ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಾರ್ಯಾಗಾರ/ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿ.

ಉದ್ದೇಶಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ನವೆಂಬರ್ ೨೬ ೨೦೧೭
 • ಮುಂಜಾನೆ ೯:೩೦ ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೫:೩೦ರ ವರೆಗೆ

ಸ್ಥಳಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಚನೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ತರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
 • ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಭಾಗವಹಿಸುವವರುಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ~~~~ ಎಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿ.

 1. Smjalageri (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೩೫, ೨೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)
 2. Raveendra R.S. (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೩೯, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)
 3. Mallikarjunasj (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೮, ೨೩ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)
 4. Bharatahs (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೮, ೨೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)
 5. Gopala Krishna A (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೩೨, ೨೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)
 6. Kiran.bagade (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೮, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)
 7. Badrinathramya (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೦, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)
 8. Sudhira (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೦೮, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೨, ೨೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)
 2. --Lokesha kunchadka (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೩೦, ೨೩ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)
 3. --ಪವನಜ (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೪, ೨೩ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC), ಅದೇ ದಿನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸವಿದೆ
 4. -- ★ Anoop / ಅನೂಪ್ © ೧೫:೧೪, ೨೩ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರುಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ~~~~ ಎಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿ.

 1. Kiran.bagade (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೧, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) (ಪತಂಗ)
 2. Bharatahs (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೩, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) (ಮಲಬಾರ್ ತೇಲುವ ಕಪ್ಪೆ, ಅಲಂಕೃತ ಕಿರಿಮೂತಿ ಕಪ್ಪೆ)
 3. Badrinathramya (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೪, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)
 4. Raveendra R.S. (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೬, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) (ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ)
 5. Gopala Krishna A (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೦, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) (ಸಣ್ಣ ಮರಗಪ್ಪೆ)
 6. Mallikarjunasj (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೧, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)
 7. Sudhira (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೦೮, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ( ಚಂದ್ರಮುಕುಟ(ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು), ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಗಪ್ಪೆ)
 
Gubbi Labs Workshop Participants