ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ (ಲೋಕ ಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ (ಬೆಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಕರ್ನಾಟಕಲೋಕ ಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರುಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

  • ಶಿವಾಜಿನಗರ(haaris)
  • ಶಾಂತಿನಗರ (george)
  • ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ
  • ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ
  • ಮಹದೇವಪುರ (aravind limbavali)
  • ಗಾಂಧಿನಗರ (dinesh gundu rao
  • ರಾಜಾಜಿನಗರ
  • ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ನಗರ (raghu)

ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು - 18.33 ಲಕ್ಷ

  • ಪುರುಷರು - 9.51 ಲಕ್ಷ
  • ಮಹಿಳೆಯರು - 8.82 ಲಕ್ಷ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ