ಬಾಳಿನ ಗುರಿ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಬಾಳಿನ ಗುರಿ
ಬಾಳಿನ ಗುರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶರಾವ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಜಯಂತಿ ವಜ್ರಮುನಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಸಂಗೀತಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಶ್ರೀಕಾಂತ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೯
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಚಿತ್ರ ಸೀಮ