಏವನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರತಿಮೆ

ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಗಳು- ಅವಧಿ: ೧೫೯೧ ರಿಂದ ೧೫೯೪ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ದಿ ಕಾಮೆಡಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ (The Comedy of Errors)
 • ದಿ ಟೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಶ್ರೂ (The Taming of the Shrew)
 • ದಿ ಟು ಜಂಟಲ್‍ಮೆನ್ ಒಫ್ ವೆರೋನಾ (The Two Gentlemen of Verona)
 • ಲವ್ಸ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಲೊಸ್ಟ್ (Love's Labours Lost)
 • ದಿ ಮರ್ಚಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ (The Merchant of Venice)
 • ದಿ ಮಿಡ್‍ಸಮ್ಮರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ (The Midsummer Night's Dream)

ಅವಧಿ: ೧೫೯೫ ರಿಂದ ೧೬೦೦ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ದಿ ಮೆರ್ರಿ ವೈವ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ಸರ್ (The Merry Wives of Windsor)
 • ಮಚ್ ಅಡೊ ಅಬೌಟ್ ನಥಿಂಗ್ (Much Ado About Nothing)
 • ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ (As You Like It)

ಅವಧಿ: ೧೬೦೦ ರಿಂದ ೧೬೦೮ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಟ್ವೆಲ್ಥ್ ನೈಟ್ (Twelfth Night)
 • ಮೆಜರ್ ಫರ್ ಮೆಜರ್ (Measure for Measure)
 • ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ದಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ (All Is Well That Ends Well)

ಅವಧಿ: ೧೬೦೯ ರಿಂದ ೧೬೧೨ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಪೆರಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈರ್ (Pericles,Prince of Tyre)
 • ಸಿಂಬಲೈನ್ (Cymbeline)
 • ಅ ವಿಂಟರ್ಸ್ ಟೇಲ್ (A Winter's Tale)
 • ದಿ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ (The Tempest)
 • ದಿ ಟು ನೋಬಲ್ ಕಿನ್ಸ್ ಮೆನ್ (The Two Noble Kinsmen)

ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು - ಅವಧಿ: ೧೫೯೧ ರಿಂದ ೧೫೯೪ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಹೆನ್ರಿ VI, ಭಾಗ ೧ (Henry VI, Part 1)
 • ಹೆನ್ರಿ VI, ಭಾಗ ೨ (Henry VI, Part 2)
 • ಹೆನ್ರಿ VI, ಭಾಗ ೩ (Henry VI, Part 3)
 • ರಿಚರ್ಡ್ III (Richard III)
 • ರಿಚರ್ಡ್ II (Richard II)
 • ಕಿಂಗ್ ಜಾನ್ (King John)

ಅವಧಿ: ೧೫೯೫ ರಿಂದ ೧೬೦೦ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಹೆನ್ರಿ IV, ಭಾಗ ೧ (Henry IV, Part 1)
 • ಹೆನ್ರಿ IV, ಭಾಗ ೨ (Henry IV, Part 2)
 • ಹೆನ್ರಿ V (Henry V)

ಅವಧಿ: ೧೬೦೯ ರಿಂದ ೧೬೧೨ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಹೆನ್ರಿ VIII (pewdiepie VIII)


ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳು-ಅವಧಿ: ೧೫೯೧ ರಿಂದ ೧೫೯೪ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಟೈಟಸ್ ಆಂಡ್ರೋನಿಕಸ್ (Titus Andronicus)
 • league f legend (piewdiepie)

ಅವಧಿ: ೧೫೯೫ ರಿಂದ ೧೬೦೦ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ (Julius Caesar)poorneshacsd39

ಅವಧಿ: ೧೬೦೦ ರಿಂದ ೧೬೦೮ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ (Hamlet)
 • ಟ್ರೋಲಿಯಸ್ ಆಂಡ್ ಕ್ರೆಸ್ಸಿಡಾ (Trolius And Cressida)
 • ಓಥೆಲೋ (Othello)
 • ಟಿಮೊನ್ ಆಫ್ ಅಥೆನ್ಸ್ (Timon of Athens)
 • ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ (King Lear)
 • ಮ್ಯಾಕ್‍ಬೆಥ್ (Macbeth)
 • ಆಂಟೊನಿ ಆಂಡ್ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಾ (Antony and Cleopatra)
 • ಕಾರಿಯೊಲೆನಸ್ (Coriolanus)

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ನ ಸುನೀತಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುನೀತಗಳ ಅಂಕಿತ ಮತ್ತು ಕಾಲನಿರ್ಣಯಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ಸುನೀತಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಚರ್ಚೆಗೆ ತುದಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಕವಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಈ ಕವನಗಳಿಗೂ ಗಂಟು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ, ಅವನ್ನು ಕಾವ್ಯಕಲೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಅವು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ. 1906ರಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಥಾರ್ಪ್ ಎಂಬವನು ಈ ಸುನೀತಗಳನ್ನು ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದೋ ಪಡೆಯದೆಯೋ - ಪ್ರಕಟಿಸಿದ.
 • ಅವು Mr.W.H. ಎಂಬುವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿವೆ. ಅರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಕ್ಕಣೆ ಇದೆ: To the only begetter of these ensuing Sonnets, Mr.W.H., all happiness, and that eternity promised by our ever-living poet, wisheth the well-wishing adventurer in setting forth, T.T. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳೇನೋ ಥಾಮಸ್ ಥಾರ್ಪನ ಸಹಿ. ಆದರೆ W.H. ಯಾರು ? ಅವನು ಸೌಥಾಂಪ್ಟನ್ನನೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕರ ಊಹೆ.
 • ಸೌಥಾಂಪ್ಟನ್ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತನೆಂದರೂ ಎನ್ನಬಹುದು. 'ವೀನಸ್', 'ಲುಕ್ರೀಸ್' ಇವೆರಡು ಕವನಗಳೂ ಅವನಿಗೇ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಸುನೀತಗಳೂ ಆತನಿಗೇ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ. ಆದರೆ ಸೌಥಾಂಪ್ಟನ್ ಅರ್ಲನ (Earl of Southampton) ಹೆಸರು Henry Wriothesley ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳು H W ಆಗುತ್ತವೆ,W H ಅಲ್ಲ.
 • ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾಂಡಲಿಕ ದರ್ಜೆಯ ಆಶ್ರಯದಾತನನ್ನು ಥಾರ್ಪ್ 'ಮಿಸ್ಟರ್' ಎಂದು ಕರೆದನೆಂದರೆ ಅಸಹಜವಾಗಿ, ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೌಥಾಂಪ್ಟನ್ನನ ತಾಯಿಯ ಮೂರನೆಯ ಗಂಡನ ಹೆಸರು Sir William Harvey. ಇವನ ಹೆಸರನ್ನೇನೋ W H ಎಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವನೂ ಕೂಡ 'ಸರ್' ಆಗುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು 'ಮಿಸ್ಟರ್' ಆಗಲಾರ.
 • ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಶ್ರಯದಾತನಾದ ಅರ್ಲ್ ಆಫ್ ಪೆಂಬ್ರೋಕನ ಹೆಸರು ವಿಲಿಯಮ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್. ಇವನಿಗೆ W H ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣವೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಡಚಣೆಗಳೇ ಇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯಾ ಸ್ಪಾದನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಥಾರ್ಪ್ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ಸುನೀತಗಳ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿ ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
 • ಫ್ರಾನಿಸ್ಸ್ ಮಿಯರ್ಸ್ ೧೫೯೮ರಲ್ಲೇ ಈ ಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ ಸವಿಯಾದ ಸುನೀತಗಳ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಭಾಗವನ್ನಾದರೂ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ೧೫೯೮ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಯೇ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು. ಶೈಲಿಯ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅವು ವೀನಸ್ ಲುಕ್ರೀಸ್ ಕವನಗಳಿಗಿಂತ ಬಹು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆ. ೧೫೯೫-೯೬ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನಾಟಕಗಳ ಶೈಲಿಯೇ ಬಹು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
 • ಈ ಕವನಗಳ ಭಾವ ಶೈಲಿಗಳೆರಡು Love's Labours Lost, Romeo and Juliet ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುನೀತಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರ ಲಹರಿಯೇ. Love's Labours Lost ನಲ್ಲಿ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಸುನೀತ ರೂಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೆ ಸುನೀತಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
 • ಈ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಅವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವನ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೂ ಯೂಫಿಲಿಸ್ಟ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ವಿಡಂಬಣೆ ಮಾಡುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅನುಕರಿಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸುನೀತಗಳೂ ೧೫೯೫ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಕ್ಕಾಗಲಿ ೧೫೯೫ ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಕ್ಕಾಗಲಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. * - ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಜಾನ್ ಫ಼ ಲೆಚರ್ ಮತ್ತು ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಇಬ್ಬರೂ ರಚಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ