ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ಕೂಟವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಾವದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದುರುವುದು.

These Escherichia coli cells provide an example of a prokaryotic microorganism

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ


"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಾವಯವ&oldid=1165937" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ