ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು

justify

ಆರ್ಕೈವ್:

ಪಾರ್ವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಲೇಖನ ಅಪೂರ್ಣ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಲೇಖನವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಅಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Shreekant.mishrikoti (ಚರ್ಚೆ)

removed template.--★ Anoop✉ ೦೬:೪೩, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೨೧ (UTC)