ಹೊಸಬಾಳೆ ಇದು ಸೊರಬ ತಾಲುಕಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಇದು ಸೊರಬದಿಂದ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಹೊಸಬಾಳೆ&oldid=637801" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ