ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡದ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಯಲ್ಲಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಿನಾಂಕಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦-೦೫-೨೦೧೪

ಸಮಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಜೆ ೪-೦೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಚಾನೆಲ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಕನ್ನಡ ಐ.ಆರ್‍.ಸಿ. ಲಾಗಿನ್ ಪುಟ

IRC channel on freenode: #wikipedia-kn

ಐ.‌ಆರ್.ಸಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಬಳಸಿ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್‌ಚಾಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ವೆಬ್‌ಚಾಟ್ - ಫ್ರೀನೋಡ್ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್

ಸಮ್ಮಿಲನದ ಉದ್ದೇಶಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ -(೨೦೧೪-೨೦೧೫) ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
 2. ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳು
 3. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
 4. ಮೀಡಿಯಾ ವ್ಯೂವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಮಾಹಿತಿ
 5. ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

ಭಾಗವಹಿಸುವವರುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. --ಪವನಜ (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೨೬, ೧೬ ಮೇ ೨೦೧೪ (UTC)
 2. --ತೇಜೇಶ್ ಜಿ.ಎನ್ (ಚರ್ಚೆ)
 3. --ಸದಸ್ಯ:ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ (ಚರ್ಚೆ)
 4. Vikashegde (talk) ೦೭:೧೧, ೧೯ ಮೇ ೨೦೧೪ (UTC)
 5. --Vidyu44 (talk) ೧೫:೦೮, ೧೯ ಮೇ ೨೦೧೪ (UTC)
 6. --Tirusri (talk) ೦೪:೩೮, ೨೦ ಮೇ ೨೦೧೪ (UTC)ತಿರು ಶ್ರೀಧರ
 7. Lakshmichaitanya (talk) ೧೦:೩೯, ೨೦ ಮೇ ೨೦೧೪ (UTC)

ಸಮ್ಮಿಲನದ ಸಾರಾಂಶಸಂಪಾದಿಸಿ

ChanServ [#wikipedia-kn] 'ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಅಧಿಕೃತ ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ - #wikipeida-kn'
-->| Harish_ (79f4c042@gateway/web/freenode/ip.121.244.192.66) has joined #wikipedia-kn
Harish_ Hi all
Harish_ Will not be able to participate actively.
Pavanaja hi
-->| lakshmi_ (75c08ba6@gateway/web/freenode/ip.117.192.139.166) has joined #wikipedia-kn
Pavanaja Welcome to all
Pavanaja I hope everyone has gone through the Kannada work plan for July 2014 - June 2015 at https://meta.wikimedia.org/wiki/India_Access_To_Knowledge/Draft_Work_plan_July_2014_-_June_2015/Kannada
Pavanaja I have started some activities already
Pavanaja We have already signed a MoU with Mysore University to convert to Unicode and re-release their enclyclopaedia under CC-BY-SA license
<--| lakshmi_ has left #wikipedia-kn
Pavanaja The work has already begun. The project page is here https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%B2%AF%E0%B3%8B%E0%B2%9C%E0%B2%A8%E0%B3%86/%E0%B2%AE%E0%B3%88%E0%B2%B8%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%81_%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%BE%E0%B2%A8%E0%B2%BF%E0%B2%B2%E0%B2%A
Pavanaja F_%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%95%E0%B3%8B%E0%B2%B6_%E0%B2%AA%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%A8%E0%B3%86_%E0%B2%AF%E0%B3%8B%E0%B2%9C%E0%B2%A8%E0%B3%86
Pavanaja Here is the shortcut for the same - bit.ly/mysoreunivwp
Pavanaja We have signed a MoU with SDM College Ujire
-->| lakshmi_ (75c09517@gateway/web/freenode/ip.117.192.149.23) has joined #wikipedia-kn
-->| vidyu44 (75de7a74@gateway/web/freenode/ip.117.222.122.116) has joined #wikipedia-kn
lakshmi_ good evening one and all
Pavanaja Welcoce back Lakshmi
Pavanaja Welcome Vidyu44
lakshmi_ Thank you Sir
Pavanaja There will be a owkrhsop for science writers to write articles for Kannada Wikipedia
Pavanaja Who all are interested in volunteering to proctor this workshop?
lakshmi_ is the workshop in bangalore sir ?
Pavanaja @lakshmi - yes
Pavanaja It will be at PES IT University on ring road
lakshmi_ when will it be sir ?
Pavanaja It will be sometimes in June
Pavanaja The particpants list will come from Sumangala Mummigatii, AIR
lakshmi_ i will let you know sir
lakshmi_ i am meeting her on thursday
lakshmi_ anything to let her know ?
lakshmi_ anything to know from her ?
Pavanaja Ask her for the list
Pavanaja When can we have the workshop?
lakshmi_ any sunday is feasible
Pavanaja It will be of 2 days. First day training on Wikipedia editing. 2nd day they will actual writing on wikipedia
lakshmi_ college is opening on 2nd june
lakshmi_ hmm. weekend ?
lakshmi_ sure sir, I will ask her for the list
-->| kpbolumbu (7aa74e4c@gateway/web/freenode/ip.122.167.78.76) has joined #wikipedia-kn
kpbolumbu ವಿಕಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ
vidyu44 Good evening everybody.
vidyu44 Shri. Manjappa is also with me now.
Pavanaja Welcome to Manjappa also
Pavanaja Welcome to kpbolumbu
Pavanaja @lakshmi - mostly the workshop wll be on weekends
kpbolumbu ho
kpbolumbu hi
kpbolumbu ವಿಕಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಸಲಹೆಗಳು ಕೆಲವು ಇವೆ.
Pavanaja Link to the plan here - https://meta.wikimedia.org/wiki/India_Access_To_Knowledge/Draft_Work_plan_July_2014_-_June_2015/Kannada#Workshop_to_Generate_Science_Articles
Pavanaja @kpbolumbu - please go ahead
vidyu44 I would like to know good English to Kannada Dictionary , preferably to translate science and technical words.
Pavanaja @vidyu44 - Navakarnataka has a good one
Pavanaja @kpbolumbu - ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಹೇಳಿ
lakshmi_ i think there is some technical problem
Pavanaja @lakshmi - like what?
vidyu44 As far as possible there shall be drawings(Pictures) and videos in articles.
lakshmi_ <kpbolumbu> ೧. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವ್ಯಾಕರಣ ತಪ್ಪದೆ ಬರೆಯುವುದು. ೨. ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನೂ ಆಕರಗಳನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒದಗಿಸುವುದು.
lakshmi_ i am getting messages very very slowly
lakshmi_ these are his suggestions sir.
lakshmi_ the above message
Pavanaja @kpbolumbu - ಸಲಹೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ
Pavanaja @kpbolumbu - ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿವೆ
lakshmi_ we should biuld up on stubs first
lakshmi_ updating stubs*
Pavanaja @lakshmi - yes. Prajavani journos have come forward to expand them
lakshmi_ thats a good initiative sir
Pavanaja @Harish - can u come with a list of stubs - any program/script needed for that?
lakshmi_ most people have problems giving pictures to wikipedia commons
-->| vidyu44_ (75de7a74@gateway/web/freenode/ip.117.222.122.116) has joined #wikipedia-kn
Pavanaja @lakshmi - what kind pf problem? they don't have the copyrights?
vidyu44_ I have rejoined.
|<-- vidyu44 has left freenode (Ping timeout: 240 seconds)
Pavanaja Any other ideas?
kpbolumbu some people use copyrighted contents in kannada wikipedia.
kpbolumbu this should be avoided.
Pavanaja @kpbolumbu - mark them if you notice
kpbolumbu ok
Pavanaja What is the overall feedback on the Kannada Work plan?
|<-- lakshmi_ has left freenode (Ping timeout: 240 seconds)
-->| vidyu44 (75de7a74@gateway/web/freenode/ip.117.222.122.116) has joined #wikipedia-kn
|<-- vidyu44_ has left freenode (Ping timeout: 240 seconds)
vidyu44 hello.
Pavanaja I think people are having connectivity problems just like I have
vidyu44 Yes. We have problem with connectivity.
Pavanaja Asking again - What is the overall feedback on the Kannada Work plan? https://meta.wikimedia.org/wiki/India_Access_To_Knowledge/Draft_Work_plan_July_2014_-_June_2015/Kannada
-->| lakshmi_ (75c097a6@gateway/web/freenode/ip.117.192.151.166) has joined #wikipedia-kn
vidyu44 It is good.
Pavanaja @vidyu44 thanks
lakshmi_ sorry, i had got disconnected
Pavanaja @lakshmi - welcome back
lakshmi_ thanks you sir
lakshmi_ how do I see previous messages ?
vidyu44 I think we need down to earth articles in technology.
Pavanaja @lakshmi - I was asking the for the feedback on work plan at https://meta.wikimedia.org/wiki/India_Access_To_Knowledge/Draft_Work_plan_July_2014_-_June_2015/Kannada
Pavanaja @vidyu44 - yes. the workshop for science writers is targetted at that
lakshmi_ i have gone through it sir
lakshmi_ targets look achievable
lakshmi_ i agree on the point that engineering college students lack the motivation to type articles
Pavanaja Any other ideas?
lakshmi_ according to me, high school teachers should be approached first
lakshmi_ high school students use a lot of info from wiki for projects
Pavanaja @lakshmi - We are planning aprtnership with DSERT. I was there today. Met the Director and gave a proposal
Pavanaja We have to identify some teachers who can write, are tech savvy, have PC and Internet connetion
lakshmi_ the best method would be to hold a workshop in october or december for high school teachers
lakshmi_ yes
Pavanaja Let the DSERT Director propose the timings
lakshmi_ but now, even government schools have PCs
lakshmi_ i had visited a a government school in east end, Jayanagar bangalore as a part of KRVP programme
Pavanaja @kpbolumbu - ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆಗಳಿವೆಯಾ?
lakshmi_ Vivekananda youth movement had given them tablets and PCs
vidyu44 We also seek the help of NGOs at taluk level, organize awareness programmes, offer space and PCs with net connection.
lakshmi_ @vidyu44 yes, I agree
Pavanaja @vidyu44 - ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆ ಏನಾಯಿತು?
vidyu44 Most of the faculty in Govt. schools are not using computers or they dont know how to use it. We better create awareness in schools.
lakshmi_ oh...ok
vidyu44 yes. I am on the task. I am meeting people very shortly. My illhealth from past 15 days hampered mu plans.
Pavanaja ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯ ವ್ಯೂವರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು?
vidyu44 I dont know. Pl. tell me more about Media voewer.
lakshmi_ i have not seen it. Will see it
Pavanaja ಯಾವುದದರೂ ಚಿತ್ರ ಇರುವ ಪುಟ ನೋಡಿ. ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ ಅದೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ.
Pavanaja ಯಾವುದಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಿಳಿಸಿರಿ
vidyu44 I will see it.
Pavanaja ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರಿ. ಅದರ ವಿಳಾಸ - https://kn.wikipedia.org/wiki/WP:VP
lakshmi_ i saw it sir
Pavanaja ೫ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು
lakshmi_ its a good feature
lakshmi_ will let you konw if there are any shortcomings
Pavanaja @lakshmi - ok
vidyu44 O.K. sir. Thanks.
vidyu44 C.U everybody.
Pavanaja Anything else to discuss?
vidyu44 I will contact by Email.
lakshmi_ nothing as of now sir
Pavanaja Then shall we end this IRC meeting ?
lakshmi_ sure sir
Pavanaja Thanks to all who participated.
Pavanaja We should have regular IRC meetings
lakshmi_ yes sir
vidyu44 O.K.
Pavanaja Thanks to everyone
|<-- lakshmi_ has left freenode (Quit: Page closed)
Pavanaja Bye
kpbolumbu bye