ತುಸು ಒಳನೊಟವನ್ನೊಂದಿದ ಇಂಗಾಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರೋಧಕ
ಟೇಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ರೋಧಕ.

ರೋಧಕವು (Resistor) ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಡಚಣೆಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ರೋಧ (Resistance) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಳತೆಯನ್ನು ಓಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಮ್ ನ ಸಂಕೇತ 'Ω'. ಇದು ಕುದುರೆಯ ಲಾಳಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ೧ Ω ಎಂದರೆ ೧ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ನ್ನು ೧ ಆಂಪಿಯರ್ ನಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕರೆಯಬಹುದು. ರೋಧವು ಒಂದು Rheostat ಅಥವಾ Resistor ನ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುತ್ತದೆ.ಲೋಹ ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಧವು ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಧವು ಬಹು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಮಾಣ ೧ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯಲು ಭಾರಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರದಂತೆ ರೋಧ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಬಹುದು.


ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಶ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ , ಮತ್ತು , ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಒಳಗಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ . ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು , ಸಂಕೇತ ಮಟ್ಟದ , ಪಕ್ಷಪಾತ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು , ವಿದ್ಯುತ್ನ ಹರಿವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಇತರ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಶಾಖ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಟ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಂದು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ , ಅಥವಾ ಜನರೇಟರುಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೋಡ್ , ಮೋಟಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು . ಸ್ಥಿರ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಷ್ಣತೆ, ಸಮಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಿಸುವುದು ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಹೊಂದಿವೆ . ವೇರಿಯಬಲ್ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಶಾಖ, ಬೆಳಕು , ಆರ್ದ್ರತೆ , ಶಕ್ತಿ , ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ( ಇಂತಹ ಪರಿಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೀಪ ಡಿಮ್ಮರ್ ಎಂದು ) ಅಂಶಗಳು, ಅಥವಾ ಸಂವೇದನೆಯ ಸಾಧನಗಳಾದ ಹೊಂದಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು .


ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಂಡಲಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ. ವಿಭಿನ್ನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು . ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಾಲ ಒಳಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ .

ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ : ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಬತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಮುಖಬೆಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಒಳಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ .


ಓಮ್ನ ನಿಯಮ

ಆದರ್ಶ ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಓಮ್ನ ನಿಯಮ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ :

  V = I . R

ಓಮ್ನ ನಿಯಮ ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ( ವಿ ) proportionality ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿರೋಧ (R) ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ( ನಾನು ) , ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಒಂದು 300 ಒಮ್ ನಂತಹ ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ಒಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೋಡಣೆ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ , ನಂತರ 12 / 300 = 0.04 ಪಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದು ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ .

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಯಾಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಕೆಲವು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಧಾರಣ ಹೊಂದಿವೆ .

ಒಮ್ ನಂತಹ ( ಚಿಹ್ನೆ : Ω ) ಜಾರ್ಜ್ ಸೈಮನ್ ಓಮ್ನ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕ ಎಸ್ ಐ , ಆಗಿದೆ . ಒಂದು ಒಮ್ ನಂತಹ ಆಂಪಿಯರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ . ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ರಿಂದ milliohm ( 1 mΩ = 10-3 Ω ) , kilohm ( 1 kΩ = 103 Ω ) , ಮತ್ತು ರೋಧತ್ವದ ಏಕಮಾನ ( 1 MΩ = 106 Ω ) ಮೂಲಗಳಿಂದ ಘಟಕಗಳು ಇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ .

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ರೋಧಕ&oldid=845587" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ