ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರೆಯರ ಮಗ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ (ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಗೊತ್ತಿರದಿದ್ದರೂ), ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅನೇಕ ವೀರಾಧಿ-ವೀರರನ್ನು ಕೊಂದು, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಃಶಾಸನ ಮುಂತಾದ ಅತಿರಥ-ಮಹಾರಥರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ನಂತರ, ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ವೀರಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಸೌಭದ್ರ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ.

ಉತ್ತರೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು
ಹಳೇಬೀಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆತ್ತನೆ.

ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಅಭಿಮನ್ಯು ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರೆಯರ ಮಗ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೋದರಳಿಯ. ವಿರಾಟರಾಜನ ಮಗಳಾದ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಸುಭದ್ರೆಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿನ ಅಭೇದ್ಯವ್ಯೂಹಗಳ ಭೇದನೆಯನ್ನು ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ. ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವೀರನೈಪುಣ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಠವಾಗಿ ತೋರುವುದು ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವೆಂಬ ಸೈನ್ಯರಚನೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ, ಭಾರತಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ತಂತ್ರ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ಸಂಶಪ್ತಕರೊಡನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಧರ್ಮರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವೇ ರಥವನ್ನೇರಿ ಎದುರಾದ ವೀರಯೋಧರನ್ನು ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕಯುಕ್ತಿಸಾಹಸದಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಒಳನುಗ್ಗಿದ. ತನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೈಂಧವ ತಡೆಹಿಡಿದರೂ ಅಭಿಮನ್ಯು ಏಕೈಕವೀರನಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಬೃಹದ್ಬಲ ಮುಂತಾದ ನೂರಾರು ರಾಜ, ರಾಜಕುಮಾರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ. ದುರ್ಯೋಧನನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದ ದ್ರೋಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕರ್ಣ, ಶಲ್ಯ, ಕೃಪ, ಶಕುನಿ ಮುಂತಾದ ವಿರಾಧಿವೀರರನ್ನು ತನ್ನ ಚಾಪವಿದ್ಯಾಬಲದಿಂದ ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಿದ. ಈತನ ಕವಚ ಅಭೇದ್ಯವೆಂದರಿತ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕರ್ಣ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸಾರಥಿ ಸುಮಿತ್ರನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಮುಂದಿನಿಂದ ದ್ರೋಣ ಈತನ ರಥ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿದ. ವೈರಿಗಳು ಬಾಣದ ಮಳೆಗರೆದರು. ಆಗಲೂ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಪ್ರತಿಭನಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಥದಿಂದಿಳಿದು ಗದೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ವೀರಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆದ.

ಜನನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಅಭಿಮನ್ಯು 3 ನೇ ಪಾಂಡವನಾದ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸಹೋದರಿ ಸುಭದ್ರಾ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದನು. ತಮಿಳು ಜಾನಪದವೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭಿಮನ್ಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ. ಅವರು ಚಕ್ರವ್ಯೂಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದರು.ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೇವಲ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ.
ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ದಾಳಗಳ ಆಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ದ್ರೌಪದಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಂಡವರನ್ನು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಭದ್ರಾ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಳು, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಳು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾ, ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಬಲರಾಮರಿಂದ ರೌದ್ರಾ ಬಿಲ್ಲು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ವನವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ದುರ್ಯೋಧನನು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು ಪಾಂಡವರು ವಿರಾತನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ವಿರಾತಾ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಉತ್ತರಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಅಗ್ಯತ್ವಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯುನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅವನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿದನು ಮತ್ತು ಅವರು ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವನ ಮರಣದ ಮೊದಲು, ಅಭಿಮನ್ಯು ಉತ್ತರವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪರಿಕ್ಷಿತ್ ಎಂಬ ಮಗನು ಜನಿಸಿದನು.

ಸಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಯುದ್ಧದ 13 ನೇ ದಿನದಂದು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸುಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಗಾರ್ಟಾಸ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಅವನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಿತ್ರರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ನಂತರ ಬಲೆಗೆ ಹೋದನು. ಚರವ್ಯುಹನ ಅಂಚುಗಳ ಹತ್ತಿರ, ಅಭಿಮನ್ಯು ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಭಿಮನ್ಯುನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅಭಿಮನ್ಯುನನ್ನು ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಾಂಡವರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಜಯದ್ರಥರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಯದ್ರಥ ಈ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು, ದ್ರುಪದನನ್ನೂ ತಡೆದು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡನು. ಅಶ್ವಥಾಮ ಮತ್ತು ಕೃತವರ್ಮವು ದೃಷ್ಟಿದುಮ್ನ ಮತ್ತು ಉಪಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವರನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು, ಅಭಿಮನ್ಯು ರುಖ್ಮರ್ಥಾ, ಬೃಹದ್ಬಾಲ, ಶೋನ್ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಯೋಧರನ್ನು ಕೊಂದನು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಲೆಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅವನ ಮೇಲೆ ದ್ರೋಣ, ದುಶಾಸನ, ಅಶ್ವತಮಾ, ಕರ್ಣ, ಶಕುನಿ, ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಪ, ಕೃತವರ್ಮ ವೃಷೇನ (ದ್ರಾವಣ) ದುಶಾಸನನ ಮಗ), ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇತರ ಯೋಧರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.
ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಕ್ರ ಬಳಸಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆಲ್ out ಟ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಕರ್ಣನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದನು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಕತ್ತಿ, ಜಟಿಲ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ಕರ್ಣನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕು ಸಹೋದರರನ್ನು, ದುಶಾಸನನ ಕಿರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಧರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣರು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡನು, ಆದರೆ ಅವನು ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದನು. ಅದು ನಾಶವಾಗುವವರೆಗೂ ಅವನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದನು. ಕೊನೆಗೆ ದುಶಾನನ ಹಿರಿಯ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಜಟಿಲ ಬಳಸಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು. ನ್ಯಾಯಯುತ ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದುಶಾಸನ ಮಗನು ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು.

ನೋಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ


ಬಾಹ್ಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಾಮನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮ

ಉಲ್ಲೇಖ ಬದಲಾಯಿಸಿ