ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ

ಇಂದು ವಿಶ್ವವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಾತಾವರಣ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಮಾನವ ಜೀವನದ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಇಂತಹ ಈಜಿಪ್ಟ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಗರಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು! ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹವಾಗುಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಪ್ರಪಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ. ರೋಗ ಹರಡುವ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೀನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಾಡಬಹುದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಪರಿಹಾರ C02 ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತಡೆಯುವುದು. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ತೈಲ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಆಗಿದೆ. [[ಮರ]ಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಇರುವಂತಹ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಮೂರನೆಯ ಪರಿಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮರುಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿದರೆ, ನಾವು ಕಡಿಮೆ C02 ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವೇಳೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಜಯಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.

ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ; ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ;ಸಿ ಜಿ ಮಂಜುಳಾ;29 Jan, 2017

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ