ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ

ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಹರಿವಿನ ವಿರೋಧದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಹಾದುಹೋಗುವಿಕೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ ಎನ್ನುವರು. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಸಮಾನಾಂತರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಎಸ್ಐ ಘಟಕವೆಂದರೆ ಓಮ್ ( Ω ), ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವನ್ನು ಸೀಮೆನ್ಸ್ (S) ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು (R) ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕದ ವಿಭವಾಂತರ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ (V) ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹದ(I) ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕದ ವಾಹಕತ್ವವು (G) ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧದ ವಿಲೋಮವಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಬಣ್ಣದ ಕೋಡ್ (ನೀಲಿ-ಹಸಿರು-ಕಪ್ಪು-ಹಳದಿ-ಕೆಂಪು) ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 6.5 MΩ ಪ್ರತಿರೋಧಕ . ಈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಓಮ್ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಲು ಬಿಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಾಹಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ವಸ್ತುವನ್ನು ರೋಧಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . ಲೋಹಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಕದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು, ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಓಮನ ನಿಯಮಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳ ವಿದ್ಯುತ್-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು : ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು , ಡಯೋಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ . ಸಮತಲ ಅಕ್ಷವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ , ಲಂಬವಾದ ಅಕ್ಷವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ . ಗ್ರಾಫ್ ಮೂಲದ ಮೂಲಕ ನೇರ ರೇಖೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಓಮ್ನ ನಿಯಮ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಓಮಿಕ್ ಆಗಿವೆ , ಆದರೆ ಡಯೋಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲ.

ಓಮ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವಾಹಕದ ತಾಪ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಭವಾಂತರಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

 

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistance_and_conductance