ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬರೆಯವ ಕಲೆ

ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ವಾಚಿಕರೂಪವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವೆನ್ನಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಕಾದಂಬರಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಶಿರೋಲೇಖ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸಣ್ಣಕಥೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ, ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ.

ನೀಳ್ಗಥೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಆದಾರಿತವಾದ ಉದ್ದವಾದ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಥೆ.

== ನಾಟಕ ==ಸ್ಮಶಾನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ

ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಲಘು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯದ ಪರಿಧಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
  • ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳು
  • ವಿಜ್ಞಾನ ಕುರಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಪ್ರವಾಸ ಲೇಖನಗಳು , ಪ್ರವಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳು

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಾಹಿತ್ಯ&oldid=1047233" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ