ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು

ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು
(ಜನನ–ಮರಣ)
ಪಕ್ಷ
(ಒಕ್ಕೂಟ)
ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ[೧] ನೇಮಿಸಿದವರು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ
1   ನೆಹರು, ಜವಾಹರಲಾಲ್ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು
(1889–1964)
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೂಲ್‌ಪುರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947 15 ಏಪ್ರಿಲ್ 1952 ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ
15 ಏಪ್ರಿಲ್ 1952 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 1957 ಪ್ರಸಾದ್, ರಾಜೇಂದ್ರರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕಸಭೆ
17 ಏಪ್ರಿಲ್ 1957 2 ಏಪ್ರಿಲ್ 1962 ಎರಡನೇ ಲೋಕಸಭೆ
2 ಏಪ್ರಿಲ್ 1962 27 ಮೇ 1964 ಮೂರನೇ ಲೋಕಸಭೆ
 –   ನಂದಾ, ಗುಲ್ಜಾರಿಲಾಲ್ಗುಲ್ಜಾರಿಲಾಲ್ ನಂದಾ (ಹಂಗಾಮಿ)
(1898–1998)
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಬರ್‌ಕಾಂತಾ, ಗುಜರಾತ್ 27 ಮೇ 1964 9 ಜೂನ್ 1964 ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್
2   ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
(1904–1966)
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲಹಾಬಾದ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 9 ಜೂನ್ 1964 11 ಜನವರಿ 1966
 –   ನಂದಾ, ಗುಲ್ಜಾರಿಲಾಲ್ಗುಲ್ಜಾರಿಲಾಲ್ ನಂದಾ (ಹಂಗಾಮಿ)
(1898–1998)
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಬರ್‌ಕಾಂತಾ, ಗುಜರಾತ್ 11 ಜನವರಿ 1966 24 ಜನವರಿ 1966
3   ಗಾಂಧಿ, ಇಂದಿರಾಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ
(1917–1984)
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 24 ಜನವರಿ 1966 4 ಮಾರ್ಚ್ 1967
ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 4 ಮಾರ್ಚ್ 1967 15 ಮಾರ್ಚ್ 1971 ನಾಲ್ಕನೇ ಲೋಕಸಭೆ
15 ಮಾರ್ಚ್ 1971 24 ಮಾರ್ಚ್ 1977 ಗಿರಿ, ವಿ. ವಿ.ವಿ. ವಿ. ಗಿರಿ ಐದನೇ ಲೋಕಸಭೆ
4   ದೇಸಾಯಿ, ಮೊರಾರ್ಜಿಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ
(1896–1995)
ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೂರತ್, ಗುಜರಾತ್ 24 ಮಾರ್ಚ್ 1977 28 ಜುಲೈ 1979 ಜತ್ತಿ, ಬಸಪ್ಪ ದಾನಪ್ಪಬಸಪ್ಪ ದಾನಪ್ಪ ಜತ್ತಿ ಆರನೇ ಲೋಕಸಭೆ
5   ಸಿಂಗ್, ಚೌಧುರಿ ಚರಣ್ಚೌಧುರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್
(1902–1987)
ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಜಾತ್ಯತೀತ)
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ
ಬಾಘಪತ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 28 ಜುಲೈ 1979 14 ಜನವರಿ 1980 ರೆಡ್ಡಿ, ನೀಲಂ ಸಂಜೀವನೀಲಂ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ
(3)   ಗಾಂಧಿ, ಇಂದಿರಾಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ
(1917–1984)
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐ) ಮೇದಕ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 14 ಜನವರಿ 1980 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1984 ಏಳನೇ ಲೋಕಸಭೆ
6   ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ
(1944–1991)
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐ) ಅಮೇಥಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1984 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1984 ಸಿಂಗ್, ಜೈಲ್ಜೈಲ್ ಸಿಂಗ್
31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1984 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1989 ಎಂಟನೇ ಲೋಕಸಭೆ
7   ಸಿಂಗ್, ವಿ.ಪಿ.ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್
(1931–2008)
ಜನತಾ ದಳ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ
ಫತೇಪುರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1989 10 ನವೆಂಬರ್ 1990 ವೆಂಕಟರಾಮನ್, ಆರ್.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಒಂಭತ್ತನೇ ಲೋಕಸಭೆ
8   ಶೇಖರ್, ಚಂದ್ರಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್
(1927–2007)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ
ಬಲ್ಲಿಯಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 10 ನವೆಂಬರ್ 1990 21 ಜೂನ್ 1991
9 ನರಸಿಂಹರಾವ್, ಪಿ.ವಿ.ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹರಾವ್
(1921–2004)
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐ) ನಂದ್ಯಾಲ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 21 ಜೂನ್ 1991 16 ಮೇ 1996 ಹತ್ತನೇ ಲೋಕಸಭೆ
10   ವಾಜಪೇಯಿ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ
(1924–2018)
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಲಕ್ನೋ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 16 ಮೇ 1996 1 ಜೂನ್ 1996 ಶರ್ಮ, ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಲೋಕಸಭೆ
11   ದೇವೇಗೌಡ, ಎಚ್.ಡಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ
(1933–)
ಜನತಾ ದಳ
(ಸಂಯುಕ್ತ ರಂಗ)
ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 1 ಜೂನ್ 1996 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 1997
12   ಗುಜ್ರಾಲ್, ಐ.ಕೆ.ಐ.ಕೆ. ಗುಜ್ರಾಲ್
(1919–2012)
ಜನತಾ ದಳ
(ಸಂಯುಕ್ತ ರಂಗ)
ಬಿಹಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 1997 19 ಮಾರ್ಚ್ 1998
(10)   ವಾಜಪೇಯಿ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ
(1924-2018)
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
(ಎನ್‌ಡಿಎ)
ಲಕ್ನೋ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 19 ಮಾರ್ಚ್ 1998 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1999 ನಾರಾಯಣನ್, ಕೆ.ಆರ್.ಕೆ.ಆರ್. ನಾರಾಯಣನ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಲೋಕಸಭೆ
10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1999 22 ಮೇ 2004 ಹದಿಮೂರನೇ ಲೋಕಸಭೆ
13   ಸಿಂಗ್, ಮನಮೋಹನ್ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್
(1932–)
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
(ಯುಪಿಎ)
ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 22 ಮೇ 2004 22 ಮೇ 2009 ಕಲಾಂ, ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲೋಕಸಭೆ
22 ಮೇ 2009 26 ಮೇ 2014 ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರತಿಭಾಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಹದಿನೈದನೇ ಲೋಕಸಭೆ
14   ಮೋದಿ, ನರೇಂದ್ರನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
(1950–)
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
(ಎನ್‌ಡಿಎ)
ವಾರಾಣಸಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 26 ಮೇ 2014 30 ಮೇ 2019 ಮುಖರ್ಜಿ, ಪ್ರಣಬ್ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಹದಿನಾರನೇ ಲೋಕಸಭೆ
30 ಮೇ 2019 ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋವಿಂದ್, ರಾಮನಾಥ್ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭೆ

ಈವರೆಗಿನ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
List of Deputy Prime Ministers of India
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ
(ಹುದ್ದೆ)
ಚಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಪಕ್ಷ
(ಒಕ್ಕೂಟ)
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
1 ವಲ್ಲಭ್‌ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್
(ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು)
  15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1950 ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು
ಖಾಲಿ (15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1950 – 21 ಮಾರ್ಚ್ 1967)
2 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ
(ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು)
  21 ಮಾರ್ಚ್ 1967 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1969 ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ
ಖಾಲಿ (6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1969 – 24 ಮಾರ್ಚ್ 1977)
3 ಚೌಧುರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್
(ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು)
  24 ಜನವರಿ 1979 28 ಜುಲೈ 1979 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ
4 ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಮ್
(ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು)
 
5 ಯಶವಂತರಾವ್ ಚವಾಣ್
(ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು)
  28 ಜುಲೈ 1979 14 ಜನವರಿ 1980 ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಸಮಾಜವಾದಿ) ಚೌಧುರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್
ಖಾಲಿ (14 ಜನವರಿ 1980 – 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1989)
6 ದೇವಿಲಾಲ್
(ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು)
  2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1989 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1990 ಜನತಾ ದಳ
(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗ)
ವಿ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್
10 ನವೆಂಬರ್ 1990 21 ಜೂನ್ 1991 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಖಾಲಿ (21 ಜೂನ್ 1991 – 5 ಫೆಬ್ರವರಿ 2002)
7 ಎಲ್. ಕೆ. ಅಡ್ವಾಣಿ
(ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸಚಿವರು)
  5 ಫೆಬ್ರವರಿ 2002 22 ಮೇ 2004 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
(ಎನ್‌ಡಿಎ)
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ
ಖಾಲಿ (22 ಮೇ 2004ರಿಂದ)

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
  1. "Former Prime Ministers". PM India. Archived from the original on 9 October 2014. Retrieved 2 January 2015. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (help)