ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಸೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದಕರುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಆಗಾಗ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಈ ಪುಟವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು.

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ-
  • ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಸೇರಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವವರನ್ನು ಹೊಸ ಸಂಪಾದಕರನ್ನಾಗಿಸುವುದು.
  • ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವವರು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು.
  • ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪಿಡಿಯ ಸಂಪಾದಕರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲು.

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪುಟಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಚನೆ:- ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

೨೦೧೨ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕುಪ್ಪಂ‌ನಲ್ಲಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಇಂಡಿಯ ತಂಡದ ಜೊತೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ೬ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೨. ಇದರ ವರದಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ , ೧೫ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೨

೨೦೧೩ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦೧೪ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦೧೫ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦೧೬ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦೧೭ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦೧೮ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦೨೦ ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦೨೨ ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. /ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ-ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆಗಳು ೨೦೨೧-೨೦೨೨