ಮೀಸೆ ಮೀನು ಎಂಬುದು ಸೈಲ್ಯೂರಿಫಾರ‍್ಮಿಸ್ ಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕ್ಲಾರಿಯಿಡೆ, ಸೈಲ್ಯೂರಿಡೆ (ಗೊಡ್ಲೆ, ಕೆಂಬಾರಿ, ಬಾಳೆ) ಹೆಟಿರೊಪ್ನೆಸ್ಟಿಡೆ (ಚೇಳು ಮೀನು), ಬಾಗ್ರಿಡೆ (ತೊರವಿ), ಏರಿಯಿಡೆ (ತೇಡೆ), ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು (ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್). ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳಾದರೂ ಇವುಗಳ ಮೂತಿಯ ಮೇಲೆ 3-4 ಜೊತೆ ಮೀಸೆಗಳಂಥ ರಚನೆಗಳು (ಬಾರ್ಬೆಲ್ಸ್) ಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಮೀಸೆ ಮೀನು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಿಗೇ ಆದ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳೂ ಇವೆ.

ಮೀಸೆ ಮೀನು
Temporal range: Late Cretaceous – present 100–0 Ma
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬುಲ್‍ಹೆಡ್
Scientific classification e
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯೂಕ್ಯಾರ್ಯೋಟಾ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಅನಿಮೇಲಿಯ
ವಿಭಾಗ: ಕಾರ್ಡೇಟಾ
ವರ್ಗ: ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಟೆರಿಜೀ
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): ಆಟೊಫ಼ೈಸಿ
ಗಣ: ಸೈಲ್ಯುರೀಫ಼ಾರ್ಮಿಸ್
G. Cuvier, 1817
Type species
ಸೈಲ್ಯುರಿಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾನಿಸ್
Linnaeus, 1758
ಕುಟುಂಬಗಳು[೨]

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು:

 • ಏಲಿಯೈಡೀ[೧]
 • ಆಕೈಸಿಡೀ
 • ಆಂಬ್ಲಿಸಿಪಿಟಿಡೀ
 • ಆಂಫಿಲಿಯೈಡೀ
 • ಆಂಕಾರಿಯೈಡೀ
 • ಏರಿಯಿಡೀ
 • ಆಸ್ಪ್ರೆಡಿನಿಡೀ
 • ಆಸ್ಟ್ರೊಬ್ಲೆಪಿಡೀ
 • ಆಚೆನಿಪ್ಟೆರಿಡೀ
 • ಆಸ್ಟ್ರೋಗ್ಲ್ಯಾನಿಡಿಡೀ
 • ಬಾಗ್ರಿಡೀ
 • ಕ್ಯಾಲಿಕ್‍ಥೈಯಿಡೀ
 • ಸೆಟಾಪ್ಸಿಡೀ
 • ಚ್ಯಾಸಿಡೀ
 • ಕ್ಲ್ಯಾರಿಯಿಡೀ
 • ಕ್ಲ್ಯಾರೋಟೆಯ್ಡೀ
 • ಕ್ರೇನೊಗ್ಲ್ಯಾನಿಡಿಡೀ
 • ಡಿಪ್ಲೊಮಿಸ್ಟಿಡೀ
 • ಡೊರಾಡಿಡೀ
 • ಎರೆತಿಸ್ಟಿಡೀ
 • ಹೆಪ್ಟಾಪ್ಟೆರಿಡೀ
 • ಹೆಟೆರೊನ್ಯೂಸ್ಟಿಡೀ
 • ಹೋರಾಬಾಗ್ರಿಡೀ[೧]
 • ಇಕ್ಟಾಲುರಿಡೀ
 • ಕ್ರಿಪ್ಟೊಗ್ಲ್ಯಾನಿಡೀ
 • ಲಕ್ಯಾಂಟುನಿಯಿಡೀ
 • ಲೋರಿಕ್ಯಾರಿಯಿಡೀ
 • ಮಾಲಾಪ್ಟೆರೂರಿಡೀ
 • ಮೋಚೊಕಿಡೀ
 • ನೆಮಟೊಜೆನ್ಯಿಯಿಡೀ
 • ಪಾಂಗಾಸಿಯೀಡೀ
 • ಪಿಮೆಲೊಡಿಡೀ
 • ಪ್ಲೋಟೋಸಿಡೀ
 • ಸೂಡೊಪಿಮೆಲೊಡಿಡೀ
 • ಶಿಲ್ಬೇಯ್ಡೀ
 • ಸ್ಕೋಲೊಪ್ಲಸಿಡೀ
 • ಸೈಲ್ಯುರಿಡೀ
 • ಸಿಸೋರಿಡೀ
 • ಟ್ರೈಕೊಮಿಕ್ಟೆರಿಡೀ
 • ಇನ್ಸರ್ಟೀಸೆಡಿಸ್:
  • ಕೋನೊರಿಂಕೋಸ್

ಅಳಿದುಹೋಗಿರುವ ಕುಟುಂಬ:

 • ಆಂಡಿನಿಕ್‍ಥಾಯಿಡೀ†

ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಏರಿಯಿಡೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೀನುಗಳು ಕಡಲ ವಾಸಿಗಳು. ಉಳಿದವು ಒಳನಾಡಿನ ನದಿ, ಕೆರೆ, ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹವು. ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನೇಪಾಳ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮುಂತಾದ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ದೊರೆಯತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮೀನುಗಳು ಆಹಾರ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಏರಿಯಸ್ ಡುಸ್ಸುಮಿಯರಿ (ಶೇಡೆ), ಕ್ಲಾರಿಯಸ್ ಬಟ್ರಾಕಸ್ (ಮರ‍್ಗೋಡು), ಓಂಪಾಕ್ ಬೈಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟಸ್ (ಗೊದ್ಲೆ) , ವಲಾಗೋ ಅಟ್ಟು (ಬಾಳೆ ಮೀನು), ಬಗೇರಿಯಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲಿಯೈ (ಕುರುಡಿ ಮೀನು), ಮಿಸ್ಟಸ್ ಸೀಂಗ್ಹಾಲಾ (ಬಿಳಿ ಸುರಗಿ), ಮಿಸ್ಟಸ್ ಓರ್ (ಕಪ್ಪು ಸುರಗಿ) ಮಿಸ್ಟಸ್ ವಿಟ್ಟೇಟಸ್ (ಕೆಳತಿ ಮೀನು, ಜಲ್ಲ, ಗರ‍್ಲು), ಹೆಟಿರೋಪ್ನೆಸ್ಟಿಸ್ ಫಾಸಿಲಿಸ್ (ಚೇಳು ಮೀನು), ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದವು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. ೧.೦ ೧.೧ Wang, Jing; Lu, Bin; Zan, Ruiguang; Chai, Jing; Ma, Wei; Jin, Wei; Duan, Rongyao; Luo, Jing; Murphy, Robert W.; Xiao, Heng; Chen, Ziming (2016). "Phylogenetic Relationships of Five Asian Schilbid Genera Including Clupisoma (Siluriformes: Schilbeidae)". PLOS ONE. 11 (1): e0145675. Bibcode:2016PLoSO..1145675W. doi:10.1371/journal.pone.0145675. PMC 4713424. PMID 26751688.
 2. Froese, Rainer, and Daniel Pauly, eds. (2011). "Siluriformes" in FishBase. December 2011 version.

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 
ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲೇಖನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ: