ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್

ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಎಂದರೆ ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಷೇರುಗಳ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಭದ್ರತೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು "ವ್ಯಾಪಾರ"ದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಇನ್ನಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಧನದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಡಿವಿ‍ಡೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಮರು ಖರೀದಿಸುವ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ತಂತಾನೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮಾರುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ: ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಿತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶೇರುಗಳು, ಯುನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್‌ಗಳು, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಂಡುಗಳು. ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಜಾಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳು, ಇವು ವೇಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹದಾಗಿವೆ. ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಹಾರವು ಸದಸ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ,ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಹಲವಿ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ,ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ, ( ಸ್ಟಾಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕನೋಡಿ).

ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಓವರ್-ದಿ-ಕೌಂಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆರಿವೇಟೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡುಗಳು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ

ಮೊದಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

11 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್courtiers de change ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲುತನ ವರ್ಗದ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರು,ಇವರನ್ನೇ ಮೊದಲನೆ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು

ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಈ ಪದ "bourse"ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದುದು bursa ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಏಕೆಂದರೆ 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಜೆಸ್, ಹಣದ ಚೀಲ (ಅಥವಾ ಮೂರು ಚೀಲಗಳು), ವಾಪರಸ್ಥರು ಸಂಧಿಸುವ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇತಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅದು 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರುಬ್ರೂಜೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಂಡರ್ ಬರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು,1309 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಅಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಭೆ ಮತ್ತು "ಬ್ರೂಜೆಸ್ ಬರ್ಸ್" ಎಂದಾಯಿತು.

 
House Ter Beurze in Bruges, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ.

ಆ ಉಪಾಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೇಗನೆ ಹರಡಿತು ಫ್ಲಾಂಡರ್ಸ್ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ "ಬೌರ್ಸಸ್" ಘೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಡ್ಯಾಮ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ.

13ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆನಿಟಿಯನ್ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1351 ರಲ್ಲಿ, ವೆನಿಟಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಹಣದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಸುಳಿವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿತು. ಪಿಸಾ, ವೆರೋನಾ, Genoa ಮತ್ತು ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ 14 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರು ಇವು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಂತರಿಂದಲ್ಲದೇ ಪ್ರಭಾವಿತ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಇದು ಸುಲಭವಾಯಿತು.

ನಂತರ ಡಚ್ಚರು ಸಾಂಘಿಕ ಸಗಟು ಕಂಪನಿ,ಶೇರುದಾರರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಲಾಭ-- ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 1602 ರಲ್ಲಿ, Dutch East India Company Amsterdam Stock ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶೇರುಗಳನ್ನಿ ವಿತರಿಸಿದರು. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಕಂಪನಿಯಾಗಿತ್ತು. 1688ರಲ್ಲಿ, ಸಗಟು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಂಡನ್‌ನ ಸಗಟು ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

1792ರ ಮೇ17 ರಂದು ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಜನ ಪೂರೈಕೆಯ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಬಟ್ಟನ್ ವುಡ್ ಒಪ್ಪಂದ 68 ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ತದನಂತರ ಬಟ್ಟನ್ ವುಡ್ ಟ್ರೀಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. 1817ರ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಈ ಸ್ಥಾವರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರುವಂತೆ futures ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ಗಳ) ವ್ಯವಹಾರಿಕ futures ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

ಇದೀಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಷ್ಟು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳ ಪಾತ್ರಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ . ಇದು ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:[೧]

ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಂಡವಾಳಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಗಟು ವಿನಿಮಯವು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ[೨] ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯಾವಾಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಪಡೆಯುವರೋ ಮತ್ತು ಶೇರುಗಲಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವರೋ, ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿಠೇವಣಿಸಿದಹಣ ಹರಿದಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಹಲವಾರು ಲಾಭ ತರುವ ಭಾಗಗಳಾದ ಒಕ್ಕಲುತನ, ವಾಣಿಜ್ಯಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ,ಇವುಗಳ ಸಮರ್ಥ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಂಪನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪಾದನ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಸುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕರಗುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶೇರು , ಅಥವಾ ಇನ್ನು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಟೇಕ್ ಓವರ್ಬಿಡ್ ಅಥವಾ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದುಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ವಾಧಿನಪಡಿಸುವುವಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದುಸಂಪಾದಿಸಿ

ವೃತ್ತಿಪರ ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ ಮಾಡುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟರ್‌ಗಳು,ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ನ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಸ್ತೃತ ಮತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಉತ್ತೇಜನಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಅವರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮತೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಶೇರುದಾರರು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಗಟು ವಿನಿಮಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ,ವಿಮರ್ಶೆಯೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಸ್ಯರೂ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹವರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ) ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪುರಾವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ (ಎಲ್ಲಿ ಶೇರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿಸದೆ ಕಂಪನಿಯ ಬಂಧುಗಳು, ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ). ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಘಿಕ ಆಡಳಿತ ಮಡಳಿಯು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಜಾರುವಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2000ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ dot-com bubble ಮತ್ತು 2007-08ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಾರ್ಟ್ ಗೇಜ್ ಹಗರಣ, ಇವು ಸಾಂಘಿಕತೆಯ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪೆಟ್ಸ್.ಕಾಮ್ (2000), ಎನ್ ರಾನ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ (2001), One. ತರಹದ ಕಂಪನಿಗಳು.ಟೆಲ್ (2001), {1ಸನ್ ಬೀಮ್{/1} (2001), ವೆಬ್ ವಾನ್ (2001), ಅಡೆಲ್ಫಿಯಾ (2002), ಎಮ್ ಸಿ ಐ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಮ್ (2002), ಪರ್ಮಲಟ್ (2003), ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ (2008), ಬಿಯರ್ ಸ್ಟೀರ್ನ್ಸ್ (2008), ಲೆಹ್ಮಾನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ (2008), ಜೆನೆರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (2009) ಮತ್ತು ಸತ್ಯಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ (2009) ಕಂಪನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಟ್ಟಿರುವಂತವು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಕಳಪೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು,ಮತ್ತು ಆ ಕಂಪನಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇರುದಾರರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗುರುತರವಾಗಿ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶೇರು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇನ್ನಿತರೆ ವ್ಯಾಪರಗಳು ವಿರೋದಿಸುವಂತೆ ಅವುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಯಯವನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಶೇರುಗಲಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರಇಬ್ಬರಿಗೂಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೀಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಸಖ್ಯ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಂತೆ ಅದೇ ಕಂಪನಿಗಳ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾನಾ ವಿಧದ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಯೋಜನೆ ಗಳಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗದ ಭದ್ರತೆಗಳು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕರಾರುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ವೃದ್ದಿಸಬಹುದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು. ಇಂತಹ ಬಾಂಡುಗಳ ವಿತರಣೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು,ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಂತಹ ಬಾಂಡುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಜಮಾವಣೆಯೆಂದು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕರವನ್ನು ಏರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಿತ ಹಕ್ಕು ಚೀಟಿಯ ಪಾವತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಧನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸಲನ್ನು ಬಾಂಡುಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿತವ್ಯಯದ ಮಾಪಕಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆರಭಸದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇರು ಬೆಲೆಗಳು ಏರುವುದು ಅಥವಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ, ಕುಸಿತ, ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಸೂಚಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

20 Major Stock Exchanges : Year ended 31 December 2009
Source: World Federation of Exchanges - Statistics/Monthly

ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ Market Capitalization
(USD Billions)
Trade Value
(USD Billions)
  United States ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 11838 17521
  Japan ಟೋಕಿಯೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ 3306 3704
  United States NASDAQ 3239 13608
  Europe ಯೂರೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2869 1935
  United Kingdom ಲಂಡನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ 2796 1772
  China ಶಾಂಘಾಯ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ 2705 5056
  Hong Kong ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ 2305 1416
  Canada ಟೊರೊಂಟೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ 1677 1245
  Spain ಬೋಲ್ಸಾ ಡೆ ವಲೂರ್ಸ್ ಡೆ ಲಿಮಾ 1435 1259
  Brazil BM&F Bovespa 1337 645
  India ಮುಂಬಯಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ 1307 264
  Germany Deutsche Börse 1292 1517
  Australia ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ 1225 799
  India ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 1225 792
   Switzerland SIX Swiss Exchange 1065 740
  China ಶೆಂಝೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ 868 2772
  South Korea Korea Exchange 835 1570
  Nordic Countries NASDAQ OMX Nordic Exchange 817 697
  South Africa ಜೆ ಎಸ್ ಇ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 799 271
  Taiwan ತೈವಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ 658 905
  Italy Borsa Italiana 656 948
 
ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ದಿ ಲಂಡನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್
 
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರ
 
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ಸಿಡ್ನಿಯ ಸಿಡ್ನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಸೆಂಟರ್
 
ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಟೋಕಿಯೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್
 
ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್, ಮುಂಬಯಿ
 
ಸಾವೊ ಪಾಲೊನ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್
 
ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ನಗರದ ದಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್

ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳು:

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ [382]

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಶರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ದವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಶರತ್ತುಗಳು ಕೆಲವು ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಬಂಡವಾಳ , ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಶೇರುಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ಶರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

 • ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್: ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ (BSE) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಕಂಪನಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ Rs.250جنر ಮಿಲಿಯನ್ ಬಂಡವಾಳವನ್ನುعق ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶೇರುಗಳು Rs.100 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಳಷ್ಟಿರಬೇಕು.[೩]
 • ಲಂಡನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್: ಲಂಡನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯتمر ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಕಂಪನಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಬಂಡವಾಳ (£700,000), ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯವ್ಯಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, (25 per cent)ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 12ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು [[ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್]ايتاناننا] ಹೊಂದಿರಬೇಕು. غب
 • NASDAQ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್: NASDAQನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಕಂಪನಿಯು ಕನಿಷ್ಠ 1.25 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕುಗಳ ಕನಿಷ್ಠ $70 ಮಿಲಿಯನ್ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ $11 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣ ಗಳಿಸಿರಬೇಕುفق.[೪]
 • ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ (NYSE) ನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು

ಕಂಪನಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕುಗಳ $100 ಮಿಲಿಯನ್ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ $10 ಮಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯವಿರಬೇಕು.[೫]

ಮಾಲಿಕತ್ವಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಂಘಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ,ತನ್ನದೇ ಸದಸ್ಯ ಶೇರು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹೀಗೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಗೆ ಡಿಮ್ಯೂಚಲೈಜ್ ,ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ,ಎಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಮೂಲತಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ (1998), ಯೂರೋನೆಕ್ಸ್ಟ್ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿದೆ), ಎನ್ ಎ ಎಸ್ ಡಿಎಕ್ಯೂ (2002), ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (2005), Bolsas y Mercados Españoles, ಮತ್ತು São Paulo ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (2007). ಶೆನ್ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾಂಘಾಯೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೀನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇತರೆ ವಿಧದ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ವರ್ಡ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮುಂದುವರೆದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು futures contractಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಯಾವುಗಳೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಶೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಒಪ್ಪಂದಗಳು. ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಟಾಕ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ,ಉಳಿದಂತಹ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಠೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಇಸಿಎನ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ECN ಗಳು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳು, ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಙ್ಞರ ಪಾತ್ರ, ವಿಶೇಷತಃ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಧರ್ಭಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ತರಹದ ಆಙ್ಞೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಕೆ ಆಧಾರಿತ ಶೇರುಗಳಾದಂತಹ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೇರುಗಳೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಐಹಿಕ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ದೇಶಿತ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ವಿಶೇಷ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ECN ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು. ಯಂತ್ರ-ಆಧಾರಿತ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ವಾದಿಸುವಂತೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ್ ಹೆಚ್ಚು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ವೇಗದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ' (ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಶೇರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುತ್ತದೆ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಷಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಮಾಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ ಫ್ಲೋರ್ ಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು NYSE’ಗಳ " ಅಪ್‌ಸ್ಟೈರ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು", ಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು.[ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ]

Instinet ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತುOptiMark ಪದ್ಧತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಲ್ಲಿಯಂ ಲೂಪಿಯನ್ ಹೇಳುವಂತೆ "ನಾನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ECNಗಳು ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ... ನೀವು ತುತ್ತತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. "ನಾವುಗಳು ಈಗ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ."

ECNನ ಒಂದು ಸುಧಾರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ front runningನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವ್ಯಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಡ್‌ರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಒಳಬರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡದೆ ಮಿಂಚಿನಂತ ವೇಗದ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ECNಗಳು ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಯದಂತೆ ಮಾಡಿತಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ NYSE ತಳಮಟ್ಟದ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು.[೬] ವಿಶೇಷ ಪದ್ಧತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವುದೋ, ಇತರ ಖರೀದಿದಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಯಾರು ಎಂದು ಅರಿಯಲು ಮತ್ತು ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಏಕೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ/ನೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ/ಳೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ದರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಅರಿತುಕೊಂಡರು.

ECNಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೇರು ವಹಿವಾಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು (ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸೇವೆ ನೀಡುವಂತಹ) ಸರಕು-ಮಾದರಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ECNಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ (IPOs), Hambrecht's OpenIPO ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು "ವ್ಯಾಪಾರದ ಏರಿಳಿತಗಳು"- ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

General Electric ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಸುಮಾರು 25,000 ಷೇರುಗಳ (ಇತ್ತೀಚಿನ[when?] ಉಲ್ಲೇಖ: $7.54; ಇತ್ತೀಚಿನ[when?] ಸಂಪುಟ: ೨೧೬,೨೧೬.೦೦೦) ವ್ಯಾಪಾರವು ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಾಗಿದ್ದು, Berkshire Hathaway ನ Class A ಸ್ಟಾಕ್‌ನ 100 ಷೇರುಗಳನ್ನು (ಇತ್ತಿಚೀನ ಉಲ್ಲೇಖ:$72,625.00; ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಪುಟ: 877) ಮಾರುವುದು ಕೂಡ ನಡೆಯದಿರಬಹುದು. ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಭದ್ರತೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು (ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪರವಾಗಿ).

ECN ಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹರಾಜು ಮತ್ತು ನೀಡಿಕೆ ದರದ ಮಧ್ಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಮತ್ತು ECN ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಹೂಡಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವುಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ನುರಿತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, "Fidelity Investment ಗಳು ತಮ್ಮ ಸೂಚಿತವಲ್ಲದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 29 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು NYSE ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೇ. 37 ರಷ್ಟು ಸೂಚಿತವಲ್ಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಕ್ರಯಗಳನ್ನು Boston ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್, ಮುಖಾಂತರ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರಸಂಪುಟಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. Diamond, Peter A. (1967). "The Role of a Stock Market in a General Equilibrium Model with Technological Uncertainty". American Economic Review. 57 (4): 759–776.
 2. Gilson, Ronald J. (1998). "Venture Capital and the Structure of Capital Markets: Banks Versus Stock Markets". Journal of Financial Economics. 47: 243–277. doi:10.2139/ssrn.46909. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 3. About Us
 4. NASDAQ Corporate -NASDAQ Listing Information
 5. http://www.nyse.com/Frameset.html?displayPage=/listed/1022540125610.html
 6. NYSE SPECIALIST FACES 27 MONTHS FOR TRADES

7. Federations of ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್s

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. REDIRECT Template:Financial markets navigation