ಮಾನಸ ಸರೋವರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ
  1. ೧೯೮೨ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ - ಮಾನಸ ಸರೋವರ (ಚಲನಚಿತ್ರ)
  2. ಟಿಬೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರೋವರ - ಮಾನಸಸರೋವರ (ಸ್ಥಳ)
೧೯೮೨