ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ

(ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯು ವಿದ್ಯುದಾವೇಶದ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನಿಂದ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಪದ. ಇವು, ಮಿಂಚು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯಂತಹ ಹಲವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು, ಆದರೆ ಜೊತೆಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತ ಪ್ರಚೋದನೆಯಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಚಿತವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, "ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ" ಪದವು ಹಲವಾರು ಭೌತಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ತಕ್ಕುದಾಗಿದೆ.

Multiple lightning strikes on a city at night
ಮಿಂಚು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಒಂದು ರೂಪ.

ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹರಿವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂತಹ ಮಿಂಚಿನ ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ವಿವಿಧ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂತಹ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಅವಕಾಶ. ವಿದ್ಯುತ್ ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇತರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಜಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರಣ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ:

ವಿದ್ಯುದಾವೇಶದ: ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪರಸ್ಪರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಉಪಪರಮಾಣು ಕಣಗಳ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ,. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಜಾಗ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಸ್ಥಾಯೀ ವಿದ್ಯುಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡಿ): ಇದು ಚಲಿಸುವ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಳ ರೀತಿಯ (ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ). ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮೀಪದ ಇತರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ: ವಿದ್ಯುದಾವೇಶದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೋಲ್ಟ್ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್: ಆಂದೋಲನವೊಂದರ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರಿತ ಕಣಗಳ ಹರಿವು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಬಂದ. ವಿದ್ಯುತ್: ಮೂವಿಂಗ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು. ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಬಳಸುವ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿರ್ವಾತ ಟ್ಯೂಬುಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಡಯೋಡುಗಳ ಮತ್ತು ಜಾಲ, ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪರಸ್ಪರ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನಗಳ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಉಳಿದರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ, ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಲೂ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು, ಮತ್ತು ಇದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಬಳಕೆಗೆ ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ವಿಸ್ತರಣೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇದು ಸಾರಿಗೆ, ತಾಪನ, ಬೆಳಕಿನ, ಸಂವಹನ, ಮತ್ತು ಗಣನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ವಯಗಳ ಬಹುತೇಕ ಅಪಾರ ಸೆಟ್ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ