ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್

ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ
ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್
ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗದೇವರಾಜ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್, ವಜ್ರಮುನಿ, ಅವಿನಾಶ್, ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ಜಿ.ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾವ್, ಶೋಭರಾಜ್, ಟೆನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ಲೋಕೇಶ್, ಕುಣಿಗಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ್
ಸಂಗೀತಹಂಸಲೇಖ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೯೪