ಹಿಡಿಂಬ

ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ


ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿಡಿಂಬನು ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಹಿಡಿಂಬಿಯ ಸೋದರ. ಇವನನ್ನು ಹಿಡಿಂಬಾಸುರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವನವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಭೀಮನು ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಭೀಮ ಮತ್ತು ಹಿಡಿಂಬಿಯರ ಮಗ ಘಟೋತ್ಕಚನಿಗೆ ಇವನು ಸೋದರಮಾವ.

ಹಿಡಿಂಬ
ದೇವನಾಗರಿहिडिम्ब
ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪ್ಯಂತರಣಹಿಡಿಂಬ
ಸಂಲಗ್ನತೆಅಸುರ
ಚಿತ್ರ:Death of Hidimba.jpg
ಹಿಡಿಂಬ ವಧೆ

ಹಿಡಿಂಬನಿಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಹಿಡಿಂಬ&oldid=1084589" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ