ಮೇಯರ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಮೇಯರ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ
ಮೇಯರ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ
ನಿರ್ದೇಶನಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ
ನಿರ್ಮಾಪಕಅಂಬುಜಾ ದ್ವಾರಕೀಶ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜಕುಮಾರ್, ಭಾರತಿ, ದ್ವಾರಕೀಶ್, ಬಿ.ವಿ.ರಾಧ, ಎಂ.ಪಿ.ಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೬೯
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆದ್ವಾರಕ ಫಿಲಂಸ್