74 ಟಾಂಟಲಮ್ಟಂಗ್‍ಸ್ಟನ್ರೀನಿಯಮ್
ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್

W

ಸೀಬೋರ್ಗಿಯಮ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾಂಕ ಟಂಗ್‍ಸ್ಟನ್, W, 74
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸರಣಿtransition metals
ಗುಂಪು, ಆವರ್ತ, ಖಂಡ 6, 6, d
ಸ್ವರೂಪಹೊಳೆಯುವ ಬೂದುಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ
ಅಣುವಿನ ತೂಕ 183.84 g·mol−1
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಜೋಡಣೆ [Xe] 4f14 5d4
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳು
2, 8, 18, 32, 12, 2
ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು
ಹಂತಘನವಸ್ತು
ಸಾಂದ್ರತೆ (ಕೋ.ತಾ. ಹತ್ತಿರ)19.25 g·cm−3
ದ್ರವಸಾಂದ್ರತೆ at ಕ.ಬಿ.17.6 g·cm−3
ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನ3695 K
(3422 °C, 6192 °ಎಫ್)
ಕುದಿಯುವ ತಾಪಮಾನ5828 K
(5555 °C, 10031 °F)
ಕ್ರಾಂತಿಬಿಂದು13892 K, MPa
ಸಮ್ಮಿಲನದ ಉಷ್ಣಾಂಶ32.31 kJ·mol−1
ಭಾಷ್ಪೀಕರಣ ಉಷ್ಣಾಂಶ806.7 kJ·mol−1
ಉಷ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(25 °C) 24.27 J·mol−1·K−1
ಆವಿಯ ಒತ್ತಡ
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T/K 3477 3773 4137 4579 5127 5823
ಅಣುವಿನ ಗುಣಗಳು
ಸ್ಪಟಿಕ ಸ್ವರೂಪcubic body centered
ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿಗಳು6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, −1
(mildly acidic oxide)
ವಿದ್ಯುದೃಣತ್ವ2.36 (Pauling scale)
ಅಣುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ135 pm
ಅಣುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ (ಲೆಖ್ಕಿತ)193 pm
ತ್ರಿಜ್ಯ ಸಹಾಂಕ146 pm
ಇತರೆ ಗುಣಗಳು
ಕಾಂತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧಶೀಲತೆ(20 °C) 52.8Ω·m
ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ(300 K) 173 W·m−1·K−1
ಉಷ್ಣ ವ್ಯಾಕೋಚನ(25 °C) 4.5 µm·m−1·K−1
ಶಬ್ದದ ವೇಗ (ತೆಳು ಸರಳು)(r.t.) 4290 m·s−1
ಯಂಗ್ ಮಾಪಾಂಕ411 GPa
ವಿರೋಧಬಲ ಮಾಪನಾಂಕ161 GPa
ಸಗಟು ಮಾಪನಾಂಕ310 GPa
ವಿಷ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ 0.28
ಮೋಸ್ ಗಡಸುತನ7.5
Vickers ಗಡಸುತನ3430 MPa
ಬ್ರಿನೆಲ್ ಗಡಸುತನ2570 MPa
ಸಿಎಎಸ್ ನೋಂದಾವಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ7440-33-7
ಉಲ್ಲೇಖನೆಗಳು

ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ (ಅಥವಾ ವುಲ್ಫ್ರಾಮ್) ಒಂದು ಸಂಕ್ರಮಣ ಲೋಹ ಮೂಲಧಾತು. ಅತಿ ಗಡುಸಾದ, ಭಾರವಾದ ಇದು ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹ. ಈ ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನ ೩,೪೨೨ °C ಆಗಿದ್ದು, ಮೂಲಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ನಂತರದ ಅತಿ ಹಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಯೋಗಗಳು ವಿದ್ಯುದೀಪಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಡುಸಾದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ.

ಇದರ ಹೆಸರು ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಭಾರವಾದ ಕಲ್ಲು" ಎಂಬುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ೧೭೮೩ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಎಲ್ಹುಯಾರ್ ಸಹೋದರರು ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದರು.