ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳಿಗಾಗಿರುವ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾದ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇದು ವೃತ್ತಿನಿರತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭಾರತೀಯ ಗೌರವ. ೨೦೦೩ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ೫೦,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ, ಒಂದು ಶಾಲು, ಹಾಗೂ ಒಂದು ತಾಮ್ರಪತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿವರ
ವರ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು
ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು 1952
ಕಡೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವವರು ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ
ವಿವರ Award for performing arts in India
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಶ್ರೇಣಿ
Sangeet Natak Akademi Fellowshipಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ತಂಬೂರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

  • "SNA: List of Akademi Awardees". Sangeet Natak Akademi Official website. Archived from the original on 2015-05-30. Retrieved 2014-02-16.