ನಾಮ್‍ದೇವ್

(ನಾಮದೇವ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ನಾಮ್‍ದೇವ್ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೨೭೦-೧೩೫೦) ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವಾರಕರಿ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಕವಿ-ಸಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಪರಮಪೂಜ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ನಾಮ್‍ದೇವ್
ಜನನc. 1270 CE
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ,ಭಾರತ
ಮರಣc. ೧೩೫೦ CE
ಪದರ್‍ಪುರ
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಭಕ್ತಿ

ಜನನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೨೭೦ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿಂಗೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರ್ಸಿ ಬಾಹ್ಮನಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಜೀವನಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೮ ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಸಂತಚರಿತಕಾರ ಮಹಿಪತಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮದೇವನ ಪೋಷಕರು ದಮಶೆತ್ (Damashet) ಮತ್ತು ಗೊನೈ(Gonai). ನಾಮದೇವ , ರಾಜೈ (Rajai)ಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು.ನಾಮದೇವರವರ ಮಗ ವಿಥ(Vitha). ಆತನ ತಾಯಿ ಗೊನೈ, ಮಗ ವಿಥ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ರಾಜೈ ಆತನ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ