ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು

ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಿರಮಿಡ್‌-ಆಕಾರದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು. 2008ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 138 ಪಿರಮಿಡ್‌‌ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು.[೧][೨] ಬಹುತೇಕವು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದೇಶದ ಫರೋಗಳ (ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್‌‌ ದೇಶದ ಅರಸರು) ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಗೋರಿಗಳಾಗಿವೆ.[೩][೪][೫] ಮೊದಲ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಂಫಿಸ್‌ನ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ, ಸಕ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ಮೂರನೆಯ ರಾಜವಂಶದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಡಿಜೊಸೆರ್ (ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು 2630 ಬಿಸಿE–2611 ಬಿಸಿE). ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಇಮ್‌ಹೊಟೆಪ್‌ರವರಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಿಸಲಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತೀ ಪುರಾತನವಾದ ಸ್ಮಾರಕದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈರೊನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗಿಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದವು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು. ಗಿಜ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಅತೀ ದೊಡ್ಡದಾದವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿವೆ.[೬] ಗಿಜದಲ್ಲಿನ ಖುಪು ಪಿರಮಿಡ್ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಅತೀದೊಡ್ಡದಾದ ಪಿರಮಿಡ್. ಈಗಲು ಇರುವ ಪುರಾತನ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಗಿಜದಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಟೆಯುದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ವರೆಗಿನ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ನೋಟ. ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಖುಪುನ ಭವ್ಯ ಪಿರಮಿಡ್, ಖಪ್ರೆನ ಪಿರಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಮೆನ್‌ಕವ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಚಿಕ್ಕ ಪಿರಮಿಡ್‌‍ಗಳು ಮೆನ್ಕವ್ರೆರ ಪಿರಮಿಡ್ ಜಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು.
U23G17
r
O24
Pyramid
in hieroglyphs
ಸ್ಪಿನ್‌ಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಖಪ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್‌ನ ನೋಟ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಕ್ವರದಲ್ಲಿನ, ಪರವ್ನ್‌ರ ಮಸ್ತಬ.

ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭದ ರಾಜಮನೆತನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಸಮಾದಿಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಚಿನ ಆಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಸ್ತಬಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.[೭][೮] ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೆಯ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪಿರಮಿಡ್‌ ಅನ್ನು, ಫರೋ ಡಿಜೊಸೆರ್‌‌ರ ಗೋರಿಯನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟೋಲೋಜಿಸ್ಟ್‌ರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಹಾಗೆ ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿ ಇಮ್‌ಹೊಟೆಪ್‌ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಸದನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ "ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು" ಅದರ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರಚಿಸುವುದರಿಂದ — ಮಸ್ತಬಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದುರಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿದ ಖ್ಯಾತಿಯು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಇಮ್‌ಹೋಟೆಪ್‌‌ರವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಡಿಜೊಸೆರ್ — ಇದನ್ನು ಅತೀದೊಡ್ಡದಾದ ಹಂತಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿದ ಫರೋಗಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಮ್‌ಹೊಟೆಪ್‌ರ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಅದೇ ಆಗಿದೆ.[೯] ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದ ಪಿರಮಿಡ್-ಕಟ್ಟಡದ ಹಂತವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫರೋನಿಕ್ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮಶ್ರೇಣೀಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದು, ಗಿಜದ ಹತ್ತಿರ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ಪಿರಮಿಡ‌ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸಮಯ ಹೋದಂತೆ, ಆಡಳಿತದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವು ಕಡಿಮೆಗೊಂಡಾಗ, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು ಚಿಕ್ಕವು, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಲ್ಲದವು ಮತ್ತು ಆತುರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದವು. ಈಜಿಪ್ಟರ ಸ್ವಂತ ಪಿರಮಿಡ್‌-ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಬಹುತೇಕ ಈಜಿಪ್ಟಿನ್ನರು ನಪತ ಅರಸರ ಆಡಳಿತದಡಿಗೆ ಬಂದನಂತರ, ಈಗಿನ ಸುದನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪಿರಮಿಡ್-ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ನಪತನ್ ಆಡಳಿತ ಸ್ವಲ್ಪಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು 661 ಬಿಸಿರಲ್ಲಿ ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು, ಈಜಿಪ್ಟಿನರ ಪ್ರಾಭಲ್ಯವು ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಮೆರೊನ ಸುದನೆಸೆ ರಾಜ್ಯದ ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಸರಿಸುಮಾರು 300 ಬಿಸಿ–300 AD ಮಧ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಇನ್ನೂರುಗಿಂತಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶೀಯನವನ್ನು ಕಂಡ ಇದು ಪಿರಮಿಡ್-ಕಟ್ಟಡದ ಊರ್ಜಿತಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ರಾಜವೈಭವದ ಪಿರಮಿಡ್ ಗೋರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದರು. ವಾದಗ್ರಸ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಗಿಜದ ಭವ್ಯ ಪಿರನಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ದೈತ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷಿಪ್ತಕ್ಕೆ ತರಲು, ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿನನೆಲವನ್ನು ಕೊರೆದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಸಿಮೆಂಟುಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಸರಿಸುವ ಬದಲು, ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ದೈತ್ಯ 2-1/2 ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿಪ್ತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು.[೧೦]

ಪಿರಮಿಡ್ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭವ್ಯ ಪಿರಮಿಡ್‌ನ ಒಳಗಡೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ನಕ್ಷೆ. ಒಳಗಡೆಯ ರೇಖೆಯು ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಈಗಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊರಗಿನ ರೇಖೆಯು ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಮೂಲ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಆಕಾರವು ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಯ ದಿಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಲೆ ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಆಕಾರವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಮೇಲುಮೈಯು ಮೆರುಗುಕೊಟ್ಟ, ಅತೀಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸುಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವು ದೂರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೊಲಾರ್ ಲುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್‌ನ್ನು (ಸೌರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಹ್‌ಶುರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಟ್ ಪಿರಮಿಡ್‌ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೆಸರು ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿಕಿರುವ ಹೊಳಿಯುವ ಪಿರಮಿಡ್ , ಮತ್ತು ಎಲ್-ಲಹುನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆನ್ವೊಸ್ರೆಟ್‌ನದು ಸೆನ್ವೊಸ್ರೆಟ್‌ ಹೊಳಿಯುತ್ತಿದೆ . ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು ಸಮಾದಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳೆಂದು ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲಿನ ನಕಾರವು ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉದಯವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಒಂದು ವಿಧವಾದ "ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿ" ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿವೆ.[೧೧] ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶದ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವುದೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಭೌತಿಕ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲೆಂದು ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಕಿರಿದಾದ ಅಂಬುಗಳಲ್ಲೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಮಾದಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊಣೆಯಿಂದ ಭವ್ಯ ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಪೂರ್ಣ ಆಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಆಕಾಶದ ಈ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮರಣಹೊಂದಿದ ಪರೋಗಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಪಿರಮಿಡ್‌ನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಸೂರ್ಯನ ನೆಲವನ್ನು ಸಾವಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ, ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೈಲ್‌ ನದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.[೧೨]

ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಸಂಪಾದಿಸಿ

1842ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಲೆಪ್ಸಿಯಸ್‌ರವರು ಮೊದಲ ಆಧುನಿಕ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಣಿಸಿದ್ದು 67. ಅಂದಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭವ್ಯವಾದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. 2008ರ ಪ್ರಕಾರ, 118 ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.[೩] ಲೆಪ್ಸಿಯಸ್ "ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಪಿರಮಿಡ್" ಎಂದು ಕರೆದ 29ನೆಯ ಪಿರಮಿಡ್‌ನ ಸ್ಥಾನವು, ಲೆಪ್ಸಿಯಸ್‌ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ತರುವಾಯ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮರಳಿನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿತ್ತು. 2008ರಲ್ಲಿ ಪುರಾತನವಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತಷ್ಟೆ.[೧೩] ಅನೇಕ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಅಥವಾ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ಅವು ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಡ್ಡದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪುರಾತನವಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪುರಾತನವಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಪಿರಮಿಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಂದರೆ, ಸಕ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ 6ನೆಯ ರಾಜವಂಶದ ಫರೋ ತೆತಿರವರ ತಾಯಿ, ರಾಣಿ ಸೆಶೆಶೆಟ್‌ರವರದ್ದು. ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದನ್ನು, 11 ನವೆಂಬರ್ 2008ರಂದು, ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಅತೀಮುಖ್ಯ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ, ಜಹಿ ಹವಾಸ್ಸ್‌ರವರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.[೪][೧೪] ಜವ್‌ಯೆತ್ ಎಲ್-ಅಮ್‌ವತ್‌ರ (ಅಥವಾ ಜವ್‌ಯೆತ್ ಎಲ್ -ಮಯಿತಿನ್‌ರ) ಮೂರನೆಯ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜವಂಶದ ಪಿರಮಿಡ್‌ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು, ನೈಲ್ ನದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವನ್ನು ಅನೇಕ ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಗುಂಪುಗೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಖ್ಯವಾದವನ್ನು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಉತ್ತರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ, ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಬು ರವಾಶ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಶಗೊಂಡ ಡಿಜೆಡೆಪ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್

ಅಬು ರವಾಶ್ ಅನ್ನುವುದು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಪಿರಮಿಡ್ (ಲೆಪ್ಸಿಯಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರ ಅವನತಿಗಿಂತ ಇತರ)[೫]-ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅವನತಿಹೊಂದಿದ ಡಿಜೆಡೆಪ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್, ಖುಪುರ ಮಗ ಮತ್ತು ವಾರಸುದಾರರ. ಮೂಲತಃ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪುರಾತನವಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಒಮ್ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮೂಲತಃ ಮೆನ್‌ಕಯ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್‌ನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಸಮವಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಲೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಅಥವಾ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಇದರ ಸ್ಥಾನವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಸುಲಬ ಮೂಲಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ರೋಮನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ-ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯು-ಸುಮಾರು 15 ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿತು. ಪಕ್ಕದ ಅನುಚರರ ಚಿಕ್ಕ ಪಿರಮಿಡ್ ಉತ್ತಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಗಿಜಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಿಜ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನ ನಕಾಶೆ.

ಗಿಜ ಅನ್ನುವುದು, ಖುಪು ಪಿರಮಿಡ್‌ (ಇದನ್ನು "ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್" ಮತ್ತು ದಿ "ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಚೆಯಪ್ಸ್" ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ); ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಖಪ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ (ಅಥವಾ ಕೆಪ್ರೆನ್); ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ವಿನಮ್ರ-ಗಾತ್ರದ ಮೆಂಕಾಯ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ (ಅಥವಾ ಮೈಕೆರಿನಸ್), "ರಾಣಿಯರ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳೆಂದು" ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಅನುಚರರ ಸದನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು; ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಸ್‌ನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಮೂರರಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಖಪ್ರೆನ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದರ ಮೂಲ ಮೆರುಗಾದ ಸುಣ್ಣದ ಲೇಪನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಅತಿ ವೈಭವ ಜಾಗದ ಸದ್ಗುಣ, ಮತ್ತು ಇದರ ಬಾಗಿದ ಚೂಪುಗೋಪುರದ ಕೋನದ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಪಕ್ಕದ ಖುಪುಗಿಂತಲು ಗೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ- ನಿಜವಾಗಿಯು ಇದು, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ ಎರಡರಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕದು. ಗಿಜ ಸ್ಮಶಾನವು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್‌ನ್ನು ಸೊಡೊನ್‌ನ ಆಂಟಿಪಾಟೆರ್‌ರವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗಿನ ಹೆಲ್ಲಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಇರುವದೆಂದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ.

ಜವ್‌ಯೆಟ್ ಎಲ್-ಆರ್ಯನ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈ ಜಾಗವು, ಗಿಜ ಮತ್ತು ಅಬು ಸರ್‌ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಪುರಾತನ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಡೆಯರು ಫರೋ ನೆಬ್ಕರವರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇತ್ತ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸೆಕೆಂಕೆತ್‌ರ ಉತ್ತರಾದಿಕಾರಿಯಾದ, ಹುಡ್‌ಜೆಪರೆಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೂರನೆಯ ರಾಜವಂಶದ ಫರೋ ಖಬರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫರೋರಾಗಿದ್ದ ಖಬುರವರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯು ಅವರ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಅದೇತರಹದ ಆಕಾಲಿಕ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಭವನೀಯಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಇದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರುಗಳಷ್ಟಿದೆ; ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಇದು 40 ಮೀಟರುಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಿತ್ತು.

ಅಬು ಸರ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಬು ಸರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಹುರೆ ಪಿರಮಿಡ್, ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಒಡ್ಡಿನ ಮೇಲಿನ ದಾರಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳಿವೆ, ಐದನೆಯ ರಾಜವಂಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜವೈಭವದ ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿತ್ತು. ಅಬು ಸರ್‌ರ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜವಂಶದವಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾಗಿವೆ - ಬಹುಶಃ ರಾಜಮನೆತನದ ವೈಭವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪಿಸುವ ಮಿತವ್ಯಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕವು, ಮತ್ತು ಅವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಡಿಮೆಗುಣಮಟ್ಟದ ಸುಣ್ಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೂರು ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳೆಂದರೆ ನಿವ್‌ಸೆರ್ರೆ (ಅತ್ಯಂತ ಅಖಂಡವಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಇದುವೆ), ನೆಪೆರಿರ್ಕಾರೆ ಕಕೈ ಮತ್ತು ಸಹುರೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ನೆಪೆರೆಪ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್‌ನ ತಾಣವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಬು ಸರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದಾಗ್ಯೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ - ನೆಪೆರಿರ್ಕಾರೆ ಕಕೈ ಪಿರಮಿಡ್‌ ನ್ನು - ಮೂಲತಃ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಪಿರಮಿಡ್‌ದಂತೆ 70 ಮೀಟರುಗಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸರಳವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇದರ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ "ನಿಜವಾದ" ಪಿರಮಿಡ್‌ನಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಸಕ್ವರಸಂಪಾದಿಸಿ

ಡಿಜೊಸೆರ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಪಿರಮಿಡ್

ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು ಡಿಜೊಸೆರ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಪಿರಮಿಡ್ — ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೆರುಗುಕೊಟ್ಟ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ದೃಢವಾದ ಸ್ಮಾರ‍ಕದ ವಿನ್ಯಾಸವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ — ಮೆರಿಕರೆ ಪಿರಮಿಡ್, ಉಸೆರ್ಕಪ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮತ್ತು ತೆತಿ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸಕ್ವರದಲ್ಲಿ ಯುನಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಹ ಇದೆ, ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಒಡ್ಡಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಮಾಡಿದ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಿರಮಿಡ್‌ ಸಹ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದ ನವೀಕರಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ರಮೆಸ್ಸೆಸ್ IIರ ಮಗನಿಂದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಕ್ವರವು ಸಮಾದಿಮಾಡಿದ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ, ಡಿಜೊಸೆರ್‌ರ ವಾರಸುದಾರ ಸೆಖೆಮ್‌ಖೆತ್‌ರ ಅಪೂರ್ಣ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಪಿರಮಿಡ್‌ನ ತಾಣವು ಸಹ ಹೌದು. ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಿರಮಿಡ್‌ನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಡಿಜೊಸೆರ್‌ರ ಪಿರಮಿಡ್‌ ಗಿಂತಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಸಕ್ವರದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು, ಪೆಪಿ I, ಇಸೆಸಿ, ಮೆರೆನ್ರೆ, ಇಬಿ ಮತ್ತು ಪೆಪಿ II ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು, ನಂತರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕವು ಸರಿಯಾದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜವಂಶದ ಫರೋ ಶೆಪ್ಸೆಸ್ಕಪ್‌ರವರು ಯಾವುದೇ ಆಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರ ಹಾಗೆ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಸಕ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಗೋರಿಯ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತಬ ಮತ್ತು ನಿವೇದಿಸುವ ದೇವಸ್ತಾನದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರವ್ನ್ ಮಸ್ತಬ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧೫] ಮೊದಲು ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದ್ದ ಪಿರಮಿಡ್‌ನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಸಕ್ವರದಲ್ಲಿ 2008ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ತೆಜಿ'ರ ತಾಯಿಯ ಗೋರಿಯೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು, ಇದರ ಮೂಲ ಎತ್ತರ 14m ಆಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಸುಮಾರು 5m ಎತ್ತರವಿದೆ. ಗೋರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2008ರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ದಹ್‌ಶುರ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ನೊಪ್ರು'ರ ಕೆಂಪು ಪಿರಮಿಡ್

ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಿಜ ಮತ್ತು ಸಕ್ವರದ ಹೊರಗೆ ಚರ್ಚಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ, ಅದಾಗ್ಯೂ 1996ರ ವರೆಗು ಈ ಜಾಗವು ಎಟಕಲು ಅಸಾದ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ (ಯುದ್ಧ ಸೈನಿಕರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ವಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಸಾಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಅನಾಮಿಕವಾಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ನೊಪ್ರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಟ್ ಪಿರಮಿಡ್‌ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರದಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾಣಲು ಸರಾಗ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ "ನೈಜ" ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ; ಮೈಡಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮೊದಲಪಿರಮಿಡ್ ಅದರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಮತ್ತು ಸರಾಗವಾದ ಹೊರಗಿನ ಕವಚವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮರಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅದು ಸರಾಗ ಅಂಚುಗಳನ್ನೊಂದಿತ್ತು. ನೈಜ ಸರಾಗ ಅಂಚುಗಳನ್ನೊಂದಿದ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿ, ಬೆಂಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಗಶಃ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು — ಅದಾಗ್ಯೂ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೇ ಆಗಿದೆ; ಪ್ರಮುಖ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸರಾಗವಾದ ಹೊರಗಿನ ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲಿನ ಕವಚದ ಮಹತ್ತರ ಭಾಗವನ್ನು ಧಕ್ಕೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಹ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರಾತನ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರು ಅವರ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಉತ್ತಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೊಪ್ರುರ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಮೂರು ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು - ಅನೇಕ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಬೆಂಟ್ ಪಿರಮಿಡ್‌ನ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಿವೆ - ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಫಲವಾಗಿವೆ; ಕೆಂಪು ಪಿರಮಿಡ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸರಾಗ ಅಂಚುಗಳನ್ನೊಂದಿದ ಪಿರಮಿಡ್‌ ಆಗಿದೆ. ಗಿಜದಲ್ಲಿನ [[ಖುಪು ಮತ್ತು ಖಪ್ರೆರ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ನಂತರ - ವಿನ್ಯಾಸವು ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಮೂರನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗಿದೆ.|ಖುಪು ಮತ್ತು ಖಪ್ರೆರ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ನಂತರ - ವಿನ್ಯಾಸವು ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಮೂರನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ]] ದಹ್‌ಶುರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಮೆನೆಮ್‌ಹೆತ್ IIIಕಪ್ಪು ಪಿರಮಿಡ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಪಿರಮಿಡ್, ಹಾಗು ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿಕ್ಕವು, ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅನುಕೂಲಕರ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು.

ಮಾಜ್‌ಘುನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇದು ದಹ್‌ಶುರ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೊದಲ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಅವಧಿ ಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ಬ್ರಿಕ್‌ನ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ಅರಸರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಿಶ್‌ತ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲಿಶ್‌ತ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅಮೆನೆಮ್‌ಹೆತ್ ಪಿರಮಿಡ್.

ಲಿಶ್‌ತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು - ಅಮೆನೆಮ್‌ಹತ್ I ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ, ಸೆನುಸ್ರೆತ್ I ರವರವು. ನಂತರ ಹತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಅನುಕೂಲಕರ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಹಾಯಕ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅಮೆನೆಮ್‌ಹತ್‌ರ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿ, ಖಬ II ರವರದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ.[೧೬] ಈ ಜಾಗವು ದಹ್‌ಶುರ್ ಮತ್ತು ಮೈಡಮ್‌‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕೈರೊನ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ, ಪಾಯಮ್ ಮರಳುಗಾಡಿನ ಫಲವತ್ತಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು 12ನೆಯ ರಾಜವಂಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ರಾಜದಾನಿಯಾಗಿದ್ದ, ಪುರಾತನ ನಗರ ಇಟ್ಜ್‌ತವಿಯ (ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಪಸ್ಟ ತಾಣ) ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಮೈಡಮ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೈಡಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪಿರಮಿಡ್.

ಮೈಡಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಿರಮಿಡ್, ಸ್ನೆಪೆರು ಅಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಮೂರು ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಫರೋ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರಾದ, ಹುನಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಏನೇಆದರು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುನಿರವರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ಆರೋಪಣೆಯು ಖಚಿತವಾದುದ್ದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಪಿರಮಿಡ್‌ನಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದಾಗ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಕವಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ "ನೈಜ" ಸರಾಗ ಅಂಚುಗಳ ಪಿರಮಿಡ್‌ನಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಯುಗದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನೇಕ ವಿನಾಶಕ ಕುಸಿತಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಯಿತು; ಮಧ್ಯಯುಗದ ಅರಬ್ ಬರಹಗಾರರು ಇದನ್ನು 7 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನೊಂದಿದ್ದನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದರು - ಅದಾಗ್ಯೂ ಇಂದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲುಮೇಲಿನ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ, ಇದರಿಂದ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ, ನೋಡಲು ಗೋಪುರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ಇರುವ ಗುಡ್ಡವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ದೃಶ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಲ್ಲ - ಇದು ಖಿನ್ನವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಕವಚವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ರವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಪರ್ವತ.

ಹವಾರಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹವಾರದಲ್ಲಿನ ಅಮೆನೆಮ್‌ಹೆತ್ III ಪಿರಮಿಡ್

ಅಮೆನೆಮ್‌ಹತ್ III 12ನೆಯ ರಾಜವಂಶದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಬಲ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಪೈಯುಮ್ ಹತ್ತಿರದ, ಹವಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪಿರಮಿಡ್‌ನ್ನು, ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದ್ದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ದಹ್‌ಶುರ್‌ನ ಅದೇ ದೊರೆಯರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ "ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿರಮಿಡ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಹವಾರ್ರಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಮೆನೆಮ್‌ಹತ್‌ರ ಅಂತಿಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು.

ಎಲ್-ಲಹುನ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆನುಸ್ರೆಟ್ IIನ ಪಿರಮಿಡ್. ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ರಾಶಿ ಹಳದಿ ಪದರಿನಂತೆ ಸ್ಪುಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಎಲ್-ಲಹುನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆನುಸ್ರೆಟ್ II ಪಿರಮಿಡ್ ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ರಾಜವೈಭವದ-ಗೋರಿಯ ಪಿರಮಿಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರರು 12-ಮೀಟರ್-ಎತ್ತರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲಿನ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಇದರ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಭಾಗವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜಾಣತನದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಾಣದ ದಿನಾಂಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಂದಿನ ಪಟ್ಟಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್‌ನ್ನು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಲು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತ ಫರೋ, ಅವರ ಸರಿಸುಮಾರಾದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿರಮಿಡ್ / ಫರೋ ಅಧಿಪತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಡಿಜೊಸೆರ್ ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 2630 - 2612 ಸಕ್ವರ
ಸ್ನೆಪೆರು ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 2612 - 2589 ದಶುರ್
ಸ್ನೆಪೆರು ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 2612 - 2589 ದಶುರ್
ಸ್ನೆಪೆರು ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 2612 - 2589 ಮೈಡಮ್
ಖುಪು ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 2589 - 2566 ಗಿಜ
ಡಿಜೆಡೆಪ್ರೆ ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 2566 - 2558 ಅಬು ರವಾಶ್
ಖಪ್ರೆ ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 2558 - 2532 ಗಿಜ
ಮೆನ್‌ಕವ್ರೆ ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 2532 - 2504 ಗಿಜ
ಸಹುರೆ ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 2487 - 2477 ಅಬು ಸರ್
ನೆಪೆರಿರ್‌ಕರೆ ಕಕೈ ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 2477 - 2467 ಅಬು ಸರ್
ನ್ಯುಸೆರ್ರೆ ಇನಿ ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 2416 - 2392 ಅಬು ಸರ್
ಅಮೆನೆಮ್‌ಹತ್ I ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 1991 - 1962 ಲಿಶ್‌ತ್
ಸೆನುಸ್ರೆತ್ I ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 1971 - 1926 ಲಿಶ್‌ತ್
ಸೆನುಸ್ರೆತ್ II ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 1897 - 1878 ಎಲ್-ಲಹುನ್
ಅಮೆನೆಮ್‌ಹತ್ III ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 1860 - 1814 ಹವರ

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯಾದಿಗಳು

= ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಹಾಗು ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

=

ಆಕರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. Slackman, Michael (17 November 2008). "In the Shadow of a Long Past, Patiently Awaiting the Future". The New York Times. Retrieved 1 May 2010. Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 2. "Mark Lehner (2008). The Complete Pyramids: Solving the Ancient Mysteries. p. 34". Thames & Hudson.
 3. ೩.೦ ೩.೧ "Egypt says has found pyramid built for ancient queen". Reuters. Retrieved 2008-11-18. The pyramid, which Hawass said was the 118th found in Egypt, was uncovered near the world's oldest pyramid at Saqqara, a burial ground for the rulers of ancient Egypt. Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)[permanent dead link]
 4. ೪.೦ ೪.೧ Slackman, Michael (16 November 2007). "In the Shadow of a Long Past, Patiently Awaiting the Future". New York Times. Retrieved 2008-11-17. Deep below the Egyptian desert, archaeologists have found evidence of yet another pyramid, this one constructed 4,300 years ago to store the remains of a pharaoh’s mother. That makes 138 pyramids discovered here so far, and officials say they expect to find more. Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 5. ೫.೦ ೫.೧ ಮಿಚೈಲ್ ರಿಟ್ಟೆರ್ (2003) [೧] Archived 2008-05-11 at the Wayback Machine. ಡೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಪಿರಮಿಡ್‌ಸ್. ಪುನಃಪಡೆದಿದ್ದು 28 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2008.
 6. Watkin, David (4th ed. 2005). A History of Western Architecture. Laurence King Publishing. p. 14. ISBN 978-1856694599. Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help); Check date values in: |date= (help)"ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್...ಇನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗು ಮಾನವನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತಿದೊಡ್ಡದಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದರ ಯೋಜನೆಯು ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್.ಪೀಟೆರ್ಸ್‌ನ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತಲು ಎರಡರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು"
 7. [೨] ಬುರಿಯಲ್ ಕಸ್ಟೋಮ್ಸ್: ಮಸ್ತಬಸ್. ಯುನಿವೆರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ (2001) ಪುನಃಪಡೆದಿದ್ದು 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2005
 8. [೩] ಬುರಿಯಲ್ ಕಸ್ಟೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯರ್ಲಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಯುನಿವೆರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ (2001). ಪುನಃಪಡೆದಿದ್ದು 28 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2008.
 9. [೪] ಇಮ್ಹೊಟೆಪ್, ಡೊಕ್ಟರ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಂಡ್ ವಿಜಿಯರ್ ಟು ಕಿಂಗ್ ಡಿಜೊಸೆರ್ (ಜಿಮ್ಮಿ ಡುನ್ನ್). ಪುನಃಪಡೆದಿದ್ದು 28 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2008.
 10. [೫] Archived 2009-09-17 at the Wayback Machine. ಗೇದೆರಿಂಗ್ 'ಕಾಂಕ್ರಿಟ್' ಯವಿದೆನ್ಸ್ (ಡೇವಿಡ್ ಚಂದ್ಲೆರ್, MIT ನ್ಯೂಸ್ ಆಫೀಸ್{ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2008}) ಪುನಃಪಡೆದಿದ್ದು 8 ಜುಲೈ 2010
 11. [೬] Archived 2005-03-06 at the Wayback Machine. ದಿ ಪಿರಮಿಡ್‌ಸ್: "ರೆಸುರೆಕ್ಷನ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್". (ಹೊಯ್‌ಟಾನ್ ಮಿಪ್‌ಲಿನ್ ಕಾಲೇಜ್) ಪುನಃಪಡೆದಿದ್ದು 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2005
 12. [೭] ಹಿಡೆನ್ ಹಿಸ್‌ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ (ದಿ ಡಿಸ್ಕವೆರಿ ಚಾನೆಲ್ (2002-2004)) ಪುನಃಪಡೆದದ್ದು 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2005
 13. [29] ^ ([28])
 14. "ಆರ್ಕೈವ್ ನಕಲು". Archived from the original on 2008-12-04. Retrieved 2010-07-18.
 15. [೮] ದಿ ಮಸ್ತಬ ಅಫ್ ಶೆಪ್ಸೆಸ್ಕಪ್
 16. Allen, James; Manuelian, Peter (2005). The Ancient Egyptian Pyramid Texts (Writings from the Ancient World, No. 23). Brill Academic. ISBN 978-9004137776.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗಾಗಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

Coordinates: 29°58′34″N 31°07′52″E / 29.97611°N 31.13111°E / 29.97611; 31.13111