ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಕುಳಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನುವುದು ತಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಉಪಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಯಿಯ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅಂಗಾಂಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.[೧] ಮೂಲದಿಂದ ದೂರದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಾಯಿಯ ಅಂಗಾಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಮೂಲಭೂತ ಗಾಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಕುಳಿ ಅಥವಾ ದವಡೆ ಎಲುಬಿನ ಸೈನಸ್ನಂತಹ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಅಂಗರಚನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಬಾಯಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಾಶಗಳಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಿಸ್ಟೋಲೋಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿರಬಹುದು: ಟೆರಾಟೋಮಾ, ಅಡೆನೋಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಬೃಹತ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಲಾಲಾ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವುದು, ಗಲಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ದುಗ್ಧ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ದುಗ್ಧ ಗ್ರಂಥಿಯ ಗಂಟು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಲೋಳೆಪೊರೆಯ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಮೆಲನೋಮಾ. ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಕಾರದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಸುಮಾರು 90% ರಷ್ಟವುಗಳು ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ತುಟಿಯ ಒಳಪದರದ ಅಂಗಾಶಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗುವ ಪೊರೆಯ ಕೋಶ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ[೨] ಆಗಿದೆ. ಬಾಯಿಯ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಾಯಿಯ ತಳಭಾಗ, ಕೆನ್ನೆಯ ಒಳಪದರ, ಜಿಂಜೀವಾ (ಒಸಡುಗಳು), ತುಟಿಗಳು, ಅಥವಾ ರಸನೇಂದ್ರಿಯ (ಬಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ) ದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೊರೆಯ ಕೋಶ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಬಹು ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತವೆ

Oral cancer
Classification and external resources
ICD-10C00-C08
ICD-9140-146
DiseasesDB9288
MeSHD009959

ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಾಗು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚರ್ಮದ ಹಾನಿ, ಗಡ್ಡೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಸರ್:

 • ನಾಲಿಗೆ, ತುಟಿ, ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ
 • ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯ ಮಸುಕಾದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ, ಕಂದು ಅಥವಾ ವಿವರ್ಣವಾಗಿರಬಹುದು
 • ಬಾಯಿಯ ಮೃದುವಾದ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯ ಕಲೆಗಳು(ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲೇಕಿಯಾ) ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಕಲೆ (ಎರಿತ್ರೋಪ್ಲೇಕಿಯಾ)ವು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು
 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ನೋವುರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
 • ಗಡ್ಡೆಯು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಸುಟ್ಟಿದ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು

ಈ ರೋಗಗೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು:

 • ನಾಲಿಗೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು
 • ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವುದು
 • ೧೪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗದ ಬಾಯಿಯ ನೋವು
 • ನೋವು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರೇಸ್ಥೇಶಿಯಾಗಳು ನಂತರದ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿನ ರೋಗಗಳಾಗಿದೆ. ಡಿಎನ್ಎಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂಕೋಜೆನ್‌ಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೇಮೋಥೆರಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಕಿರಣ. ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಒಳಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಡಿಡೆಮಿಯೋಲೋಜಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೆನೋಮ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯವಾಗಿರುವ ಭಾರತವು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೆನೋಮ್ ಅನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಪಾನ್ ಮತ್ತು ಅಡಕೆ ಜಿಗಿಯುವುದು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಪಾಯದ ಅಂಶವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 40% ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೇವಲ 4% ರಷ್ಟಿದೆ.

ಕೆಲವು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಬಿಳಿಯ ಕಲೆ (ಅಂಗಹಾನಿ) ಗಳಾದ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಕಿಯಾ, ಕೆಂಪು ಕಲೆಗಳಾದ (ಎರಿತ್ರೋಪ್ಲಾಕಿಯಾ) ಅಥವಾ 14 ದಿನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುವ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 8 ಆಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 40/60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರು ಮಹಿಳಯರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಖಂಡದ ಬಾಯಿಯ ಸಬ್‌ಮ್ಯೂಕಸ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಸೀಮಿತ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಉರಿತದ ಅನುಭವವು ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂಗಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯು ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಿಕೆಯೂ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ತಂಬಾಕುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯು ಸುಮಾರು 75 ಶೇಕಡಾ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಿಗರೇಟುಗಳು, ಚುಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕಿನ ಚುಂಗಾಣಿಯ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಒಳಪದರ ದ ಕೆರಳಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಬಾಕು ಸುಮಾರು 60 ತಿಳಿದ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುಡುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅಗಿಯುವ ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ನಶ್ಯದ ಬಳಕೆಯು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಒಳಪದರದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಕೆರಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮದ್ಯಸಾರಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಳಕೆಯು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಅತೀ-ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧೂಮಪಾನಿ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಹಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಧೂಮಪಾನಿ ಅಥವಾ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವ ದ್ರವಗಳೂ ಸಹ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಟಿಲೋಲೋಜಿಕ್ ಪ್ರಭಾವದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿವೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವ ದ್ರವಗಳಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಹೆಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 2008 ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಟಾಲ್ಡೆಹೈಡ್ (ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನ ವಿಭಜನೆಯ ಉತ್ಪನ್ನ) ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.[೩][೪]

ಹ್ಯೂಮನ್‌ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್‌ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾನವನ ಪಾಪ್ಪಿಲೋಮಾವೈರಸ್ (ಹೆಚ್‌ಪಿವಿ) ನೊಂದಿಗಿನ ಸೋಂಕು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಾರ 16 (120 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ) ವು ಪರಿಚಿತ ಅಪಾಯದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. (ಗಿಲ್‌ಸನ್ ಇಟಿ ಎಲ್. ಜಾನ್ಸ್ ಹೋಪ್‌ಕಿನ್ಸ್) ಆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ವಿಭಾಗವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೂಢ ಮಾದರಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು 2 ರಿಂದ 1, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು 3 ರಿಂದ 1, ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರರಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ. 20 ರಿಂದ 50 ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಹೊಸ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಉಪ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ರಹಿತರು, ಬಿಳಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮೀರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್‌ಕಿನ್ಸ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಈ ಹೊಸ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌ಪಿವಿ ಯು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್‌ಪಿವಿ 16 (ಹೆಚ್‌ಪಿವಿ 18 ನೊಂದಿಗೆ) ಯು ಎಲ್ಲಾ ಅಗಾಧವಾದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಒಂದೇ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಮೇರಿಕದ್ಲಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕು ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಗಲಗ್ರಂಥಿಯ ಆಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಓರ್ಫಾರಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಎಟಿಯೋಲಜಿಯಿಂದ ರೋಗಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ರೋಗ ನಿರ್ಣಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುಗರು ಅಥವಾ ದಂತವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಾಯಿಯು ತುಟಿಯ, ನಾಲಿಗೆಯ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಣುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ (ಅನುಭವಿಸಬಹುದು) ಅಂಗಹಾನಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆಡ್ಡೆಯು ದೊಡ್ಡದಾದಂತೆ, ಅದು ಅಲ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿ/ಮಾತನಾಡುವ ತೊಂದರೆಗಳು, ಜಗಿಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ನುಂಗುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಿನ್ನುವ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನುವ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿ ಖಾಯಂ ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಗುಟುಕನ್ನು ಹೀರಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವೆಲ್‌ಸ್ಕೋಪ್, ವಿಜಿಲೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟಾಫಿ 3000 ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ದಂತ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಾಧನಗಳಿವೆ. ದಂತವೈದ್ಯರು, ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಗಹಾನಿಯು ಮಾರಕವೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಕೇವಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ - ಏಕೆಂದರೆ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ ಗೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಅಂಗಹಾನಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಹಾನಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಾಯಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸಿಯಾ (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್-ಮೊದಲಿನ) ದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಅತಿಕ್ರಮಣಶೀಲ ರಹಿತ ಬ್ರಷ್ ಬಯಾಪ್ಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂಚಿತದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಿಖರವಾದ ವಿಧಾನವು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ. ನಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಬಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಅಂಗಾಂಶ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಹಾನಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂಚಿತದ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಡ್ಡೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕಾರ್ಯತಃ ಸಮಾಧಾನಕರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಗಡ್ಡೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೊಯ್ದು ಹಾಕುವಿಕೆಯನ್ನು (ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಿಕೆ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮೋದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಮೋರಹಿತವಾಗಿ ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಭೂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

 • ಮ್ಯಾಕ್ಸೆಲೆಕ್ಟೊಮಿ (ಕಣ್ಣುಗುಳಿಯ ಸೀಳುವಿಕೆ )ಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಬಹುದು
 • ಮ್ಯಾಂಡಿಬುಲೆಕ್ಟಮಿ (ದವಡೆ ಮೂಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದ ದವಡೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ)
 • ಗ್ಲೋಸ್ಸೆಕ್ಟಮಿ (ನಾಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ)
 • ರೋಗಮೂಲಹಾರಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಛೇದನ
 • ಮೋಹ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸಿಸಿಪಿಡಿಎಮ್‌ಎ
 • ಸಂಯೋಜಿತ ಉದಾ. ಗ್ಲೋಸೆಕ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾರಿಂಗೆಕ್ಟೋಮಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
 • ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್.

ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ರೋಗಮೂಲಹಾರಿ ಮುಂದೋಳಿನ ಮುಚ್ಚಳದಂತಹ ಬೋನ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಛೇದನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಬಾಯಿಯ ಪ್ರೊತೆಸಿಸ್ ಸಹ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಲಸಂಚಯನ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶತೆಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನೀಡಬೇಕಾದ ಕೆಮೋಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಪರಿಣಾಮಗಳ ನಂತರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಯಾಸ, ಮಾತಿನ ತೊಂದರೆಗಳು, ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಥ್ರೋಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನುಂಗುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವಿಕೆ, ನುಂಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದು, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ನಿತ್ರಾಣ, ತಲೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೇಳುವಿಕೆಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ಹಾನಿ ಸೇರಿದೆ.

ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಬದುಕುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಹಂತದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ ಸುಮಾರು 50% ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಂತ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ ದರವು 90% ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಚಲನೆ, ಜಿಗಿಯುವಿಕೆ, ನುಂಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು.

ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಥೆರಪಿಯಂತಹ ಇತರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮೋನೋಥೆರಪಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಜೀವಕಳೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಪಶಾಮಕಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಪರಿಹಾರಕ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸೆಟುಕ್ಸಿಮ್ಯಾಬ್ನಂತಹ ಜೈವಿಕ ಕಾರಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಕೋಶ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ತಂಡವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ, ದಂತ ವೃತ್ತಿಪರರರು ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೃತ್ತಿಪರರೂ ಸಹ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚರ್ಚಾವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ವಿನಿಮಯವಾಗುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿವರಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ರೋಗದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಮುಖ, ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾನಂತರದ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 • ಒಣಗಿದ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ನುಂಗುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿಯ ತೊಡಕುಗಳು
 • ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಇತರ ವ್ಯಾಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಹರಡುವಿಕೆ)
 • ಪ್ರಮುಖವಾದ ತೂಕದ ನಷ್ಟ

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪಾದಿಸಿ

 
೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ೧೦೦,೦೦೦ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರೋ-ಪ್ಯಾರಿಂಜಿಯಲ್‌ನಿಂದ ವಯಸ್ಸು-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸಾವು.[೫][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

2008 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಸುಮಾರು 34,000 ಜನರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. 66% ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ರೋಗದ ಕುರಿತಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿಯು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಳವಾದ, ನೋವುರಹಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ದಂತ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮಾಡುವ 5 ನಿಮಿಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ, ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ತಲೆಯ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. Werning, John W (May 16, 2007). Oral cancer: diagnosis, management, and rehabilitation. p. 1. ISBN 978-1588903099.
 2. http://www.oralcancerfoundation.org/facts/index.htm
 3. ಸಮಾನ್ ವಾರ್ನಕುಲಸೂರಿಯ, ಸೆಪ್ಪೋ ಪರ್ಕಿಲಾ, ಟೋರು ನಗಾವೋ, ವಿಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಪ್ರೀಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಕು ಪಸಾನೆನ್, ಹೀಡಿ ಕೋಯ್‌ವಿಸ್ಟೋ, ಓನ್ನಿ ನೀಮೆಲಾ ಡೆಮಾನ್‌ಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್-ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಓರಲ್ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲೇಕಿಯಾ (ಪ್ರೀ-ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಪ್ಯಾಥೋಲಜಿ & ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಂಪುಟ 37 ಸಂಚಿಕೆ 3, ಪುಟಗಳು 157 - 165
 4. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಗತಿ
 5. [9]

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ