ಸಮಯಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ದಿನಾಂಕ: ೨೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮
 • ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ ೮:೩೦ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ)

ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಚಾನೆಲ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

IRC channel on freenode: #wikipedia-kn ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ

ಐ.‌ಆರ್.ಸಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಬಳಸಿ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್‌ಚಾಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಬಹುದು. ವೆಬ್‌ಚಾಟ್ - ಫ್ರೀನೋಡ್ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್

ಸಮ್ಮಿಲನದ ಉದ್ದೇಶಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ Lua ದೋಷ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು

ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. --wikidata:Wikidata:Infobox_Tutorial
 2. --https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Wikidata-infoboxes-short.pdf

ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. --ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೭, ೨೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)
 2. -- ★ Anoop / ಅನೂಪ್ © ೧೦:೪೩, ೨೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. --Sangappadyamani (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೦, ೨೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)
 2. -- ★ Anoop / ಅನೂಪ್ © ೧೫:೫೯, ೨೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)
 3. ಗುರುಪಾದ್ ಹೆಗಡೆ ಮುಂಡಿಗೇಸರ (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೫, ೨೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)
 4. --ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೫೭, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

IRC ಚರ್ಚೆ ಫೀಡ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

[2018-11-25 19:09:04] * AnoopZ set the topic to ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚರ್ಚಾಪುಟ https://kn.wikipedia.org/wiki/WP:VP , ಇನ್ಫೋಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
[2018-11-25 20:24:12] → Gopala joined (9d31d8a9@gateway/web/freenode/ip.)
[2018-11-25 20:24:12] ← ChanServ left (ChanServ@services.): 
[2018-11-25 20:24:55] <Gopala> @AnoopZ I may not participate actively. My internet connection is weak.
[2018-11-25 20:26:06] <AnoopZ> No problem I will be here just taking request and converting to wikidata infobox
[2018-11-25 20:32:06] → sangappa joined (dfedfb9c@gateway/web/freenode/ip.)
[2018-11-25 20:32:36] <sangappa> ಎಲ್ಲರಿಗು ನಮಸ್ಕಾರ
[2018-11-25 20:35:00] <AnoopZ> sangappa: ನಮಸ್ಕಾರ
[2018-11-25 20:35:15] <Gopala> ನಮಸ್ಕಾರ
[2018-11-25 20:35:56] <Gopala> ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Testing and request would be difficult.
[2018-11-25 20:36:02] <sangappa> ನಮಸ್ಕಾರ ಅನೂಪ್ ,gopal
[2018-11-25 20:36:13] <AnoopZ> ನೀವು ಇನ್ಫೋಬಾಕ್ಸ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿ
[2018-11-25 20:37:13] → Anoop-Rao joined (~anoop@wikia/vstf/Yuusuke-Takazaki)
[2018-11-25 20:38:04] → Vikas joined (dfba4dd9@gateway/web/freenode/ip.)
[2018-11-25 20:38:12] <sangappa> https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%87%E0%B2%9F%E0%B3%8D_%E0%B2%86%E0%B2%AB%E0%B3%8D_%E0%B2%AA%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%BE%E0%B2%B2%E0%B3%86%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%88%E0%B2%A8%E0%B3%8D
[2018-11-25 20:38:35] * ChanServ set +o Anoop-Rao
[2018-11-25 20:39:37] <Vikas> namaskara all
[2018-11-25 20:40:01] <AnoopZ> ನಮಸ್ಕಾರ
[2018-11-25 20:40:04] <sangappa> ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ಫೋಬಾಕ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ,ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ
[2018-11-25 20:40:43] ⇐ Gopala quit (9d31d8a9@gateway/web/freenode/ip.): Ping timeout: 256 seconds
[2018-11-25 20:40:46] <sangappa> ವಿಕಾಸ್ ರವರೆ ನಮಸ್ಕಾರ
[2018-11-25 20:44:44] <Vikas> ಗೋಪಾಲ್... ಇದ್ದೀರಾ?
[2018-11-25 20:52:38] <sangappa> https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B8%E0%B2%A6%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%AF:Sangappadyamani/%E0%B2%A8%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8_%E0%B2%AA%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%AF%E0%B3%8B%E0%B2%97%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%9F ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಕ್ಷೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ
[2018-11-25 20:52:54] → anoop__ joined (~anoop@)
[2018-11-25 20:56:16] ⇐ Anoop-Rao quit (~anoop@wikia/vstf/Yuusuke-Takazaki): Ping timeout: 250 seconds
[2018-11-25 20:56:43] <Vikas> ..
[2018-11-25 21:02:28] <sangappa> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊಡುವಾಗ  Check date values in: |access-date= (help) ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಿದೆ
[2018-11-25 21:06:17] <AnoopZ> sangappa: ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ
[2018-11-25 21:07:16] * anoop__ → Anoop-Rao
[2018-11-25 21:07:33] ⇐ Anoop-Rao quit (~anoop@): Changing host
[2018-11-25 21:07:33] → Anoop-Rao joined (~anoop@wikia/vstf/Yuusuke-Takazaki)
[2018-11-25 21:07:47] * ChanServ set +o Anoop-Rao
[2018-11-25 21:07:57] <Anoop-Rao> https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%87%E0%B2%9F%E0%B3%8D_%E0%B2%86%E0%B2%AB%E0%B3%8D_%E0%B2%AA%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%BE%E0%B2%B2%E0%B3%86%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%88%E0%B2%A8%E0%B3%8D
[2018-11-25 21:09:32] <sangappa> https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%9A%E0%B2%BF%E0%B2%82%E0%B2%9A%E0%B3%8B%E0%B2%B3%E0%B2%BF ಇದನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿಸಿ, ಅಂಗ್ಲ ವಿಕಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಕಾನುತ್ತಿಲ್ಲ
[2018-11-25 21:09:49] <sangappa> https://en.wikipedia.org/wiki/Chincholi
[2018-11-25 21:10:05] <Anoop-Rao> i have fixed page with latest template https://kn.wikipedia.org/wiki/ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox ದೇಶ ಪ್ರಯೋಗ i will change move original template after translation
[2018-11-25 21:10:32] <Anoop-Rao> https://kn.wikipedia.org/wiki/ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox_ದೇಶ_ಪ್ರಯೋಗ
[2018-11-25 21:10:42] <Vikas> Anoop,have u imported templates recently?
[2018-11-25 21:10:52] <AnoopZ> Yes
[2018-11-25 21:11:00] <sangappa> ಇನ್ಫೋಬಾಕ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ chincholi kannada and english wiki information
[2018-11-25 21:14:25] <sangappa> {{mergeto|ಕರ್ನಾಟಕ}} ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ
[2018-11-25 21:17:49] <AnoopZ> Chincholi infobox have data shortage which anybody can copy and paste from en.wikipedia
[2018-11-25 21:18:35] <sangappa> ಸರಿ ಆಮೆಲೆ ಪರಿಕ್ಷಿಸುತ್ತೆನೆ
[2018-11-25 21:26:24] <AnoopZ> {{mergeto|Karnataka}} ಯಾವ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ
[2018-11-25 21:30:01] <sangappa> https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B3%82%E0%B2%9F%E0%B2%B0%E0%B3%8D_%E0%B2%95%E0%B3%80%E0%B2%AC%E0%B3%8B%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A1%E0%B3%8D ಇದನ್ನು ನೋಡಿ
[2018-11-25 21:32:34] <Anoop-Rao> fixed it , you have to use {{mergeto|keyboard}} , dont use {{mergeto|[[keyboard]]}}
[2018-11-25 21:33:01] → guru joined (6ac17811@gateway/web/freenode/ip.)
[2018-11-25 21:34:56] <AnoopZ> ಸ್ವಾಗತ, guru ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು
[2018-11-25 21:37:48] <sangappa> ವಿಕಿಲಿಂಕ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ
[2018-11-25 21:38:47] <guru> 👍
[2018-11-25 21:39:03] <sangappa> ಕೀಲಿಮಣೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಸ ಪುಟ ರಚನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ
[2018-11-25 21:41:43] → Lokeshakunchadka joined (dfba9823@gateway/web/freenode/ip.223.186.152.35)
[2018-11-25 21:46:27] ⇐ Lokeshakunchadka quit (dfba9823@gateway/web/freenode/ip.223.186.152.35): Ping timeout: 256 seconds
[2018-11-25 21:58:05] ⇐ Anoop-Rao quit (~anoop@wikia/vstf/Yuusuke-Takazaki): Quit: (-_-)
[2018-11-25 22:02:59] → Badikana joined (9d31b829@gateway/web/freenode/ip.)
[2018-11-25 22:03:48] <Badikana> ನಮಸ್ಕಾರ
[2018-11-25 22:04:16] <sangappa> ನಮಸ್ಕಾರ
[2018-11-25 22:06:26] <sangappa> ಅನುಪ್ ಆನ್ಲೈನ್ ?
[2018-11-25 22:07:48] ⇐ Badikana quit (9d31b829@gateway/web/freenode/ip.): Client Quit
[2018-11-25 22:08:39] <AnoopZ> ನಮಸ್ಕಾರ, 
[2018-11-25 22:09:55] → Badikana joined (9d31b829@gateway/web/freenode/ip.)
[2018-11-25 22:11:50] <Badikana> ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತೇ?
[2018-11-25 22:12:52] <sangappa> ಇನ್ಫೋಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮನವಿ
[2018-11-25 22:13:41] <AnoopZ> ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇನ್ಫೋಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಕಿಡಟಾ ಇನ್ಫೋಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ
[2018-11-25 22:14:54] <sangappa> ನಾನು ಈ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅರಳೀಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ,
[2018-11-25 22:16:35] <guru> ಇನ್ಫೊಬಾಕ್ಸ್ ನ ಲುಅ ದೋಷದ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಏನು?
[2018-11-25 22:16:46] <AnoopZ> ,ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು https://kn.wikipedia.org/wiki/ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox_person ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ, 
[2018-11-25 22:18:02] <AnoopZ> guru: Lua error will be fixed as it is converted into wikidata , currently I don't see any issues
[2018-11-25 22:18:51] <AnoopZ> https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Infobox_Tutorial
[2018-11-25 22:21:30] <guru> https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%9F%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B3%87%E0%B2%9F%E0%B3%81:Infobox_settlement/densdisp
[2018-11-25 22:22:09] <guru> ಇಲ್ಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
[2018-11-25 22:22:29] <guru> (https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%9F%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B3%87%E0%B2%9F%E0%B3%81:Infobox_settlement/densdisp#Examples_of_density_as_auto )
[2018-11-25 22:23:34] <guru> "�" ಇಲ್ಲವೇ "." ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ವಿಕಿಡೆಟಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
[2018-11-25 22:24:19] <guru> ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ, ಈ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ನಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೆ?'
[2018-11-25 22:28:20] <AnoopZ> ನಾನು ವಿಕಿಡಟವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಇದು ನನಗೆ ವಿಕಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ , ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ
[2018-11-25 22:28:58] <sangappa> ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವದು ಇದೆಯೇ ?
[2018-11-25 22:30:01] <AnoopZ> ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಚರ್ಚೆ ಮುಗಿಸಬಹುದು
[2018-11-25 22:30:33] * AnoopZ set the topic to ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚರ್ಚಾಪುಟ https://kn.wikipedia.org/wiki/WP:VP
[2018-11-25 22:31:00] <guru> ಧನ್ಯವಾದಗಳು
[2018-11-25 22:32:24] <sangappa> ಎಲ್ಲರಿಗು ಧನ್ಯವಾದ
[2018-11-25 22:32:48] ⇐ sangappa quit (dfedfb9c@gateway/web/freenode/ip.): Quit: Page closed
[2018-11-25 22:33:40] <AnoopZ> ಈ ಇನ್ಫೋಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
[2018-11-25 22:36:35] ← guru left (6ac17811@gateway/web/freenode/ip.)