ವಿಮಾಗಣತಜ್ಞಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಬ್ಬ ವಿಮಾಗಣಜ್ಞ ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಪನ ನಿರ್ವಹಣ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಅನಿಚ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವೃತ್ತಿಯ ಹೆಸರು ವಿಮಾಗಣಿತ ವಿಜ್ಞನ. ಈ ಅಪಾಯಗಳು ಆಯವ್ಯಯ, ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೌಶಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಮ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಮಾಗಣಕರು ಆರ್ಥಿಕಮ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೊಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ, ತಮ್ಮ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಯಾಂತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ೨೧ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿಮಾಗಣಕರಿಗೆ ಅಪಾಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕುಶಲತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಜ್ಞಾನ, ಮಾನವ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿಮಾಗಣಕ ನಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಂತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದ ನಿರ್ರ್ದಿಷ್ಟತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಗಳು ಕಠಿಣ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುರ್ಣಗೊಳ್ಳೂವ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೃತ್ತಿ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಎಂದು ಪಟ್ಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ೨೦೧೦ ರಿಂದ ವಿಮಾಗಣಕವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

 
American Institute of Actuaries Diploma

ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಮೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಗರಿಕತೆಯ ಉದಯವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೋಮು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅಪಾಯ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜನ ಬೆರೆಯಾದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೈ ಅಪಾಯ ಹೊದಿದ್ದರು ವಿನಿಮಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಪಾಯಗಳು ಹುಟ್ಟುಬಂದವು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಗೋದಾಮಿನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ದಿಕೊಂಡರು.

ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಂಪಾದಿಸಿ

17 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರದ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಸವಿ 1662 ರಲ್ಲಿ, ಲಂಡನ್ ಡ್ರೇಪರ್ ಎಂಬ ಜಾನ್ Graunt ವಿವರಿಸಲಾದ ಗುಂಪು, ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು ಸಮಂಜಸತೆ ಜನರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಮರಣ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಮೂಲ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ ಜೀವನದ ಟೇಬಲ್. ಆ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತುಲನೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾಶನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಇದು, ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಜೀವ ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರ ಅಗತ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿಖರತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಆಸಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ದರದ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು. ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹ್ಯಾಲಿಯ. ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲಿಯ.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಮಾಗಣಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಗಣಿತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಸಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಸಂಭವನೀಯತೆ, ಗಣಿತದ ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಧಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾಗಣಕರು ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಮರುವಿಮೆ ವಿದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಿಮಾಗಣಕರು ಸಾವು, ಕಾಯಲೆ, ಗಾಯ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ಅಸ್ತಿ ನಸ್ಟ, ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಜ್ಞಾನ ಬಳಿಸಿ ವಿಮಾಗಣಕರ ನಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಯೊಜನೆಗಳು,ಇತರ ಕಣಕಾಸಿನ ತಂತ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅದಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಶಾಖೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಮಾ ಗಣಿತ ೨ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಮೆ. ವೆಮಾಗಣಕರ ಪರಿಣತಿಯ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯಮ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ರಾಜಕೀಯ, ಬಜೆಟ್ ತೊಂದರೆಯ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಮತ್ತು ದೇಶ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಗಣನೆಗಳು. ಸಹ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ ವಿಮಾಗಣಕರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಜೀವವಿಮೆ ವಿಮಾಗಣಕರ, ಜನರು ಅಥವಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೆಂದರೆ ವಾಹನ ವಿಮೆ, ಗೃಹ ಮಾಲೀಕರ ವಿಮಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿ ವಿಮೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ವಿಮೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮೆ, ನೌಕಾ ವಿಮೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿಮೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಬಗೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿಮೆ.ವಿಮಾಗಣಕರ ಸಹ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಇಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಉದ್ಯಮ, ಭದ್ರತಾ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನೆ.ಈ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ, ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಪಾಯ ನೀತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಪಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎರಡು ಜೀವನದ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಮಾ ಗಣಕರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯ ವಿವಿಧ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ರಕ್ಶಣೆ, ವಿಮೆ ಪಾಲಸಿಗಳಿಗೆ ಕಂತುಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು. ಅಪಘಾತ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಸಂಬಾವಿಸುವ ಮೊದಲಿನ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಮೆಗಾರರು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿನುವವರೆಗೂ ತನನ್ನು ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಕಡೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಪರಿಮಾಣಿಸಲು ಬಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಅ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗ

ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಹಜವಾದ, ವಿಮಾಗಣಕರ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಉದ್ಯಮ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾಗಣಕರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ, ಖಾತೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ನಿರಂತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಮತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಮೀಸಲು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಅಪಾಯ. ವಿಮಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅಪಾಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಅಪಾಯ ಇವುಗಳ.

 
Institute of Actuaries of India(IAI)

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮಾಗಣಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ವೃತ್ತಿಪರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕಠಿಣ ಸರಣಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂತಹ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಮೇರಿಕಾದ ಇತರರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ. ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಯುಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ.

ಸಒಭಾವನೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇತರ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಶ್ವದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಮಾಗಣಕರ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ೨೦೧೪ ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿ ವಿಮಾಗಣಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ೧೫೦೦೦೦ ಗಳಿಸುತಾರೆ. ಹೊಸ ಕ್ರಡೆನ್ ಶಿಯಲ್ದ್( credentialed) ವೆಮಾಗಣಿಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ೧೦೦೦೦೦ ಗಳಿಸುತಾರೆ.ದಶಕಾಗಳಿಂದ ವಿಮಾಗಣಿಕ ವೃತ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ವಿಮಾಗಣಿಕರು ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸಮಂಜಸವಾದ ಸಾಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೇ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯತ್ತಮ ಹಿಂಜರಿತ ನಿರೋಧಕ ವೃತ್ತಿ.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೆಂಬಲಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಎಂದು, ಬೆಂಬಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಾಲೀಕರು ಕೆಲಸದ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜಾರಿಗೆ ಗಳು ಸಹ, ವಿಮಾಗಣಕರ ಬಳಸುವ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿಮಾ ಗಣಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಫ್ ಕೆಲಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ವೇಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಬಲವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ ವಿಮಾಗಣಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೊಸೈಟಿ, ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯ ಸುಮಾರು ೪೦೦ ಗಂಟೆಗಳ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಯ ಗಂಟೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿಮಾಗಣಕರಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಮಾಗಣಕರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾಟಕ, ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿಮಾಗಣಕರ ತಮ್ಮೊಳಗೇ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾರಣವಾದ "ಅಘಾತಕರ ಕೆಟ್ಟ ಬಾಚಣಿಗೆ ಓವರ್ಗಳು ಗಣಿತ-ಭ್ರಾಂತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು,".

ಉಲ್ಲೆಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

Admission Requirements to the SOA". Education & Exams. Society of Actuaries. 2015. Retrieved April 29, 2015

Thomas, David (2012). "Be happy: Become an actuary". Retrieved April 18, 2012

dr.RK.sharma, shashi k .Gupta, Jagwant Singh. "banking and insurance" kalyani publishers.